Over bevlogenheid is al veel geschreven, maar hoe kijken wij er als projectprofessionals naar? Zeker in een tijd waarin de afbakening met de lijnorganisatie hier en daar vervaagt en wij meer en meer people care competenties nodig hebben. De Individual Competence Baseline van IPMA bevat welgeteld een handvol keren het woord “passion”. Laten we in beginnend met dit artikel daar meer duiding aan proberen te geven.


Het is alweer een poos geleden dat ik als managementconsultant mijn opdrachtgever vertelde dat het tijd werd om mij uit te faseren; immers het resultaat was er in termen van mensen, middelen en methodes. Mijn opdrachtgever was er het niet mee eens. Hij noemde niet dat hij mijn materie- en proces- en projectdeskundigheid niet kon missen. Hij zei maar één ding: “ik kan je drive niet missen”.  Dat deed mij stil worden. Kennelijk had ik iets over het hoofd gezien… mijn bevlogenheid.

Het is het overduidelijk dat we in de resourcing van project, programma of portfolio gebaat zijn bij gepassioneerde mensen. Het zorgt zoals beschreven voor toewijding en productiviteit.

Volgens een onderzoek van McKinsey is 80% van de executives overtuigd dat een goede beleving (employee experience) van groot belang is. Tegelijkertijd voelt slechts 29% van de medewerkers zich bevlogen of gezien.

Laten we daarom even stil staan bij wat bevlogenheid is. Ik begin met zomaar een definitie:

“Bevlogenheid is een term die wordt gebruikt om een toestand van sterke betrokkenheid, enthousiasme en energie te beschrijven die mensen ervaren wanneer ze bezig zijn met activiteiten die ze als zinvol, uitdagend en stimulerend ervaren. Het gaat hierbij om een positieve toestand van geest en lichaam, waarbij mensen zich volledig inzetten voor hun werk of andere bezigheden, en zich gemotiveerd voelen om te leren, groeien en presteren.

Bevlogenheid wordt vaak geassocieerd met hoge niveaus van arbeidstevredenheid, toewijding en productiviteit. Het kan worden bevorderd door een positieve werkomgeving, passende uitdagingen, goede relaties met collega’s en leidinggevenden, en kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Bevlogenheid kan ook bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van mensen, doordat het hen motiveert om gezonde levensstijlkeuzes te maken en stress te verminderen.

Een mooie stukje proza; niet zelf bedacht maar gewoon met ChatGPT gegenereerd.  Maar het helpt om in dit artikel mijn gedachten te delen en af te sluiten met een onderzoeksvraag voor jouw project of programma. Laat ik dat doen door 10 kerngedachten te delen; niet om de ultieme checklist te maken maar om de dialoog aan te wakkeren.

Bevlogenheid kan je al waarnemen tijdens de selectie of onboarding van mensen voor jouw project. Heb je (elkaar) bevraagd wat het belang van de ander in het project is? Weet je wat de achterliggende ambitie of kernovertuiging van eenieder is om mee te doen? En blijf je dat peilen gedurende het project?  Kortom “what’s in it for you and me”. Is de bevlogenheid beneden peil, dan weet je dat het projectresultaat risico loopt. Vraag naar het persoonlijk belang en ga op zoek naar de bijbehorende kernovertuiging.

Als leider kan je een projectomgeving creëren waarin je aandacht geeft aan normen en waarden. Denk maar eens aan een kick-off waarin je met elkaar de dialoog voert over de normen en waarden die binnen het project (gaan) gelden. Zelf doe ik dat door de kaarten van het waarden en normenspel op tafel te leggen en het team elkaar te laten delen over wat zij belangrijk vinden. Zo breng ik altijd kwetsbaarheid in (als dat niet vanzelf naar boven komt) om de ruimte te geven voor een veilige omgeving waarin de menselijke maat bepalend is. Zorg ook voor blanco kaartjes, al was het maar voor jezelf om een spelregel te delen. Mijn escalatie-spelregel komt dan veelal op tafel “escaleren doe je samen; immers het woord “leren” maakt daar onderdeel van uit.” Deze normen en waarden stimuleren een veilige omgeving waar je elkaar op kan aanspreken. Het bevordert de eendracht en voorkomt polarisatie. Stuur als leider op eendracht en samenwerking met gouden regels.

Als leider kan je mensen steunen, waarderen en de juiste ambiance aanbieden om de samenwerking en eendracht te bevorderen. Op tijd ontspannen, bewegen, stoom afblazen en reflecteren. En nieuwe energie opbouwen. Zorg voor een goede balans; je bent immers zo productief als je rust en reflectie je toestaat.

In de werkverdeling kan je bouwen aan de zelfbeschikking die men heeft bij de uitvoering van de taak. Als mensen het willen, kunnen en mogen dan ontstaat eigenaarschap voor de taak waarvoor men staat. Dat is echte betrokkenheid. Zorg voor voldoende eigenaarschap.

Maar bevlogenheid is meer. Dan speelt passie mee: de ogen van mensen gaan glimmen over wat zij doen en teweegbrengen. Zij vinden het leuk om te doen en zijn er doorgaans ook goed in. Zij leveren geen deliverables, maar resultaten die de bedoeling zijn. De Passie in de Professie vertaalt zich dan in de Prestatie.

Zorg wel dat de zelfbeschikking verbonden is met het doel. Zo werkt Buurtzorg zonder managers, maar met een gemeenschappelijk doel: handen aan het bed. Zo kan je in de bemensing samenwerken in een (voortbrengings)proces met een T-profiel, waarbij de kerncompetenties van jezelf deels aangevuld worden met die van de collega. Aldus kan je elkaar helpen en versterken. Borg dat eigenaarschap wederkerig is om elkaar in de samenwerking te versterken.

Ontbreekt de Passie, dan komt er een destructieve P bij kijken: die van Pressie die roofbouw pleegt. Bevraag mensen daarom waarderend: vraag waar zij over enige tijd willen staan in hun persoonlijk meesterschap, laat ze dan daarover hun droom delen en vraag ze hoe dat zich dan uit: hoe manifesteert zich dat? Kus de passie wakker door mensen te laten dromen van hun toekomstig persoonlijk meesterschap, dan is pressie overbodig.

Help je mensen hun energiebron te ontdekken. Zo hebben we in onze community sessies gehad waarbij mensen men de rug naar een groepje andere mensen zaten. Dit groepje ging dan positief roddelen over de betrokkenen. Wat ons in deze sessies verbaasde, is dat hoe snel mensen de kracht in een ander konden ontdekken. In projecten zagen we geen ander beeld. Help anderen (en jezelf) om de eigen energiebronnen en competenties te leren kennen.

Zorg ervoor dat je aandacht geeft aan het leren en ontwikkelen in jouw project. Met respectvolle reflectie, ruimte om te leren en te experimenteren. Als je agile werkt….geef dan eens fragile de ruimte om persoonlijke ontwikkeling een kans te geven.

Zie je een blokkade in de ontwikkeling van Passie, Professie en Prestatie bij een teamlid? In de persoonlijke begeleiding kan je op zoek gaan naar de vooruitgang van de ander. Zoek daarbij eens niet naar de blokkade, maar ga omdenken. Denk als de docent die de spijbelende student niet vraagt naar zijn absentie, maar naar wat hem (haar) doet laten komen. Ga op zoek naar de stapjes vooruit die mensen zetten op weg naar het einddoel. Wat is die microverandering en waar zou je dat aan kunnen zien? Werkt het? Ga er dan mee door. Werkt het niet? Stop het dan en probeer iets anders.  Denk in uitdagingen en mogelijkheden en niet in problemen.

Geef aandacht aan de big picture: hoe past de Passie, Professie en Prestatie in de context van het project, de organisatie en daarbuiten? Past datgene wat men doet ook in het grote Plaatje? Delen ze hun leren in het vertellen van verhalen (storytelling)? Daarmee hebben we een vierde P die ertoe doet: het Plaatje. Laat iedereen hun plek en toegevoegde waarde in het grote plaatje ontdekken.

En dan op naar de laatste P: Persoonlijkheid. Ik ben extrovert en wordt makkelijk geïnspireerd door anderen die mij energie geven en die mijn passie doen ontvlammen. Dat wil niet zeggen dat introverte mensen dat niet kunnen. Die luisteren beter en zijn minder ontvlambaar; kan net zo veilig zijn. 😉 Waardeer het luisterend oor.

Samenvattend de onderzoeksvraag voor jouw project (programma of portfolio):

Is de Passie in de Professie
in jouw Project aanwezig
en leidt die tot een Prestatie
bij de Personen die ertoe doen
die hun toegevoegde waard in het totale Plaatje zien
zonder dat Pressie een bedreiging wordt?

Doe dat niet eenmalig; passie vervliegt snel als mensen zich frustreren.

Ongetwijfeld zal je meerdere P’s kunnen vinden die ik niet meegenomen heb. Is dat Pep, Pit Puf, Pret, Plezier of anderszins?

Help ons (en jezelf) om dit beginnetje af te maken met een vervolg in onze Linkedin-groep. Deel jouw gezichtspunt daarin met ons.

Een bijdrage van

 

Bert van der Hooft MCM

Bert zijn passie is het ontwikkelen van resultaatgerichte verandering. Als oud-programma, project- en lijnmanager heeft hij zijn sporen verdiend, maar bij IPMA is hij actief in een tweede passie: het ontwikkelen van onze community voor projectprofessionals. Bert heeft een master degree in verandermanagement; als echte bertweter heeft hij echter de overtuiging dat hoe meer je weet, des te beter besef je hoe weinig dat wel is. Je bent dus welkom om dat aan te vullen met jouw kennis dan wel jouw gezichtspunt in onze community te delen. Neem dan gerust contact op.

IPMA Kennisbank
IPMA lidmaatschap

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?