Vak projectmanagementEen advertorial van onze keurmerkopleider: Hogeschool Windesheim

Uit onderzoekt blijkt dat organisaties hun activiteiten ruim voor de helft projectmatig uitvoert. Het uitvoeren van projecten neemt ook in de toekomst nog toe doordat de vraagstukken steeds complexer worden (o.a. internationaler en duurzamer).


Om succesvolle projectresultaten te realiseren worden er, steeds meer beginnende, projectmanagers aangesteld om de projecten te leiden. Op hoofdlijnen kennen we twee type projectmanagers.

 • de projectmanagers die fulltime leidinggeven aan projecten;
 • de projectmanagers die parttime (naast hun hoofdfunctie) leidinggeven aan projecten.
ICB4

De professionele projectmanager

Om als projectmanager succesvol te zijn bij het leidinggeven aan projecten en in controle te zijn bij het succesvol realiseren van het projectresultaat is een aantal projectmanagement vaardigheden vereist. De Individual Competence Baseline (ICB) van de IPMA beschrijft 28 hoofdcompetenties. Bestaande uit drie soorten competenties; contextuele, persoonlijke en vaktechnische.

Projectmanagement is (nog) geen wetenschappelijke discipline. Wel beschikken we tegenwoordig over veel ‘best practices’ op het gebied van projectmanagement. Denk een de diverse projectmanagementmethodes en aan het competentiemodel ICB (ontwikkelt door IPMA). Bij het uitvoeren van de meeste functies is een kwalificatie (bv een diploma, certificaat of ander bewijs) een vereiste.

Het succesvol leidinggeven als projectmanagers aan projecten is een vak. Een professionele projectmanager bekwaamt (certificeert) zich dan ook in de vereiste projectmanagement competenties voor de projectmanager op basis van de ICB.

De drie categorieën competenties (people, perspective en practice) geven heel goed aan dat het leidinggeven aan een project door een professioneel projectmanager meer is dan alleen een inhoudelijke specialist te zijn, het gaat echt om het managen van het totale proces.

ICB4
ICB4

De vaktechnische competenties

De vaktechnische competenties (afbeelding hierboven) zijn de bouwstenen voor het succesvol leidinggeven aan projecten voor de projectmanager. De levensloop van het project van start tot oplevering van het projectresultaat en afsluiting worden in deze vaktechnische competenties beschreven. Bij deze vaktechnische competenties gaat het veel meer om het toepassen van deze competenties in het gehele projectmanagement proces dan enkel op de inhoud. Om vaardig te worden in het uitvoeren van de (vaktechnische) competenties is een theoretische basis een must. Alle competenties zijn beschreven in het IPMA ICB competentie framework en in de Examengids.

De vaktechnische competenties zijn de meeste herkenbare competenties die je als projectmanager tegenkomt en/of nodig hebt tijdens de duur van een project. Dit zijn de onderwerpen die beschreven worden in een plan van aanpak, hierna te noemen als projectmanagementplan (PMP). Voor de professionele projectmanager is er veel winst te behalen door alle onderwerpen in dit PMP op het juiste kwaliteitsniveau te beschrijven.

Examengids

Waar gaat het project over, wat wil je bereiken?

Aan het begin van een project, is de eerst vraag die en projectmanager zichzelf stelt: Wat wil de opdrachtgever bereiken? Wat zijn de eisen van een project? Wat is het beoogde eindresultaat? Voor het succesvol afronden van een project is het vooraf vaststellen van de scope van het project van essentieel belang. Het ontbreken van een duidelijke afbakening van het project heeft vaak vele negatieve gevolgen als resultaat. Kort samengevat, als we weten wat het doel is, wat de opdrachtgever wil bereiken, kunnen we de resterende competenties; tijd- organisatie en informatie, kwaliteit, financiën, mensen en middelen en inkoop, inzetten om zo het beoogde resultaat te bereiken.

De competenties planning en beheersing, risico en kansen, belanghebbenden, veranderingen en transformatie geven aan hoe je als projectmanager leiding geeft tijdens de uitvoeringsfase van het project en in controle kan blijven ten opzichte van het getekende plan van aanpak (PMP) door de opdrachtgever.

We zeggen niet dat een competentie belangrijker is dan een ander, maar de competentie projectaanpak is toch wel de meest bepalende competentie voor het succesvol managen van een project. Hier wordt namelijk de strategie voor de aanpak van het project bepaald. Het is dus belangrijk om vast te stellen wat het DNA is van het uit te voeren project.

Waar moet je als projectmanager aan denken om een succesvol project af te ronden?

Het is belangrijk om je vooraf af te vragen waar de meeste waarde aan wordt gehecht binnen de scope van het project. Je kunt hierbij denken aan:

 • Kwaliteit van het op te leveren product;
 • Adoptie van de implementatie;
 • Hoeveelheid tijd;
 • Realisatie binnen gestelde tijd;
 • Budget;
 • Tijd (als het gaat om een event);
 • Kwaliteit (als het gaat om bv een product al een pacemaker).

Daarnaast is het goed om te bepalen wie het project gaan uitvoeren? Wie worden de projectdeelnemers?

 • Zijn dit de toekomstige gebruikers?
 • Zijn dit specialisten op dit gebied?
 • Zijn deze personen 100% inzet baar?
 • Welke opleiding /trainingen cursussen zijn nog aanvullend nodig om te kunnen starten als projectdeelnemer?

En het is natuurlijk gebruikelijk om de evaluaties van voorgaande projecten mee te nemen. Hoe iemand succesvol leiding geeft aan een project is dus voor een groot deel afhankelijk van de besturing van het project en deze factoren en gaat het in veel mindere mate over de inhoud van het project.

Naast de projectaanpak is het dus ook goed om de risico’s en kansen te kunnen inschatten, ook moet je als projectmanager goed nadenken over de bestuurlijke- en inhoudelijke risico’s van het project.

De uitdaging ligt bij de bestuurlijk risico’s van het project. Daarom is het goed om een risico inventarisatie op te stellen, bij een risico’s inventarisatie gaat het er om dat alle bestuurlijke risico’s worden benoemd en dat er op basis van Kans x Impact = Effect per een top 3 tot 5 wordt vastgesteld met de risico’s waar de projectmanager op dient te sturen om het projectresultaat te realiseren.

Ook dien je als projectmanager te kijken naar de kansen die het projectresultaat kan bieden, denk hierbij aan neveneffecten of bijvangsten. Soms zijn er buiten de scope van het project nog een aantal effecten tegen geen of zeer geringe (meer)kosten.

Eye-oper door een projectleider

“Al een aantal jaren voer ik projecten uit op basis van mijn praktische inzichten. In onze organisatie werd niet echt waarde gehecht aan een uitgebreid plan van aanpak. Projectresultaten moeten immers zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Ik had altijd het gevoel achter de feiten aan te lopen als projectmanager bij het uitvoeren van mijn projecten. Voor mij was het een Eye-opener toen ik tijdens de opleiding Algemeen Projectmanagement ervaring opdeed dat maken van een projectmanagementplan, waarin de IPMA competenties worden beschreven, de basis is voor het goed kunnen uitvoeren van een project. Na de opleiding maak ik nu altijd voor een uit te voeren project een uitvoerig projectmanagementplan zodat ik tijdens de uitvoering in controle ben en niet meer achter de feiten aanloop. Projectmanager zijn is een vak!”.

IPMA opleidingen

Er zijn diverse (IPMA- keurmerk) opleiders die opleiden voor het IPMA theorie examen. Veelal zijn dit theoretische opleidingen waarmee een basis wordt gelegd ten aanzien van het IPMA competentie frame-work. Een IPMA certificering is gebaseerd op de reeds verworven competenties in de beroepspraktijk door de projectmanager en de opgedane theoretische kennis.

Om het vak van projectmanager te leren is buiten ervaring in de beroepspraktijk en theoretische kennis ook onderricht/scholing nodig voor de projectmanager op het onderdeel van de sociale vaardigheden. Hoe ontwikkel ik mijn (IPMA) competenties tot een professionele projectmanager.

Over Hogeschool Windesheim | Algemeen Projectmanagement (APM)

Hogeschool Windesheim biedt diverse hbo en post-hbo opleidingen in Zwolle en in Almere. De post-hbo opleiding Algemeen Projectmanagement van hogeschool Windesheim is geaccrediteerd door de IPMA en is een van de eerste hogescholen in Nederland met dit opleidingskenmerk.

Tijdens deze post-hbo opleiding leer je wat jouw projectcompetenties zijn;  je leert samen te werken, hoe impact te creëren en hoe leiding te geven aan een projectteam. Ook leer je hoe je deze projectcompetenties en je persoonlijke vaardigheden kan verbeteren.

Wil je jezelf ook ontwikkelen om complexe projecten op professionele wijze te managen en uit te voeren? Meld je dan aan voor de post-hbo Algemeen Projectmanagement.

Hogeschool WIndesheim

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?