Agile

Betere Projecten pakken de problematiek waarmee opdrachtgevers zich geconfronteerd zien holistisch en multidisciplinair aan, zonder blinde vlek of tunnelvisie. Vanuit overzicht en inzicht kan op iteratieve wijze, klein beginnend, snel lerend en waar mogelijk opschalend, gewerkt worden aan werkelijk duurzame oplossingen. Basisvoorwaarde is maximale interactie met alle stakeholders (inclusief de klant van de klant) waarmee in co-creatie en op transparante wijze gewerkt wordt. Met Betere Projecten voor een Betere Wereld en de beschreven onderliggende filosofie herkent en erkent IPMA-NL zich in de explosief groeiende behoefte aan wendbaarheid.

De betere wereld waaraan IPMA-NL een bijdrage wil leveren is niet altijd vooraf te ont- werpen. Zeker niet in de huidige samenleving waarin veranderingen en vernieuwingen aan de orde van de dag zijn en snelheid een cruciaal element is. De complexiteit van onze samenleving neemt snel toe en daarbij is wendbaarheid –agility– geboden.

Wendbaarheid of agility is een noodzakelijke eigenschap voor succesvolle veranderaars. Dat was altijd al zo. De huidige en toekomstige situatie vraagt echter nadrukkelijk om meer aandacht voor deze mindset. Het cyclisch faseren dat vaak gebruikt wordt in verandertrajecten binnen agile organisaties, maakt al vele jaren deel uit van de IPMA-NL competence baseline. Uitgangspunt hierbij was steeds dat het eindresultaat vooraf moeilijk te definiëren is en dat er iteratief, op basis van gebruik en gebruikerservaring van eindgebruikers, steeds kleine stukjes product gerealiseerd worden totdat het eindresultaat in voldoende mate voldoet aan de verwachting van de stakeholders. Tijd en geld kunnen vooraf vastgezet worden.

In de andere best practices zoals het lineaire en parallelle faseren, ligt de nadruk op gewenste veranderingen die vooraf zo goed mogelijk kunnen worden uitgedacht. Vervolgens kan binnen een vastgestelde scope, kwaliteit, tijd, geld en beheersbare risico’s een goed eindresultaat bereikt worden. Adequaat wijzigingsmanagement in combinatie met goed requirement- en stakeholdermanagement geeft de mogelijkheid om gaandeweg het projectresultaat bij te stellen, als nieuwe inzichten dat noodzakelijk maken.

Het hoge tempo van de globalisering en de versnelling van het aantal veranderinitiatieven vraagt echter om meer dan het gebruik van een cyclische fasering. Het heeft impact op de te kiezen veranderaanpak die in ieder geval de agile mindset moet ademen:

 • Het toenemend aantal innovatieve technologieën en de snelheid waarmee deze beschikbaar komen, combineert soms slecht met het uitgebreid vooraf uitdenken en voorbereiden van nieuwe toepassingen.
 • De behoefte van de dienstverlener om dichter tegen de klant en gebruiker aan te kruipen neemt toe. Sneller inspelen op de behoefte van de klant is van levensbelang.
 • De klant als uitgangspunt nemen voor het ontwerpproces, niet alles van tevoren uitwerken, co-creatie en bètaversies worden steeds vanzelfsprekender.
 • Korte cyclische iteraties worden uitgewerkt via frameworks als scrum. Oudere projectmethodieken zoals NPD, DSDM en RUP worden gemoderniseerd. Het Agile Manifesto vormt daarbij het uitgangspunt:
  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.
 • Teamleden, doorgaans hoogopgeleid als ze zijn, realiseren de veranderingen. Ook de millenials verwachten en krijgen meer zeggenschap en verantwoordelijkheden.
 • Leiderschapscompetenties, dienend leiderschap en zelforganiserende teams zijn onderwerp van gesprek. Deze ontwikkelingen zie je niet alleen binnen projecten en programma’s, maar ook binnen de staande organisaties.
 • Veranderen is business-as-usual. Inzichten vanuit Lean winnen aan belang als tegenwicht voor de bureaucratie, die soms enorm is, en maken steeds meer onderdeel uit van projectmatig werken.

Hoe kijkt IPMA-NL hier tegenaan?

Verschillende organisaties, in diverse sectoren, hebben de agile mindset inmiddels geadopteerd of bevinden zich in een transformatie naar agile werken. Agile veranderen is gemeengoed geworden binnen ons vakgebied.

IPMA-NL verwacht dat de lineaire, parallelle en cyclische projectmanagementaanpak tegelijkertijd gebruikt zullen worden in een al dan niet agile omgeving. Vaak bestaan de aanpakken al naast elkaar en worden ze afhankelijk van de situatie toegepast of komen ze samen in een hybride aanpak. Iedere organisatie zoekt daarin de vorm die haar het beste past. Bijvoorbeeld cyclisch en iteratief als het eindresultaat onvoldoende helder is of modulair opgeleverd moet worden, gecombineerd met de aanpak die beter past bij eindresultaten die in een keer opgeleverd moeten worden of waarvan het eindresultaat nagenoeg bekend is. Altijd met wendbaarheid via een passend requirement- en wijzigingsproces. IPMA-NL verwacht dat ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar zullen versterken.

Interesse in het boekje Agile: hoe nu verder?

Via onderstaand formulier kun je het boekje aanvragen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Gepubliceerd in Agility in projecten,Blog,IPMA Blog
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 IPMA Nederland platform projectmanagement

Neem contact op

Heb je een vraag aan IPMA? Stel je vraag hier direct!

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account