Een advertorial van onze keurmerkopleider: NIMO Project Management Growth.

De wereld verandert en deze turbulentie vindt ook zijn weerslag in hoe projecten blijvend succesvol kunnen worden aangepakt en beheerst door het projectmanagementteam. In onze projectmanagement trainingen staan we daarom steeds vaker stil bij trends in projectmanagement. Vernieuwingen waarmee onze cursisten de uitdagingen van nu en in de toekomst aan kunnen. Maar helaas blijkt dat organisaties en projectmanagers nog vaak krampachtig vasthouden aan het bekende en ze weinig verandervermogen (of veranderbereidheid) tonen. Het Chaos Report van de Standish Group toont niet voor niets telkens dezelfde valkuilen aan. Tijd dus om stil te staan bij een aantal relevante trends in projectmanagement en wat dat voor de projectmanager anno 2023 kan betekenen.

 


 

We beginnen bij Agile projectmanagement; inmiddels meer commodity dan trend, maar – zeker in de niet ICT-gerelateerde projecten en omgevingen – winnen agile-methodologieën, zoals Scrum en Kanban, nog steeds aan populariteit. Deze benaderingen benadrukken iteratieve en incrementele ontwikkeling, waarbij projecten worden opgesplitst in kleinere, beheersbare stukken en de nadruk ligt op flexibiliteit, continue feedback en samenwerking. Het accent verschuift daarbij meer en meer naar hybride projectmanagement, waarbij verschillende methodologieën en raamwerken, zoals traditionele governance structuren en Agile-methoden, worden gecombineerd. Organisaties passen hun aanpak aan op basis van de aard van het project en de behoeften van belanghebbenden.

Digitale transformatie: Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op projectmanagement. Cloud gebaseerde tools, samenwerkingsplatforms en geautomatiseerde processen helpen bij het stroomlijnen van projectmanagement en het verbeteren van communicatie, rapportage en samenwerking. Daarmee kan ook het gebruik van data-driven projectmanagement de projectmanager helpen om betere beslissingen te nemen, risico’s te identificeren en prestaties te meten.

De evolutie van projectmanagementsoftware biedt veel verbeterde analysemogelijkheden om de voortgang van projecten te volgen en te evalueren. Tegelijkertijd doet het  in toenemende mate een beroep op de digitale volwassenheid van de projectmanager om deze technieken en tools te beheersen en ten voordele van het project in te kunnen zetten. De complexiteit van dit soort tools noopt organisaties vaak om de beheer en de analyse van de data bij een projectmanagement office (PMO) neer te leggen. Een andere noodzaak tot het inrichten van PMO’s is de toenemende complexiteit en omvang van projecten. Met een PMO beoogt de organisatie het management van de projecten te ondersteunen. PMO’s zien er op toe dat alle projecten uniforme werkwijzen hanteren, o.a. door templates en tools beschikbaar te stellen, op uniforme wijze te rapporteren en b.v. stage-gate besluitvorming te faciliteren.

Naast technische vaardigheden worden soft skills steeds belangrijker in projectmanagement. Goede communicatie, leiderschap, teambuilding en stakeholdermanagement zijn cruciaal voor het succesvol managen van projecten en het bevorderen van samenwerking. Een ontwikkeling die niet nieuw is en waar de projectmanager zijn onderscheidend vermogen uit kan halen.

Volgend op de strategische agenda’s van veel organisaties krijgt duurzaam projectmanagement, in de vorm van sustainability, en mvo programma’s en projecten steeds meer aandacht. Projecten worden beoordeeld op hun milieueffecten en er wordt gestreefd naar duurzame oplossingen en groen projectmanagement. In het verlengde daarvan zien we ook het HR vraagstuk van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van (project)medewerkers toenemen.

De stijgende complexiteit van projecten zien we ook terug in de samenstelling van projectteams. Voor gespecialiseerde werkpakketten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van derde partijen, waardoor de projectmanager niet alleen meer leiding geeft aan collega’s, maar ook de relatie met contractpartijen moet gaan managen, inclusief alle relationele, juridische en financiële perikelen hiervan.

Tenslotte noemen we de trend die met de opkomst van remote werk steeds belangrijker en volwassen is geworden: virtueel projectmanagement. Projectteams werken op afstand samen en maken gebruik van digitale tools en communicatieplatforms om projecten effectief te managen en uit te voeren.

Houd er rekening mee dat deze trends kunnen variëren afhankelijk van de branche, de aard van het project en andere factoren. Om als projectmanager relevant te blijven blijft het van belang de nieuwste ontwikkelingen en trends te (onder)kennen en in staat te zijn om ze vertalen naar je eigen projectomgeving om ze ten voordele van alle project belanghebbenden op maat in te kunnen zetten.

www.nimo.nl

learning@nimo.nl

033 472 00 73

Over NIMO

Wij dragen bij aan succesvolle projecten waar mensen met trots en plezier in groeien. Dit doen wij door ontwikkeling van de competenties én door borging van de toepassing hiervan in de projectpraktijk. Wij geloven dat jij als project professional hierdoor groeit en succesvoller bent in het behalen van jouw persoonlijke doelen en projectresultaten.

Logo Nimo

Een bijdrage van


Gerben Woelders – NIMO Project Management Instituut

Will Hendrickx – NIMO Project Management Instituut

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?