Vacature Bestuurslid | Media & Communications | Vacancy Board Member

We hebben deze vacature ingetrokken.

Over deze kans

Voor het bestuur, bestaande uit 5 leden, zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de rol van bestuurslid Media & Communicatie. In deze rol ben je verantwoordelijk voor alle communicatie uitingen (LinkedIn, Instagram, nieuwsbrief) en het onderhoud ervan. Ook ben je eigenaar over de communicatiekalender.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Creëren van een (social) media strategie.
 • Een boodschap creëren voor al onze digitale platformen.
 • Communicatie naar onze community.
 • Het coördineren van de social media kanalen.
 • Het Young Crew bestuur ondersteunen met overige activiteiten voor onze events.

Over jou

Wat wij nodig hebben is een creatieve, getalenteerde en gemotiveerde digital champion. Een energieke team player die samen met de rest van het bestuur de doelen van Young Crew nastreeft. Je bent het gewend om met strakke deadlines te werken en je hebt kennis over en gevoel voor social media.

Daarnaast:

 • Heb je een Bachelor/Master in een gerelateerde studie of doe je een studie in deze richting.
 • Heb je ervaring in of affiniteit met projectmanagement.
 • Spreek en schrijf je vloeiend Nederlands en Engels.
 • Heb je goede projectmanagement- en organisatorische vaardigheden.
 • Zie je jezelf als een getalenteerde Young Professional in een vroeg stadium van jouw carrière.
 • Ben je voor tenminste 1-2 uur per week beschikbaar om (online) meetings bij te wonen en te werken aan jouw activiteiten.

What’s in it for you?

Een verbinding maken met andere Young Professionals, een break van jouw dagelijkse werkroutine en deelnemen aan hele toffe teambuilding dagen; dit zijn een paar ervaringen die Bestuurslid van IPMA Young Crew jou kunnen bieden. Deelnemen aan het bestuur biedt kansen om een verschil te maken in de manier waarop we werken met onze community en om een potentiële betekenisvolle impact te maken in de wereld van projectmanagement.

Voor jou persoonlijk biedt het kansen voor je carrière. Met de events die wij organiseren kun je skills opbouwen of juist verder ontwikkelen. Daarnaast zijn de events een manier om jouw netwerk in projectmanagement te vergroten nationaal en internationaal.


Over IPMA Young Crew Nederland

Young Crew is een belangrijk onderdeel voor de groei van IPMA en ontwikkeling van de leiders van de toekomst. Wij zijn een levendig en groot internationaal netwerk voor young professionals, enthousiast over projectmanagement, een platform voor jonge projectmanagement professionals en studenten tot 35 jaar. Ga naar onze website www.ipma.nl/community-young-crew. Of naar de internationale website van www.become.pm.

Onze missie

Wij bouwen en promoten het projectmanagement vakgebied onder de jonge en opkomende community door:

 • Jouw competenties in project-, programma-, en portfoliomanagement te ontwikkelen.
 • Jou een internationale erkenning te geven voor je prestaties op het gebied van projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Jou te adviseren op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement.
 • Een omgeving te creëren waarbinnen je kunt netwerken en interactie hebt met de internationale projectmanagement community.

Wij geloven dat

 • Voor elke geleverde inspanning voegen mensen de grootste waarde toe.
 • Professionaliteit wordt ontwikkelt door het verbeteren van competenties en het dragen van een verantwoordelijkheidsgebied.
 • Diversiteit voor waarde zorgt. Dit kan alleen worden bereikt door respect en waardering.
 • Nieuwsgierigheid en passie key zijn voor persoonlijke ontwikkeling en leiden tot creativiteit en innovatie.

Geïnteresseerd?

Deze vacature staat open voor getalenteerde Young Professionals in het gebied van project management. Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor IPMA Young Crew. In dat licht verwelkomen en moedigen wij sollicitaties van mensen met allerlei achtergronden aan.

Stuur jouw sollicitatie op naar youngcrew@ipma.nl

We have withdrawn this vacancy.

About the opportunity

For the board, consisting of a total of 5 members, we are looking for a new candidate for the role of Board Member – Media & Communications. In this role you will be responsible for all the media in the Marketing and Communications material through the different channels (i.e. LinkedIn, Instagram, newsletter), take ownership of the communications calendar as well as maintaining it the different channels.

Some of the activities in this role are:

 • Responsible for creating and executing a dedicated (social) media strategy and communication to our community.
 • Create and deliver digital media messages for all our digital platforms.
 • Coordinate and maintain our digital / social media channels.
 • Support the Young Crew board with other activities regarding our events.

About you

We need a talented, creative, motivated digital champion. A team player that shares our common goals and has an energetic character. You are used to working with tight deadlines and you have knowledge of and a feel for social media.

Besides that, you:

 • Have a Bachelor / Master in a related field or still studying
 • Have experience in – or affinity with project management
 • Are fluent in English and Dutch (speaking and writing)
 • Have Strong project management and organizational skills.
 • Consider yourself to be a talented young professional in the early stages of your career
 • Available for at least 1 or 2 hour(s) a week to join (digital) meetings and work on your activities

What’s in it for you?

Connecting to bright young professionals of your field, escaping from your daily work routine and participating in some really cool team building days; these are only some of the experiences brought in by this opportunity. Next to the fact that it is helpful in your career and interesting for your resume, we organize great events that will help you improve your skills and gain extra knowledge, expand your network in all fields of Project Management, make a big difference in the way we work with our community and the potential to make a meaningful impact in the world of Project Management.


About IPMA Young Crew Netherlands

Young Crew is a key component of IPMA’s growth and development of the leaders of tomorrow. We are a vibrant cool international network for young professionals, enthusiastic about project management, a platform for young project management professionals and students up to the age of 35. More info on our activities, news, and membership? Go directly to become.pm

Our Mission

We develop and promote the project management profession amongst the young and emerging community by:

 • Developing your competencies in project, program and portfolio management
 • Giving you global recognition to your accomplishment from working in projects, programs, and portfolios
 • Advising your career in project, program and portfolio management
 • Creating an environment to network and interact with the global project management community

We believe that

 • People are the biggest value in every endeavor
 • Professionalism is developed by improving competence, responsibility, and accountability
 • Diversity adds value, that you can only capitalize through respect and value appreciation
 • Curiosity and passion are key to personal development and lead to creativity and innovation

Interested?

This vacancy is open for talented young professionals in the field of project management. Diversity and inclusion are paramount to IPMA Young Crew. In this context we welcome and endorse applications from people of all backgrounds.

Please submit your application to YoungCrew@IPMA.nl

IPMA Young Crew Netherlands

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?