Titel boek: CATS CM® versie 4: Van werken aan contracten naar contracten die werken (2020)
Auteur: Linda Tonkes & Gert-Jan Vlasveld

Organisaties werken steeds meer samen. Een op een, maar ook in verbanden als ketens, netwerken en ecosystemen. Afspraken over samenwerking worden vastgelegd in contracten. Daarnaast worden die afspraken steeds dynamischer. Contracten beheren wordt daarmee in toenemende mate een uitdaging. Dit boek geeft een actuele aanpak om contractmanagement effectief en efficiënt te organiseren en uit te voeren.

Visie

Het eerste deel, over de visie, beschrijft een aantal algemene aspecten van contractmanagement, zoals de verhouding tussen kosten en baten van het proces en succesfactoren. Een levenscyclus wordt geschetst. Die toont onder meer aan dat de contractmanager verantwoordelijk is voor het contract in de fasen vanaf tekenen, maar dat diens ervaring al in de aanloopfase bruikbaar is. Een besturingsmodel laat zien wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaatsvindt. 

4. CATS CM 4

Methode

Vervolgens beschrijft het tweede deel de methode. Deze berust op vier pijlers. De eerste is dat een contract afspraken bevat over de prestatie en over alles daaromheen. Onder prestatie, DOP (De Overeengekomen Prestatie), valt onder meer de te leveren goederen, kwaliteit, plaats van levering maar ook over zaken die de opdrachtgever moet regelen; en “de rest”, AOC (Alle Overige Contractafspraken), betreft  afspraken over bijvoorbeeld vergoedingen, escalaties, overleggen en inkoop- en leveringsvoorwaarden. De tweede pijler zijn de rollen. Naast contractmanager zijn belangrijke rollen die van Realisatie- en Verificatiemanager (RVM), verantwoordelijk voor de realisatie en verificatie van DOP, en van proceseigenaar, die in de organisatie verantwoordelijk is voor het contractmanagementproces. De derde pijler beschrijft de aandachtsgebieden van de contractmanager: de tien Contractmanagement Essentials, zoals Stakeholders, Risico’s, Tevredenheid (bij de leverancier) en de Contractkalender. De laatste pijler gaat over het proces. Contractscenario’s beschrijven afhankelijk van de complexiteit van het contract aan welke Essentials aandacht gegeven moet worden.

Benieuwd naar het volledige boek?

Als IPMA-lid lees je het gratis in onze E-Library.

Toepassing en organisatie

Het derde deel gaat over de toepassing. Voor alle processtappen en Essentials worden de activiteiten beschreven. Het vierde deel tenslotte betreft de organisatie van contractmanagement: implementeren, meten en voortdurend verbeteren. Onder andere passeren de rol van proceseigenaar en een volwassenheidsmodel voor contractmanagement de revue.

Bevindingen

Het boek is helder geschreven, is consistent en compleet. Het bevat slechts één tikfout (in figuur 6.2 VRM voor RVM). De uitgave is onderdeel van een serie Best Practice; gezien de grote hoeveelheid praktijkervaring volledig terecht. Dat bijvoorbeeld een bedrijfseigenaar ook stakeholder kan zijn, namelijk bij een contract dat in de publieke belangstelling staat, is een nuttige tip. De structuur van het boek is simpel en duidelijk. De figuren zijn eenvoudig en ondersteunen het betoog. 

Er zijn wel twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste talig: DOP en AOC zijn in versie 4 vernederlandst, maar er zijn nog veel meer kandidaten, bijvoorbeeld Essentials. Ten tweede over de rollen. In de diverse beschrijvingen zitten twee inconsistenties: Inkoper en Verkoper zijn geen formele rollen (pijler 2) maar worden wel genoemd bij de levenscyclus; en de rol van projectleider wordt wel genoemd aan leveranciers- maar niet aan opdrachtgeverszijde. Dat laatste kunnen we bij IPMA natuurlijk niet over onze kant laten gaan.

Conclusie

Aan contractmanager en proceseigenaar biedt dit boek een complete aanpak. Aan projectmanager en PMO-er geeft het een toegankelijke inkijk in het belangrijke aandachtsgebied van verwerving.

Over de recensent

Meinte Wildschut werkt vanuit “change driven projectmanagement”. Projecten zijn immers instrumenten om verandering te ondersteunen. De uitkomsten daarvan creëren nieuwe kansen voor organisaties. Meinte heeft een master degree in projectmanagement en heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement. Momenteel werkt Meinte als projectmanager bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Berichten van deze nieuwsbrief

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?