IPMA boekrecensies

Titel: Vertrouwen. Waarom alles beter werkt als je mensen vertrouwt.

Auteur: Bart Stofberg

Als de piloot van een gevechtsvliegtuig tijdens een luchtgevecht gecontroleerd moet worden door de basis, is ze er geweest. Daarom kiest het leger bewust voor  trainen, trainen, trainen… en dan vertrouwen. Dan bereik je je doel. En als je iemand vertrouwt, zei Seneca lang geleden al, maak je hem betrouwbaar. Vertrouwen is besmettelijk. Wantrouwen verstart. Natuurlijk is het een kwestie van balans: “Wantrouwen maakt het leven moeilijk, vertrouwen maakt het riskant”. Vertrouwen is niet onbeperkt. Maar in deze tijden waarin wendbaarheid een een belangrijke voorwaarde is voor succes, geeft vertrouwen een betere startpositie.


Samenwerking: keten of touw

De auteur laat zien dat het wantrouwen en de bijbehorende controlewens een erfenis is van het scientific management van Taylor, eind negentiende eeuw. Deze benadering is verankerd in het Anglo-Amerikaanse denken, de grondslag voor veel managementdenken en -literatuur. Het wordt krachtig samengevat in het adagium “Vertrouwen is goed, controle is beter”. Volgens de auteur is wantrouwen ouderwets en niet productief: “Je kunt er geen wendbare en innovatieve onderneming op bouwen”. Vertrouwen versterkt bijvoorbeeld samenwerken in een keten. De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de keten. Beter is touwsamenwerking: heel veel draadjes maken samen een sterk touw.

De trouwladder

Een andere metafoor is de trouwladder. Vertrouwen kan op meerdere manieren. De onderste trede is Wantrouwen. De drijfveer is eigenbelang en het een toepassingsgebied is een goede eenmalige deal. De volgende is Betrouwbaarheid: het gaat om een voorspelbare kwaliteit en prijs en om dat te bereiken wordt geleverd volgens afspraak. De derde trede is Toevertrouwen: de drijfveer is kwaliteit leveren in een complexe omgeving: vaklui worden vertrouwd op hun expertise. De vierde tenslotte is Trouw; in een dynamische omgeving willen mensen bijdragen aan succes. Het gaat niet om goed of fout: afhankelijk van de contect kun je zo je trede bewust kiezen.

Vertrouwen laten werken

In het laatste hoofdstuk geeft de auteur aan hoe vertrouwen gerealiseerd kan worden. “De vraag is niet of wij onze medewerkers kunnen vertrouwen, de vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dát we ze kunnen vertrouwen”. Een voorbeeld van een van de 10 “geboden” die de auteur beschrijft is “Formuleer een ambitieuze gezamenlijke ambitie”. Een ander is “Stimuleer autonomie”. De auteur benadrukt daarbij dat deze geboden voor de hele onderneming gelden: als het management niet voorop gaat wordt het niks.

Heldere boodschap

De auteur heeft een boodschap die hij over het voetlicht wil brengen. Het boek is er volledig op gericht. Heldere structuur, geen afleidende schrijffouten. De metaforen zijn origineel en in de praktijk toepasbaar.

Nut

Als je als organisatie wendbaar wil zijn, is vertrouwen een voorwaarde. “Individuals and interactions over processes and tools”, uit het Agile Manifesto, gaat hierover. Ook bij chaordisch projectmanagement, sociocratie en antifragiel werken is vertrouwen het fundament. De verdieping die de auteur geeft over dit onderwerp is daarom actueel en breed inzetbaar, ook in het vakgebied van projectmanagement. En laten we wel wezen: het werkt toch honderd keer fijner als je wordt vertrouwd?

Een bijdrage van

IPMA NL nieuwsbriefMeinte Wildschut werkt vanuit “change driven projectmanagement”. Projecten zijn immers instrumenten om verandering te ondersteunen. De uitkomsten daarvan creëren nieuwe kansen voor organisaties. Meinte heeft een master degree in projectmanagement en heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement. Momenteel werkt Meinte als projectmanager bij de Nederlandse Spoorwegen.

IPMA E-Library
IPMA Masterclasses en -courses

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?