Titel boek: Opdrachtgeverschap in negen paradigma’sBoekrecensie 9 paradigmas
Auteurs: Edwin van Dieën, Jan den Hollander


Wat is de opzet van het boek?

Opdrachtgeverschap in negen paradigma’s schetst verschillende paradigma’s die rondom het opdrachtgeverschap bestaan. Bij het openen van het boek, trappen de redacteuren af met een inleiding en beschrijving van het landschap. Daarna volgt een indeling in twee delen.

In het eerste deel wordt het thema opdrachtgeverschap vanuit de negen verschillende invalshoeken belicht. Negen experts nemen de lezer in een korte inleiding mee in de wijze waarop zij vanuit hun wereld tegen opdrachtgeverschap aan kijken. De invalshoeken lopen uiteen van publiek opdrachtgeverschap, via supply chain management tot crimineel opdrachtgeverschap. Per invalshoek wordt de basis beschreven in een korte heldere toelichting, die wordt ondersteund door enkele schema’s en modellen. Daarna volgen enkele verwijzingen naar verdiepende literatuur of websites.

In het tweede deel van het boek duiden de redacteuren, Edwin van Dieën en Jan den Hollander, in een aantal paragrafen de overeenkomsten tussen de invalshoeken en geven ze aan hoe de verschillende invalshoeken hun blik verruimd heeft. Daarna volgen een aantal conclusies.

Wat spreekt je aan?

‘Opdrachtgeverschap in negen paradigma’s geeft een inkijkje in de verschillende contexten en ‘keukens’ van opdrachtgeverschap. Het is interessant om te lezen hoe in de verschillende werelden opdrachtgeverschap wordt gedefinieerd en hoe ieder aan dat thema invulling geeft. Het leidt er toe dat het negen totaal verschillende verhalen zijn.

Wij zijn beiden werkzaam in het ruimtelijk domein. In die sector is de term ‘samenwerking’ een terugkomend issue en dan met name de samenwerking tussen publieke en private partijen. De bespiegelingen van Marleen Hermans (Hoogleraar Publieke Opdrachtgeverschap in de Bouw) over die ‘samenwerking’ zijn interessant, onder andere of samenwerken überhaupt een gewenste verhouding tussen partijen is. En zo ja, zijn publieke partijen ook bij machte om echt samen te werken met marktpartijen? Dat geeft ons stof tot nadenken, zeker in het licht van de inleiding over supply chain management waar, bij strategische samenwerking, de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar vergaand betrekken bij strategisch, tactische en operationele beslissingen.

Het boek kent een gestructureerde opbouw en heeft een overzichtelijke lay-out. Wij vinden het makkelijk leesbaar en toegankelijk. Gezien de omvang (ca. 100 bladzijden) is het boekje in een avond te lezen.

Welk paradigma is het meest herkenbaar?

In de opdrachten en projecten die wij uitvoeren komen zeven van de negen beschreven paradigma’s met enige regelmaat terug. Opdrachtgeverschap volgens de supply chain management en, gelukkig, het crimineel opdrachtgeverschap komen in ‘onze’ wereld niet voor.

De andere opdrachtgevers paradigma’s komen, in meer of mindere mate in opdrachten en projecten regelmatig voorbij. Voor iedereen, werkend voor publieke opdrachtgevers, zal de wereld van ‘Publiek Opdrachtgeverschap: het selecteren van en gunnen aan een opdrachtnemer’ bijvoorbeeld geen onbekende zijn. Paradigma’s als ‘Projectopdrachtgeverschap’ en ‘De interne opdrachtgever bij gemeentes en provincies’ zijn regelmatig terugkomende thema’s in ons werkveld.

Welk paradigma vind je het meest verrassend?

Het meest verrassende paradigma in het boek – en het paradigma wat wij gelukkig het minst tegenkomen – vinden we ‘de verborgen positie van de opdrachtgever’. Dit paradigma wordt beschreven door de Rechtbank Amsterdam. Deze vormt een schril contrast met de eerder beschreven paradigma’s. Waar normaliter binnen organisaties helder is wie opdrachtgever is, is het in het criminele circuit zo dat niet alle betrokkenen op de hoogte zijn wie de opdrachtgever(s) zijn, en wat de achtergrond, context en motieven zijn voor zijn/haar handelen (een criminele daad). Een opdrachtgever is erbij gebaad om juist zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Daarmee werpt het een ander licht op opdrachtgeverschap.

Voor wie is dit boek interessant?

Het boek schetst beknopt de verschillende paradigma’s rondom opdrachtgeverschap en de vraagstukken die daarbinnen spelen, en vormt daarmee een basis. We vinden het boek met name interessant voor startende opdrachtgevers of opdrachtgevers met enkele jaren ervaring. Na lezing van dit boek geeft het ze wellicht inzichten vanuit een andere wereld, die ze in hun eigen wereld kunnen toe passen. Hoewel er na elk paradigma wordt verwezen naar artikelen en websites, biedt het boek voor de meer ervaren opdrachtgever beperkte verdieping.

Een bijdrage van

Jelyn Stegewans Jelyn Stegewans werkt als consultant bij AT Osborne binnen de Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu. Ze heeft een studieachtergrond in de Politicologie en Bestuurskunde (Governance en Management van Complexe Systemen). Jelyn focust in haar opdrachten op het contractmanagement, projectmanagement en opdrachtgeverschap.

Peter Weevers Peter Weevers werkt eveneens bij AT Osborne. Hij is programmamanager en opdrachtgever in de wereld van complexe en integrale opgaven in het ruimtelijk domein bij (semi-)overheden.

Interessegroep Goed Opdrachtgeverschap
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?