Titel boek: Navigeren in de Mist – Leiderschap bij Niet-Weten
Auteur: Petra Kuipers


Manifest: Niet alles is maakbaar….

Petra begint haar boek Navigeren in de Mist met een manifest en 7 werkende principes. In het manifest deelt ze haar Niet-Weten overtuiging dat niet alles maakbaar is omdat de wereld om ons heen niet altijd eenvoudig is, continue in beweging is en we dus veel niet weten. Haar overtuiging is dat we dat Niet-Weten moeten omarmen omdat juist dat ons wendbaar en veerkrachtig maakt en ons stimuleert tot creativiteit. Al met al niet met kunstmatige intelligentie te evenaren. Petra stelt dat het volgen van het manifest en de werkende principes leidt tot lerend samenwerken, leren en evolueren.

De Werkende Principes

Laten we even stilstaan bij de principes die invulling geven aan het Niet-Weten manifest van Petra:

Het eerste principe pleit voor een blikwisseling: niet focussen op het risico van niet-weten, maar de potentie daarvan omarmen. Daarna komt vertrouwen voor de te volgen weg, waarbij je bij elke bocht op natuurlijke wijze nieuwe dingen ontdekt. Balans is het derde principe: elke verandering zoekt een nieuwe balans die weer verandert op zoek naar weer een nieuwe balans. Dit streven naar een nieuwe balans vraagt niet om bevriezing maar om begeleiding in het vinden van de nieuwe balans. Dit vraagt om het vierde principe van leiderschap vanuit overgave, waarbij het momentum geaccepteerd wordt in plaats van dit te bestrijden. Het verbeelden van de toekomst en die dichterbij brengen vormt het vijfde principe: verbeeldingskracht. Met deze principes schep je de condities die “voorspelbare wonderen” oproepen in synchroniteit (het zesde principe). En daarmee ben je er nog niet; immers als je leidt, dan weerspiegelt je innerlijk in je handelen: buiten weerspiegelt binnen.

Inhoud

In haar boek werkt Petra haar manifest en werkzame principes uit, deelt haar inzichten, achterliggende theoriën en voorziet dit van tips, tools en oefeningen.

Petra begint met de terugblik waar we vandaan komen en welke theorie ons helpt bij waar we nu beland zijn: in de mist, alleen kunnen zien wat vlak voor ons ligt maar wel met een upgraded leiderschap dat vooruit wilt. Een leiderschap die begint bij je eigen overtuiging, vorming en reflectie als leider. Vervolgens reikt ze ons inzichten aan die ons anders leren kijken, denken en laten werken. Dit om met een andere intelligentie beter om te gaan met het Niet-Weten. Daarna ondersteunt ze hoe je weg te vinden in een veranderlijke chaotische omgeving met een persoonlijk navigatiesysteem. Als leider ben je pas echt een leider als je volgers hebt…die ook weer gaan leiden. Dat vult Petra in door aan te geven hoe je de omgeving zo kunt organiseren dat die mee gaat sturen. In de mist navigeren vraagt om communicatie instrumenten die daarmee om kunnen gaan; daarmee helpt Petra om je door grillig en onbekend terrein te navigeren. Dat vraagt veel van een leider en kan verlammend werken. In het boek wordt aangereikt dat die schijnbaar negatieve energie juist de brandstof voor de volgende fase kan zijn. Petra maakt de cirkel rond door vervolgens weer terug te gaan naar het existentiële: het bewust zijn hoe wij omgaan met het Niet-Weten.

Waar dit boek helpt

En wat betekent het boek voor onze projectmanagementprofessie?

De veranderkundige kennis die nodig is om in onzekere trajecten, projecten en programma’s wordt op een prettige leesbare manier uit de doeken gedaan vanuit een projectmanagementperspectief. Een boek om te omarmen, te doorleven en samen in de projectnavigatie betekenis te geven. Uiteraard vraagt het van ons wel het besef dat het niet altijd mistig is. Bij helder weer kan je gewoon verder kijken en beter sturen…..tenminste als datgene wat je ziet geen fata morgana is.

Een bijdrage van

Bert van der Hooft MCM
Bert zijn passie is het ontwikkelen van resultaatgerichte verandering. Als oud-programma, project- en lijnmanager heeft hij zijn sporen verdiend in resultaatgerichte verandering. Bij IPMA is hij actief in een tweede passie: het ontwikkelen van onze community voor projectprofessionals. Bert heeft een master degree in verandermanagement.

IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?