Titel boek: De energietransitie: naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?
Auteurs: Marco Visscher


Boekrecensie De energietransitieGrip krijgen op de energietransitie

We kunnen er bijna niet omheen, de energietransitie. Toch is het zo groots en ongrijpbaar dat we het misschien wel doen. Dat lijkt sinds de oorlog in Oekraïne nog wel iets duidelijker: de gaskraan in Groningen gaat weer verder open en Duitsland schakelt de kolencentrales weer bij. Ondertussen blijven we allemaal ‘gebonden’ aan het Parijse Klimaatakkoord en blijven we doorpraten over de 55% reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Liggen we nu wel op koers of is het Project energietransitie gedoemd te falen?

In zijn boek geeft Marco Visscher een heldere en genuanceerde kijk op de energietransitie en wat hiervoor nodig is de komende jaren. Hij beschrijft zijn eigen zoektocht als journalist om de energietransitie beter te begrijpen en neemt de lezer mee in zijn bevindingen en ontdekkingen. Zo definieert hij sleutelbegrippen, plaatst hij kanttekeningen bij populaire opvattingen en zet hij het vraagstuk in een internationale context.

De energietransitie in vogelvlucht

Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken die een logische opbouw vormen om een idee en gevoel te krijgen bij de energietransitie. De meeste hoofdstukken sluiten af met een beknopte ‘kortom’ waarin de kern van het hoofdstuk nog eens wordt samengevat. Elk hoofdstuk is een gebalanceerde uiteenzetting van de opvattingen in de energietransitie, onderbouwd met bronnen en actualiteiten. Een uitzondering hierop is het slothoofdstuk, dit leest meer als een pleidooi.

De auteur opent met de ‘wat’ en de ‘waarom’ van de energietransitie en licht zijn focus op elektriciteit toe. Daarna gaat hij achtereenvolgens in op de kenmerken van duurzame energie, de technische mogelijkheden en de (financiële) haalbaarheid. Vervolgens vergelijkt het boek de energietransitie met eerdere transities en verkent de rol van Nederland in een energietransitie wereldwijd. Het laatste hoofdstuk verandert van toon en lijkt meer een persoonlijke opvatting hoe Nederland haar energiebeleid en energiemix moet inrichten.

Kunnen we de energietransitie managen?

Voor eenieder die werk maakt of wil maken van de energietransitie is het boek zeker aan te raden. Met name de eerste vier hoofdstukken zijn een goede introductie tot de energietransitie. Met deze kennis op zak zet je een flink stap om de energietransitie niet meer als concept maar juist als project te benaderen. In de overige hoofdstukken brengt de auteur “realiteitszin” aan in de ambitieuze doelstellingen, maar met zijn pragmatisme behoudt hij het optimisme. Zo biedt het boek de projectmanager perspectief om aan het Project energietransitie te (blijven) werken. Als bonus krijg je het inzicht om zelf te beoordelen hoe je projecten passen binnen de energietransitie (het is meer dan zon en wind).

Een bijdrage van

Marko MarskampMarko Marskamp is adviseur Duurzame Leefomgeving bij AT Osborne. Hij begeleidt (semi-)overheden in het tot uitvoering brengen van hun energietransitie opgave, met een focus op de warmtetransitie.

IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?