Titel boeken: Politieke intelligentie, Toolkit procesregie

Auteur: Dees van Oosterhout, Thea Draijer

Wel eens een groepje hazen zien rennen in het weiland? Een prachtig gezicht. Het gaat alle kanten op. Totaal onvoorspelbaar. “Weten hoe de hazen lopen”, de ondertitel van het boek Politieke intelligentie van Dees van Oosterhout, lijkt daarom een vreemd beeld: weten wat niet te voorspellen is. Dat je toch kun je een eind kan komen, wordt aangetoond in dit boek en “Toolkit procesregie”. 


Beïnvloeden = invoelen + anticiperen + acteren

Het woord “hoe” is namelijk ook anders te interpreteren. Dan gaat het er niet om dat je weet wat hun route is, maar volgens welke voorkeuren ze lopen, waarom ze lopen, wat hun tactiek is. Als je dat kunt invoelen, kun je erop anticiperen. En dan beïnvloeden. Bij hazen is dat waarschijnlijk alleen voor jagers interessant, maar bij mensen voor veel meer groepen: procesregisseurs, politici, …., en projectleiders. In deze zin vult Van Oosterhout het begrip ook in: aanvoelen hoe de spelers in het spel gaan acteren, en daar dan op anticiperen en reageren. Beïnvloeden, dus. Ook in het andere boek gaat het hierom, maar dan concreter, meer handen en voeten, gericht op groepen. Een mooi duo om eens gecombineerd te bespreken.

Beïnvloeden op sturend niveau: politieke intelligentie

De opbouw van Politieke intelligentie is recht toe, recht aan. Afgezien van een paar persoonlijke noten in voorwoord en epiloog en een korte inhoudsbeschrijving beschrijft het boek 17 aspecten van politieke intelligentie. Ongesorteerd, allemaal interessant. Er zijn intermezzo’s om relevante theorie te behandelen, korte cases en leerzame vragen voor zelfreflectie. Bij Conflicten op de werkvloer bijvoorbeeld wordt de Dramadriehoek behandeld (Aanklager-Redder-Slachtoffer-Toeschouwer) en bij Verklein de machtsafstand wordt de vraag gesteld hoe jij die verkleint; of hoe die naar jou toe verkleind wordt. Het boek is vlot en helder geschreven, duidelijk gebaseerd op een hoop praktijkervaring. Enige structuur zou hebben bijgedragen aan de leesbaarheid van het boek; het is nu meer een naslagwerk. Voor een nieuwkomer op het onderwerp maakt dit het wel wat overweldigend om ermee aan de slag te gaan.

Beïnvloeden op uitvoerend niveau: procesregie

Toolkit procesregie is, zoals al gezegd, praktischer van aard. Het is een boek met technieken en richt zich op beïnvloeding van processen tijdens bijeenkomsten van groepen van enkele personen tot enkele tientallen, met een opdrachtgever en een procesregisseur. Doel is te komen tot een gedragen besluitvorming. Het eerste deel schetst de rol van de procesregisseur: de essentie van procesregie, bijsturen in lastige situaties en het fundament van de bijeenkomst. In het tweede deel passeren vervolgens 25 technieken de revue. Ze zijn in vijf groepen ingedeeld, naar de fasering van een bijeenkomst.

De beschrijvingen zijn opnieuw helder, met een consequente structuur. De meeste hebben een speelse component en ze bieden alle mogelijkheid tot aanpassing aan de omstandigheden en aan je eigen kunde, ervaring en lef. Om een indruk te geven, bij het onderwerp Kennismaking en climate setting vind je De Schotse dans, een energie gevende manier om kennis te maken in een groep, en bij het onderwerp Heldere en gedragen besluitvorming beschrijven de auteurs Het eilandspel, een techniek om in een groep te brainstormen, divergerend en convergerend. Sterk punt is dat elke techniek gevisualiseerd wordt. Dat maakt de kern van de techniek in één oogopslag duidelijk. De toolkit kortom is een goed gesorteerde en overzichtelijke gereedschapskist.

Beïnvloeden is een competentie

In de IPMA International Competence Base vind je politieke intelligentie terug onder de gedragscompetenties Assertiviteit, als politieke sensitiviteit. Dit boek laat zien dat daar nog een hele wereld achter zit en dat het niet alleen voelen maar ook doen is. Goed acteren op dit gebied kan een belangrijke succesfactor voor je project zijn. Voor de een om zelf te doen, voor de ander om beter te kunnen praten met beïnvloedende rollen als procesregisseurs. Daarom is dit boekenpaar voor projectleiders zo het lezen waard: het geeft op twee niveaus, vanuit twee verschillende perspectieven een blik op hetzelfde fenomeen, beïnvloeden. Maar natuurlijk ook omdat het een leuk onderwerp is. Net zoals hazen kijken in de wei.

Een bijdrage van

Meinte Wildschut werkt vanuit “change driven projectmanagement”. Projecten zijn immers instrumenten om verandering te ondersteunen. De uitkomsten daarvan creëren nieuwe kansen voor organisaties. Meinte heeft een master degree in projectmanagement en heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement. Momenteel werkt Meinte als projectmanager bij de Nederlandse Spoorwegen.

IPMA-lid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?