Titel boek: Organizational Behavior Management – Een introductie
Auteurs: Robert den Broeder en Joost Kerkhofs

Gedragsverandering in organisaties: hoe krijg je mensen zover dat ze ander gedrag willen vertonen – en blijven vertonen?

Organisaties hebben soms last van medewerkers die ongewenst gedrag vertonen. Er worden dan verandertrajecten uitgevoerd waarin bijvoorbeeld de medewerkers worden aangesproken op hun gedrag, waarin leidinggevenden voorbeeldgedrag tonen of waarin ongewenst gedrag door leidinggevenden wordt afgestraft. Organizational Behavior Management, of OBM, is een methodiek die vanuit het wetenschappelijke vakgebied Experimentele gedragsanalyse zich richt op gedragsverandering, volgens een bewezen aanpak. Doel is mensen zover te krijgen dat ze ander, binnen een specifieke organisatiecontext beter, gedrag gaan vertonen – en dat blijven doen. Het handvat is prestatie, gedefinieerd als de resultante van gedrag en resultaat van dat gedrag; een begrip wat in organisaties bekend en relevant is. Belangrijke voorwaarde is dat het gedrag meetbaar is en intentie heeft. Gedachten en reflexen vallen daarmee af.

Eerst wordt OBM geplaatst in het vakgebied. Vervolgens wordt het handvat prestatie beschreven. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op wat gedrag is. De methodiek richt zich op wat heet operant gedrag: gedrag wat wordt vertoond om wat voor elkaar te krijgen in haar omgeving. Er worden een aantal begrippen besproken rondom gedrag, zoals cognitieve dissonantie, en de vier functies van gedrag: intern, biologisch (lekker, uitdagend); ontsnappen of vermijden; aandacht krijgen; en tastbare zaken verwerven. Daarna komt het ABC-model (Antecedents – Behavior – Consequences) van operant conditioneren uit de doeken gedaan. OBM richt zich niet op het gedrag zelf maar op de omstandigheden die gedrag uitlokken (antecedenten) en op het effect van de resultaten van het gedrag (consequences) op degene die het gedrag vertoont, de “presteerder”. Die consequenties kunnen het vertonen van het gedrag positief of negatief beïnvloeden, afhankelijk van welke betekenis de presteerder eraan hecht. Om gedrag effectief en blijvend te stimuleren moet de consequentie waarde hebben voor de presteerder (positieve reinforcer). Na nog een aantal valkuilen te hebben besproken beschrijft het boek de aanpak, het protocol, van OBM.

OBM Introductie

Benieuwd naar het volledige boek?

Als IPMA-lid lees je het gratis in onze E-Library.

Het is te merken dat het boek vanuit de wetenschap komt: het is degelijk opgebouwd en geeft veel kennis, maar is geen lichte kost voor praktijkmensen als de projectmanager. Het doorwerken vergt inspanning. De mooie voorbeelden vanuit de praktijk die de auteurs gebruiken maken het lichter verteerbaar. Los van enkele onjuiste verwijzingen naar andere hoofdstukken is het boek zorgvuldig geschreven.

Pas in de bijlagen blijkt dat het boek onderdeel is van een training, OBM Foundation Level. De doelgroep is dus student, verbijzonderd als “leidinggevenden en andere beïnvloeders”. Dus ook project- en programmamanagers. Geen gek idee: gedragsverandering vormt steeds vaker expliciet onderdeel van de project- of programmascope. Met de kennis van dit boek ben je beter in staat daarover van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld met je opdrachtgever en veranderaars. En natuurlijk met jezelf!

Àls je OBM inzet heb je wat: resultaten zijn meetbaar en de kans dat de interventies slagen en blijvend effect hebben is groot. En omdat de gedragswetenschap aantoont dat belonen en complimenten geven beter werkt dan straffen en kritiek geven, is het volgens de auteurs ook nog de leukste management-methodiek.

Over de recensent

Meinte Wildschut werkt vanuit “change driven projectmanagement”. Projecten zijn immers instrumenten om verandering te ondersteunen. De uitkomsten daarvan creëren nieuwe kansen voor organisaties. Meinte heeft een master degree in projectmanagement en heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement. Momenteel werkt Meinte als projectmanager bij de Nederlandse Spoorwegen. 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?