Boekrecensie Agile Focus in besturingTitel boek: Agile Focus in besturing, Pocketguide voor executives in transformatie (1ste druk februari 2019)
Auteurs: Marjolein Feringa, Jeroen Venneman


De titel was voor mij aanleiding om dit boek te lezen. Uit ervaring weet ik dat “Agile Focus” vanuit de directie van cruciaal belang is voor het behalen van een effectieve Agile verandering. Dit is het voor mij het eerste Agile boek dat ik ben tegengekomen met als doelgroep executives als belangrijke aanjager van de Agile verandering! In deze pocketguide beschrijven de auteurs het FOCUS-bord dat centraal staat in dit boek. Maar wat is een FOCUS-bord en hoe kan dit de executives helpen bij een Agile verandering?

Dit boek begint met een mooie vertaling van het Agile Manifesto naar het Agile “Executive” Manifesto voor directieteams:

  • Samenwerken aan teamdoelen boven gaan voor individuele mijlpalen
  • Prioriteren van onderwerpen boven volgen van de agenda
  • Wegnemen van belemmeringen boven stimuleren van resultaten
  • Bijsturen op actuele inzichten boven analyseren van rapportages
  • Visueel overzicht boven spreadsheet rapportages
  • Verdeling van voorbereiding boven iedereen bereid alles voor
  • Experimenteren binnen kaders boven plannen maken
  • Elke kans om te verbeteren benutten boven tijd plannen voor verbeteren
  • Stellen van vragen op de werkvloer boven accorderen van voorstellen in de vergaderzaal

Deze stellingen kunnen duidelijk maken hoe executives op een Agile manier kunnen sturen en helpen bij het invullen van hun voorbeeldrol!

Maar wat is het FOCUS-bord?

Het FOCUS-bord is duidelijke en zichtbare vorm (vergelijkbaar met het Kanban en Scrum bord) van visual management om Agile in de directie toe te passen. Dit bord heeft drie doelen:
–       visuele ondersteuning voor kortcyclische sturing (jaar, kwartaal en maand mijlpalen)
–       bevorderen van de samenwerking in het managementteam (samen behalen van de mijlpalen)
–       het aanbrengen van focus op de belangrijkste onderwerpen (vandaar: FOCUS-bord)

Het FOCUS-bord geeft een pragmatische visualisering van de (strategische) thema’s. Per bord wordt een thema weergegeven en wordt in diverse kolommen het volgende uitgewerkt:
–       de te bereiken doelen op zowel langere als kortere termijn (de Why)
–       de initiatieven die lopen om de doelen te bereiken (de How)
–       de mijlpalen binnen de initiatieven die de concrete resultaten benoemen (de What)

Voor de periode van drie maanden geeft het FOCUS-bord de doelen en mijlpalen aan. Per kwartaalwissel is dus verversing nodig.

Met behulp van het FOCUS-bord wordt een verbinding gemaakt met de belangrijkste initiatieven van de organisatie met de strategie. Dat vindt ik zeker een kracht van dit visuele bord waarbij dit weer kan helpen van het cascaderen van de strategische doelen naar de onderliggende managementteams. De teams kunnen de teamdoelen relateren aan de strategie en hierdoor wordt het meer zichtbaar hoe ze kunnen bijdragen aan de bedrijfsstrategie.

De belangrijkheid van de voorbeeldfunctie krijgt de aandacht die het verdient binnen dit boek. Executives zijn onderdeel van de verandering! Bezoeken van de teams (woon een stand-up bij) is een goede manier om de voorbeeldrol in Agile werken in te vullen: informatie halen in plaats van laten brengen!

In de pocketguide worden in het kort de belangrijkste Agile termen en methodes toegelicht zoals Kanban en Scrum. De schrijvers maken een mooie praktische beschrijving van “Scrum voor Executives”. Het toepassen van Agile op elke niveau zorgt voor een uniforme taal binnen het bedrijf en begrip voor elkaar op elk niveau.

Benieuwd naar het volledig boek?

Als IPMA-lid lees je het gratis in onze E-library.

De waarde die het mij geeft

Het boek – dat zeer gemakkelijk leest (wel helaas hele kleine letters en afbeeldingen) – geeft mij veel handige tips voor het toepassen van Agile op strategisch niveau. Deze nieuwe Agile inzichten zijn praktisch en makkelijk toepasbaar en zorgt voor meer verbinding tussen het strategisch en operationeel management.

De waarde voor executives

Het boek geeft overzichtelijk en beknopt weer hoe executives de Agile werkwijze kunnen hanteren binnen hun aandachtsgebied. Vanuit de deskundigheid van de schrijvers worden diverse handige tools met praktische tips gegeven met als kern aandachtspunt het FOCUS-bord. Als bestuurder is er na het lezen van dit boek daarom ook geen excuus meer om Agile toe te gaan passen!

In gesprek met de auteurs

In deze podcast ga ik in gesprek met de auteurs over deze boekbespreking. Beluister de podcast.

Een bijdrage van

Jeroen Kort is werkzaam als zelfstandig ondernemer o.a. als Interim Manager, Programma- en Agile Projectmanager met ruim 20 jaar ervaring in zowel IT als Business omgevingen. Sinds 2005 past hij de Agile principes (o.a. SAFe, Scrum, Kanban, DevOps) toe binnen organisaties die wendbaar willen zijn. Daarnaast is hij verbonden aan Inholland Academy als docent voor het vakgebied projectmanagement.

IPMA-lid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?