Titel boek: Projectmanagement voor opdrachtgevers
Auteur: Michiel van der Molen


In de Inleiding en in hoofdstuk 1 worden de basisprincipes van de projectorganisatie en de rollen van de opdrachtgever en projectmanager uiteengezet. Vervolgens behandelt het boek de projectsturing door de opdrachtgever op basis van vier leidende principes. De opzet is zodanig dat deze zowel in een PRINCE2 omgeving als in andere klassieke en hybride (agile) projectorganisaties kan worden toegepast. De schrijver heeft in deze 6e druk zijn ervaringen binnen diverse uiteenlopende projectorganisaties gebruikt, van Belastingdienst en UWV tot GVB Amsterdam en Tata Steel.

Heldere gestructureerde lijn

De eerste twee gehanteerde leidende principes hebben betrekking op het doel van het project en op welke wijze je als opdrachtgever dit doel bewaakt. Het gaat daarbij om het delen van het waarom van het project en het organiseren van eigenaarschap. De laatste twee leidende principes hebben betrekking op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij het behalen van de projectresultaten. Deze principes zijn het richten op de projectresultaten en het geven van verantwoordelijkheid aan de projectorganisatie.

Het boek geeft in deel 1 (de hoofdstukken 2 tot en met 5) steeds per hoofdstuk een uitwerking en toelichting op één principe. Dit maakt het boek prettig en overzichtelijk leesbaar. Dat wordt verder versterkt doordat elk hoofdstuk een eigen korte duidelijke samenvatting heeft.

Het tweede deel van het boek (hoofdstukken 6 tot en met 12) geeft daarbij een verdere uitwerking van verschillende aspecten van het opdrachtgeverschap gebaseerd op praktische aandachtspunten.

Het gaat daarbij in hoofdstuk 6 en 7 om vragen over organisatorische aspecten zoals het organiseren van de stuurgroep en de relatie tussen opdrachtgever en projectmanager. De hoofdstukken 8 tot en met 12 behandelen de aandachtspunten rondom de projectresultaten, zoals inzicht in de baten en de kwaliteit en zoals de sturing op risico’s, planning en kosten en het interpreteren van informatie.

Ook dit tweede deel is duidelijk en concreet opgebouwd. De paragrafen zijn kort en overzichtelijk en hebben heldere voorbeelden, tabellen en figuren. Deze hoofdstukken verwijzen daarbij steeds naar de bijbehorende leidende principes. In deze hoofdstukken wordt ook steeds concreet aangegeven op welke wijze de opdrachtgever en de stuurgroep kunnen bijdragen aan het gewenste projectdoel en resultaat.

Het boek is praktisch en refereert duidelijk naar literatuur over zowel de harde als de zachte kant van projectmanagement. Het vormt daardoor een handleiding die niet aan één specifieke methodiek gekoppeld is, maar breed toepasbaar voor uiteenlopende projecten.

Benieuwd naar het volledige boek?

Als IPMA-lid lees je het gratis in onze E-library.

Voor wie is dit boek interessant?

Het boek is primair geschreven voor opdrachtgevers in projectorganisaties en vormt voor hen een praktisch en makkelijk toegankelijk naslagwerk. In het boek wordt ook nadrukkelijk ingegaan op de rol van de stuurgroep en die van de projectmanager, waardoor het boek ook voor hen een nuttig naslagwerk vormt.

Het boek is makkelijk leesbaar door zowel door de gestructureerde opbouw als door de overzichtelijke lay-out. Daarnaast zijn een verklarende woordenlijst en een index toegevoegd. Het boek is daardoor toegankelijk en nuttig voor beginnende opdrachtgevers terwijl het boek ook voor de meer ervaren opdrachtgevers waardevolle structuur en adviezen levert.

Het boek maakt daarbij niet expliciet onderscheid in de rolverdeling tussen ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever die in publieke en politiek-gevoelige projecten gangbaar is. In publieke organisaties is de bestuurlijke opdrachtgever verantwoordelijk voor het beleid en de kaders, terwijl de ambtelijk opdrachtgever, als een gedelegeerd opdrachtgever, verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid. Die rolverdeling, maar ook bijv. de bestuurlijke en beleidswisselingen leidt tot een extra dynamiek in de sturingsdriehoek bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectmanager. Het boek bevat echter voor beide rollen voldoende praktische handvaten.

Een bijdrage van

Jan Smit is werkzaam als senior project en programma-manager en opdrachtgever voor complexe mobiliteitsopgaves. Dit voor zowel weg- als spoorprojecten. Tevens is hij leidinggevende voor projectmanagement afdelingen voor overheden. Momenteel is hij werkzaam binnen de gemeente Leiden als programmamanager voor onder andere de Leidse Ring Noord en de HOV Centrumroute.

Peter Weevers is werkzaam als projectmanager, programmamanager en opdrachtgever in de wereld van complexe projecten in de infrastructuur en mobiliteit bij (semi-)overheden. Momenteel vervult hij de rol van ambtelijk opdrachtgever voor de gemeente Leiden.

IPMA-lid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?