Titel boek: Werken met bevlogen medewerkers
Auteur: Wim Kweekel & Simone van Houtum


Bouwen aan een leukere organisatie met betere resultaten

Wim Kweekel en Simone van Houtum gaan in dit boek in op hoe medewerkers bevlogen te krijgen en te houden. De subtitel veronderstelt dat dit alleen van toepassing is voor de staande organisatie.  De vraag in deze recensie is of en hoe dit boek ook waarde toevoegt voor ons als projectprofessionals. Kunnen we meer plezier en bevlogenheid en productiviteit (en projectsucces) verwachten als we het gedachtengoed volgen?

1. Bevlogen medewerkers in je organisatie

In dit hoofdstuk beschrijven Wim en Simone wat bevlogenheid is, waarna ze het begrippenkader verder uitwerken.

Aan bod komt het verschil tussen tevreden en bevlogen met daarin aandacht voor onderliggende weerstand. Een kenmerkend verschil, omdat de bevlogen medewerker een extra stap wil zetten.  Een betrokken medewerker doet dat mogelijk niet of minder. De centrale stelling is dan ook dat Betrokken en Bevlogen het verschil maakt. Dat daarbij een balans moet zijn tussen enerzijds persoonlijke drijfveren, talenten en passie en anderzijds de cultuur, ambitie en doelen van de organisatie beschrijven ze duidelijk.

De factoren die bevlogenheid stimuleren en belemmeren komen aan bod in een lijst, die zeker niet limitatief is, maar zeker voer is voor bespiegeling van je eigen denken en handelen.

Voer voor reflectie in je eigen project of programma: hoe zit dat bij jou? Stuur je op betrokkenheid of ga je voor bevlogenheid?

2. De energie van bevlogen medewerkers

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de win-win kan zijn voor de organisatie en de betrokken medewerkers.  Een betoog voor hogere productiviteit en tevredenheid. Daarnaast gaan Simone en Wim in op de relatie met burn-out. Daarmee geven ze tegenwicht aan de levende misvatting dat een burn-out in het verlengde ligt van bevlogenheid; integendeel, burn-out is niet het verlengde maar het tegenovergestelde van bevlogenheid.

Voer voor je pleidooi aan stakeholders om te sturen op bevlogenheid en om de burn-out-rate niet vanuit het budget maar ook vanuit de medewerkers te bekijken.

3. De elf basisvoorwaarden voor bevlogenheid

Tegen de achtergrond van een model van emotionele, sociale en mentale factoren worden 10 factoren beschreven die ertoe doen om bevlogenheid te creëren. De elfde factor ben jijzelf als bevlogen leidinggevende.

Voer voor de gezondsheidscheck in jouw project of programma en om in de spiegel te kijken of je zelf bevlogen het voorbeeld geeft.

4. Bevlogenheid in je organisatie faciliteren

Wim en Simone beschrijven in dit hoofdstuk hoe je kan werken aan de bevlogenheid. Na een beschrijving over organisaties en de context van een resultaatgerichte organisatiecultuur maken ze de stap naar hoe de organisatie aantrekkelijk te maken. Essentiele begrippen daarin zijn normen en waarden, transparantie, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eerlijke communicatie, feedback en werk-privébalans. Ze sluiten af met tools waarin ze aandacht geven aan de knoppen waar je aan kan draaien. Een eye-opener voor mij was het begrip “absorptievermogen”, wat hopelijk iedereen kent: het geheel opgaan in het werk waardoor de tijd stil staat.

Werk jij aan absorptievermogen door allerlei randzaken en bureaucratie weg te houden? Of trek je mensen (te veel) naar taken die negatieve energie opwekken?

Een ander aspect in dit hoofdstuk is resultaatgericht leiderschap. Voor de gemiddelde projectmanager zal dit gesneden koek zijn, alhoewel ook hier kwetsbaar opstellen zeker iets is wat we vaker kunnen doen.

Daarnaast wordt werken aan je eigen bevlogenheid in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Voer voor je eigen bevlogenheidsreflectie: heb jij de mentale uitdaging, positieve gedachten, sociale context, de rust en het energieniveau op peil?

5. In de dagelijkse  praktijk

In dit hoofdstuk worden diverse momenten beschreven waarop je bevlogenheid kan beïnvloeden. Van gesprekken met medewerkers over hun beleving tot aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Verder komt goede gezondheid en de rol van HR aan bod.

Voer om na te denken of jij als projectprofessional afstemt met de leidinggevenden in de lijnorganisatie over bevlogenheid in je project of programma.

6. Samen werken aan een bevlogen organisatie

Simone en Wim bespreken in dit hoofdstuk kort de actoren zoals directie, ondernemeningsraad en arbodienst.

Kort, maar voer voor jou als projectprofessional om na te denken over welke stakeholders meewerken aan de bevlogenheid in jouw project of programma.

Bijlagen: Actielijst voor de manager & Test ten behoeve van loyaliteit en bevlogenheid

In een bijlage vatten Wim en Simone de bevlogenheidactielijst samen voor jou als manager. Een handige checklist, die uiteraard de kennis van het boek vereist en authentiek handelen. Immers tussen bevlogenheid en belogenheid zit de “L” van jouw leiderschap.

De test ten behoeve van loyaliteit en bevlogenheid ben ik wat voorzichtiger mee. De loyaliteitstest bevat vragen als “ik ben trouw aan mijn taken, collega’s en het bedrijf”. Als veranderaar stel ik dat vragen de eerste vorm van interveniëren is. Deze normatieve vraagstelling kan bij verkeerd gebruik averechts werken. Wees daar voorzichtig mee.

Daarentegen zijn de vragen m.b.t. vitaliteit, toewijding en absorptie (mate van opgaan in een activiteit) zeker te overwegen om te gebruiken in je project of programma.

Toegevoegde waarde van dit boek voor onze projectprofessie

Het boek is maar 50 pagina’s groot. Dat lees je zo, zei een collega van mij. Ja, als je diagonaal (oppervlakkig) leest dan is dat het geval, maar dan pak je de meerwaarde niet om als projectprofessional na te denken over hoe bevlogenheid jouw projectsucces kan vergroten.

Het boekje staat voor mij op de leeswijzer voor bevlogenheid. Gebruik het als instrument om te reflecteren op jouw situatie. Uiteraard in een dialoog met betrokkenen.

Een bijdrage van

Bert van der Hooft MCM

De passie van Bert is om als oud lijn-, project- en programmamanager de professie van project- en programmamanagement te helpen ontwikkelen. Als verandermanager voegt Bert daar graag de veranderkundige blik toe. Bij IPMA-NL staat Bert voor de ontwikkeling van de community.

IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?