Boekrecensie projectmanager in transitieTitel boek: Projectmanager in Transitie
Auteurs: John Verstrepen, Ben van de Laar, Roelof van der Weg (en anderen)


De steeds sneller veranderende wereld met veel onzekerheden en dubbelzinnigheden stelt nieuwe eisen aan projectmanagement. Het boek ‘Projectmanager in transitie – op zoek naar de toekomst van projectmanagement’ wil een gids zijn voor projectmanagers, lijnmanagers en anderen die behoefte hebben die nieuwe eisen te doorgronden en die richting zoeken om in de eigen praktijk daar vorm aan te geven.

Allerlei soorten projecten en manieren van projectmanagement komen aan bod. Van ICT tot verbetertrajecten tot utiliteitsbouw tot infrastructuur­­projecten. Daarbij wordt zowel het perspectief van commerciële bedrijven als van non-profit- en overheidsorganisaties geraakt.

Een bundel vanuit praktijk en onderwijs

Het boek bestaat uit bijdragen van zes auteurs, vanuit praktijk en vanuit onderwijs. Ieder schreef één of meerdere hoofdstukken. Deze hoofdstukken geven een overzicht, soms met wat overlap, van de geschiedenis van het vak projectmanagement, van de invloed van toenemende complexiteit en van scenario’s van nieuwe uitdagingen voor de projectmanager van de toekomst. De auteurs voorzien dat er behoefte aan een grotere variëteit van werkwijzen en competenties komt. Een projectmanager zal geen alleskunner zijn, maar zal zich onderscheiden door zijn/haar focus en differentiatie. Voor lijnmanagers en opdrachtgevers wordt het nog meer van belang om een goede combinatie van opgave, aanpak en projectmanager te vinden. Het boek prikkelt om bewust te zijn van verschillende competenties van projectmanagers en benoemt mogelijkheden voor de ontwikkeling daarvan, variërend van focus op waterval-aanpakken tot en met rollen voor opgaven die met agile aanpak gedaan worden. 

Benieuwd naar het volledige boek?

Als IPMA-lid lees je het gratis in onze E-Library.

Kernachtige beschrijving van de ontwikkeling van het hedendaagse Projectmanagement

In de eerste drie hoofdstukken geven de auteurs een kernachtige, treffende terugblik op hoe het vak Projectmanagement vanaf de tijd van de Egyptenaren zich ontwikkeld heeft. De nadruk ligt daarbij op modellen en theorieën die vanaf de jaren zestig in gebruik raakten. Soms blijft de behandeling aan de oppervlakte, en nodigt het boek uit om elders meer kennis te vergaren. Dit deel van het boek is vooral interessant voor de projectprofessional met (enige) ervaring, die behoefte heeft om te reflecteren op zijn/haar kennis en ervaring en te ontdekken welke modellen en theorieën mogelijk nog ondersteunend kunnen zijn. Waar in de eerste twee hoofdstukken de nadruk ligt op rationele benaderingen van het vak, gaat het derde hoofdstuk in op de betekenis van irrationaliteit op organisatie- en individueel niveau bij het projectmatig aanpakken van opgaven. Door het hele boek heen illustreren persoonlijke verhalen van projectmanagers uit verschillende sectoren hoe in de praktijk vorm gegeven wordt aan het vak projectmanagement. 

Transities naar de toekomst

Het tweede deel van het boek verlegt de focus op de rol van de projectmanager zelf en scenario’s voor de ontwikkeling van het vakgebied in de toekomst. De vraagstukken van deze tijd, vaak complex en ‘wicked’, dagen projectmanagers uit nieuwe vormen van leiderschap toe te passen. Niet meer als manager met een vooraf bepaalde aanpak naar het op te leveren resultaat toe werken, maar als een regisseur met belanghebbenden voortdurend schakelen over de onzekerheden, de actuele probleempercepties, de veronderstelde verbanden en de te kiezen stappen richting oplossingen. Het boek verwijst naar veel relevante wetenschappelijk literatuur. Wellicht zou de lezer ook geholpen zijn met praktijkvoorbeelden over hoe in deze tijd dit soort ‘schakel’-processen vormgegeven worden in de samenwerking met bestuurders in (organisatie)politieke omgevingen. In het hoofdstuk over competentieontwikkeling leggen de auteurs interessante verbanden tussen de ontwikkeling van competenties en de typen projecten/vraagstukken. Dit kan een lezer helpen zijn eigen leerroute te benoemen, passend bij de rol(len) die hij/zij ambieert te gaan vervullen. Interessant is dat er in het boek voor verschillende rollen binnen waterval-aanpakken en binnen agile aanpakken op deze manier competenties zijn benoemd. Het laatste hoofdstuk doet verslag van een beknopt onderzoek naar trends in projectmanagement en daaruit af te leiden scenario’s voor toekomstige ontwikkelingen. De auteurs concluderen dat een verschuiving van sturen op doelen in plaats van sturen op tijd en geld tot meer uiteenlopende verschijningsvormen van projecten gaat leiden. Projectmanagers doen er goed aan tijdig een passende eigen ontwikkelrichting te kiezen. 

Voor wie is dit boek interessant?

Dit boek is een bundel, waarin de auteurs in de verschillende hoofdstukken hun gezichtspunt delen. Dat brengt met zich mee dat de inhoud en redactie niet volledig coherent zijn. Wie in staat is daar doorheen te kijken, kan met dit boek twee vliegen in één klap slaan. Ten eerste geeft het boek in vogelvlucht een beschrijving en duiding van het vak projectmanagement. Zonder dat het boek pretendeert zelf wetenschappelijk te zijn, geeft het veel relevante verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur. Ten tweede daagt het boek de lezer uit te reflecteren op zijn eigen positie. En zich bewust te worden van de impact van toekomstige ontwikkelingen op zijn/haar eigen meerwaarde in de rol van projectmanager of in vergelijkbare rollen.

Een bijdrage van

Roland Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring als projectmanager bij ProRail voor grotere/complexe vernieuwingsprojecten. Momenteel leidt hij enkele studie- en bouwprojecten voor het Programma Hoogfrequent Spoor waaronder een grootschalige verbouwing van station Nijmegen. 
Jan-Floor Troost opereert als Manager Projectbeheersing en Contractadviseur in de wereld van projecten op het gebied van rail- en weginfrastructuur, water en mobiliteit bij partijen als Rijkswaterstaat, ProRail en andere (semi-)overheden. Ook treedt hij op als organisatieadviseur en trainer/coach.
IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?