Titel boek: There’s A New Sherrif In Town – Handleiding voor het overnemen van projecten
Auteur: Marin J. Fenelon


De opzet

Maar liefst 93% van de projectmanagers neemt minstens één keer in hun carrière de leiding van een project over dat al van start is gegaan. Martin J. Fenelon stelt dat het daarom misschien wel belangrijker is om goed met dit scenario om te kunnen gaan dan met een, vaak in de vakliteratuur veronderstelde, start als projectmanager bij aanvang van een project.

Bas en Pelle hebben het boek “There’s a new sheriff in town” gelezen, waarmee Fenelon probeert dit gat in de literatuur te dichten met een handleiding specifiek gericht op projectmanagers die een project gaan overnemen dat al reeds is gestart.

Samenvatting

Het boek volgt de metafoor van een klassieke western. Een ronddwalende gunslinger wordt gevraagd om een vervallen dorp dat is overgenomen door bad guys op te schonen en als nieuwe sheriff de touwtjes in handen te nemen. Waar goed projectmanagement zich volgens ons met name zou moeten richten op het creëren van vertrouwen en een goede samenwerking, doet de vergelijking van de auteur van een projectmanager met een gunslinger, ons in eerste instantie denken aan een ‘trigger-happy’ contractmanager die met hete schietijzers het duel aangaat met de opdrachtnemer.

Niets is echter minder waar, de gunslinger blijkt namelijk een weloverwogen sheriff. De auteur beschrijft uitvoerig de te doorlopen stappen bij het weer terug op de rails brengen van een uit de hand gelopen project. Het stappenplan bevat o.a. handige inzichten voor het identificeren van problemen, bij het verzamelen van sleutelfiguren, het uitwerken van een plan van aanpak, het creëren van draagvlak, en het uitvoeren van efficiënte interventies. Het tweede deel van het boek richt zich meer op het op de rit houden van een volwassen project en het zorgdragen voor een goede overdracht van het project aan een eventuele opvolger.

Onze reflectie

Veel van de situaties die Fenelon schetst in zijn boek zullen herkenbaar zijn voor de ervaren projectmanager. Een mooi voorbeeld hiervan is een uitgebreide tabel met problemen die zich kunnen voordoen in een noodlijdend project en de oorzaken die daar mogelijk aan ten grondslag liggen. Ook Pelle herkent veel van deze problemen, maar onderscheid daarnaast een rode draad. “Er is een grote verscheidenheid aan oorzaken van problemen in projecten, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat de aanpak tekort schoot voor de complexiteit van het project. Dan neemt de beheersing van het project af, wat leidt tot incidenten en afbrokkelend vertrouwen. Het team belandt in een negatieve spiraal en de verbinding (zowel binnen het team als met de belangrijkste stakeholders) komt onder druk te staan. Deze patronen zijn lastig te doorbreken en om te draaien.”

 

Doordat Fenelon ervoor gekozen heeft de verschillende uitdagingen en mogelijke interventies versimpeld weer te geven, doen ook zijn voorgestelde oplossingen niet altijd recht aan complexe problemen in ontspoorde projecten. Het boek impliceert de veronderstelling dat door het probleem te herkennen en de daarbij corresponderende interventie toe te passen, een project weer op de goede rit geholpen kan worden. We citeren dan ook H L Mencken: “for every complex problem there is an answer that is clear, neat, and wrong”. Hoewel de individuele interventies kunnen bijdragen aan een positieve kentering van een project, denken we dat het succesvol interveniëren in een noodlijdend project meer vraagt. Het succes zal afhangen van het vermogen van de nieuwe projectmanager om ook de onderliggende oorzaken en patronen te herkennen. En om op basis daarvan met ervaring en creativiteit een samenhangende set aan interventies te implementeren waarmee ook onderliggende patronen omgebogen kunnen worden.

 

Waarin blinkt dit boek uit?

Het boek leest echt als een praktische handleiding. De auteur illustreert de belangrijke punten vaak aan de hand van waargebeurde scenario’s waarin een projectmanager bepaalde succesvolle of juist minder succesvolle interventies heeft doorgevoerd. Deze anekdotes maken de theorie levendig en helpen om de vertaling te maken naar de situatie of ervaring van de lezer.

Daarnaast bevat het boek een zeer uitgebreide appendix waarin de eerder in het boek genoemde hulpmiddelen voor projectmanagers nog eens overzichtelijk worden weergegeven. Deze variëren van eenvoudige vragenlijsten om je te helpen bij de afweging om een project over te nemen, tot complexe sjablonen voor een risicodossier of auditrapport.

Oordeel

Fenelon geeft ons een interessante nieuwe invalshoek door het boek te schrijven als een handleiding specifiek voor het overnemen van een project dat reeds is gestart. Hierbij worden nieuwe vragen behandeld als ‘hoe beoordeel je of je een project wel of niet aanneemt?’ en ‘hoe ga je om met het (weder)opbouwen van het projectteam vs. de druk om snel resultaten te leveren?’.

Doordat de auteur probeert algemeen toepasbare oplossingen te bieden op dit type vragen, terwijl het antwoord in de praktijk vaak neerkomt op maatwerk, blijft het boek op sommige punten hangen in algemeenheden. Hierdoor ontbreken de verwachte verfrissende inzichten en mist de auteur de kans om ook inhoudelijk echt vernieuwend te zijn.

Wie moet dit boek lezen?
Ondanks dat het boek geen compleet nieuwe inzichten geeft, biedt het wel een praktisch naslagwerk dat kan dienen ter inspiratie voor eventueel te doorlopen stappen of te nemen interventies. Als je als projectmanager op het punt staat om en project over te nemen dan loont het om dit boek op je nachtkastje te hebben liggen!

 


Een bijdrage van

Pelle de Wit is Managing Consultant Projectmanagement bij AT Osborne. Hij werkt als projectmanager en adviseur aan complexe infrastructurele opgaven voor diverse publieke opdrachtgevers. Momenteel is hij projectmanager voor de realisatie van een nieuwe waterzuivering en energiefabriek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Bas Keuzenkamp is Adviseur Projectmanagement bij AT Osborne, en richt zich op het realiseren van complexe infrastructurele projecten bij (semi-)overheden. Daarnaast is Bas ook onderdeel van het managementteam van het Europese NETLIPSE netwerk, dat zich richt op kennisdeling tussen publieke opdrachtgevers ter bevordering van de realisatie van grote infrastructurele projecten in Europa.

IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?