Universiteit

TU Eindhoven

Onderwerp

Het voorkomen van perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor betere projectuitkomsten

Onderzoeksvraag

Waarop verschillen percepties van opdrachtgever en opdrachtnemer, en hoe kan hierop gestuurd worden om betere projectuitkomsten te krijgen?

Beschrijving

Het uitbesteden van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren heeft de laatste decennia een grote vlucht genomen. Traditionele productiebedrijven hebben grote delen van hun productie en ontwikkeling uitbesteed en hebben zich ontwikkeld tot ketenregisseur. Ditzelfde is waarneembaar in de bouwsector, waar grote bouwbedrijven zich richten op projectontwikkeling en de uitvoering van complexe, geïntegreerde bouwprojecten. Maar ook andere sectoren zoals de overheidssector en IT-industrie kennen een hoge mate van uitbesteding.

Als gevolg van uitbesteding worden opdrachtgevers in steeds sterkere mate afhankelijk van opdrachtnemers. Niet alleen in termen van kosten, maar ook in termen van het realiseren van duurzaamheids- en innovatie-ambities. Traditioneel krijgen contractuele aspecten en risicomanagement veel aandacht. Echter, op grond van teleurstellende ervaringen in complexe projecten verschuift de aandacht van ‘contractual governance’ geleidelijk naar ‘relational governance’. Complexe projecten vereisen naast een duidelijk contract evenzeer een goede samenwerking en verstandhouding tussen partijen.

In projecten hebben de verschillende achtergronden, belangen en interesses van de partijen grote invloed op de ontwikkeling van de samenwerking. Deze verschillen beïnvloeden rechtstreeks de verwachtingen van partijen over en weer; deze verwachtingen worden dus grotendeels al gevormd voorafgaand aan het project. Vervolgens bepalen deze verwachtingen de percepties die de partijen hebben, met betrekking tot de uitkomsten van de en de wijze waarop deze uitkomsten (moeten) worden verkregen. Perceptieverschillen veroorzaken conflicten en beschadigen het vertrouwen tussen de samenwerkende partijen en zijn daarmee van grote invloed op de uitkomsten van een project.

Jouw onderzoek ook in ons overzicht?

Indien jij ook onderzoek verricht op het gebied van project-, programma-, of portfoliomanagement, kan je jouw onderzoek laten opnemen in ons overzicht. Aan de vermelding zijn geen kosten verbonden.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

©2022 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?