Vacature | Student & University Engagement | Vacancy

Deze vacature is inmiddels vervuld. Bekijk de vacature die nog openstaat.

We have found the right person for this vacancy. Take a look at the vacancy that is still open.

Over deze kans

Voor het bestuur, bestaande uit 5 leden, zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de rol van bestuurslid Student & University Engagement. Met deze rol zorg je voor een enorme impact op de groei van onze community! Studenten en young professionals zijn immers een belangrijke doelgroep voor IPMA YoungCrew (IPMA YC), aangezien zij de project professionals van de toekomst zijn!

Jouw focus is verspreid over meerdere gebieden, zoals studenten connecten aan IPMA YC, bouwen aan en onderhouden van relaties met universiteiten. Je werkt nauw samen met de andere bestuursleden en hun focusgebieden.

Een aantal activiteiten behorende bij deze rol zijn:

 • Meewerken aan een plan (samen met IPMA en IPMA YoungCrew) om partnerships met meerdere universiteiten aan te gaan, educatie te verrijken met de IPMA knowledgebase over projectmanagement en meer studenten lid laten worden van IPMA YC;
 • De mogelijkheden onderzoeken in het vinden van partners en studenten voor onze competities, zoals de Project Management Championship of GeCCo;
 • Co-organiseren van community events gerelateerd aan projectmanagement en feedback verzamelen van deelnemers;
 • Nieuwe initiatieven onderzoeken om het aantal leden van IPMA YoungCrew uit te breiden en awareness te creëren;
 • Samenwerken met de overige YoungCrew bestuursleden en hun focusgebieden.

Over jou

Wat wij nodig hebben is een getalenteerde young professional. Een energieke team player die samen met de rest van het bestuur de doelen van Young Crew nastreeft. Voor jou is netwerken en socializing als een tweede natuur.

Daarnaast:

 • Momenteel studeer je voor een Bachelor/Master in een gerelateerde studie.
 • Heb je ervaring in of affiniteit met projectmanagement.
 • Spreek en schrijf je vloeiend Nederlands en Engels.
 • Heb je goede projectmanagement- en organisatorische vaardigheden.
 • Zie je jezelf als een getalenteerde Young Professional in een vroeg stadium van jouw carrière.
 • Ben je voor tenminste 1-2 uur per week beschikbaar om (online) meetings bij te wonen en te werken aan jouw activiteiten.

What’s in it for you?

Een verbinding maken met andere Young Professionals, een break van jouw dagelijkse werkroutine en deelnemen aan hele toffe teambuilding dagen; dit zijn een paar ervaringen die Bestuurslid van IPMA Young Crew jou kunnen bieden. Deelnemen aan het bestuur biedt kansen om een verschil te maken in de manier waarop we werken met onze community en om een potentiële betekenisvolle impact te maken in de wereld van projectmanagement.

Voor jou persoonlijk biedt het kansen voor je carrière. Met de events die wij organiseren kun je skills opbouwen of juist verder ontwikkelen. Daarnaast zijn de events een manier om jouw netwerk in projectmanagement te vergroten nationaal en internationaal.


About the opportunity

For the board, consisting of a total of 5 members, we are looking for a new candidate for the role of Student and University engagement. With this role you will make a huge impact in the growth of our community! Students and young professionals are an important audience group for IPMA YoungCrew, as they are the project professionals of the future! In this role you will be focus on the multiple areas of work, such as connecting students to IPMA YC, building and maintaining relationships with universities. Hereby you work closely with all the Board members in their activities.

Some of the activities in this role are:
·       Contribute to a plan (together with IPMA and IPMA YoungCrew) for how we can create partnerships with universities, enrich education with the IPMA knowledgebase of project management and engage students to our community.
·       Explore the possibilities of finding partners and students for our competitions, such as the Project Management Championship or GeCCo.
·       Co-organize community events relating to project management and collect feedback from participants.
·       Explore new initiatives to facilitate the expansion of the IPMA YoungCrew member base and increase awareness.
·       Collaborate with the YoungCrew board with other activities.

About you

We need a talented young professional. A team player that shares our common goals and has an energetic character. Someone who considers networking and socializing as an inherent part of his/her behavior.

Besides that, you have:
·       Studying for a Bachelor’s / Master’s degree in related field or still studying
·       Affinity with project management
·       Fluent in Dutch and English (speaking and writing)
·       Strong project management and organizational skills.
·       You consider yourself to be a talented young professional in his early stages of his career
·       Available for at least 1 or 2 hour(s) a week to join (digital) meetings and work on your activities

What’s in it for you?

Connecting to bright young professionals of your field, escaping from your daily work routine and participating in some really cool team building days; these are only some of the experiences brought in by this opportunity. Next to the fact that it is helpful in your career and interesting for your resume, we organize great events that will help you improve your skills and gain extra knowledge, expand your network in all fields of Project Management, make a big difference in the way we work with our community and the potential to make a meaningful impact in the world of Project Management.


Over IPMA Young Crew Nederland

Young Crew is een belangrijk onderdeel voor de groei van IPMA en ontwikkeling van de leiders van de toekomst. Wij zijn een levendig en groot internationaal netwerk voor young professionals, enthousiast over projectmanagement, een platform voor jonge projectmanagement professionals en studenten tot 35 jaar.

Onze missie

Wij bouwen en promoten het projectmanagement vakgebied onder de jonge en opkomende community door:

 • Jouw competenties in project-, programma-, en portfoliomanagement te ontwikkelen.
 • Jou een internationale erkenning te geven voor jouw prestaties op het gebied van projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Jouw te adviseren op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement.
 • Een omgeving te creëren waarbinnen je kunt netwerken en interactie hebt met de internationale projectmanagement community.

Wij geloven dat

 • Voor elke geleverde inspanning voegen mensen de grootste waarde toe.
 • Professionaliteit wordt ontwikkelt door het verbeteren van competenties en het dragen van een verantwoordelijkheidsgebied.
 • Diversiteit voor waarde zorgt. Dit kan alleen worden bereikt door respect en waardering.
 • Nieuwsgierigheid en passie key zijn voor persoonlijke ontwikkeling en leiden tot creativiteit en innovatie.

About IPMA Young Crew Netherlands

Young Crew is a key component of IPMA’s growth and development of the leaders of tomorrow. We are a vibrant cool international premier global network for young professionals, enthusiastic about project management, a platform for young project management professionals and students up to the age of 35. Our Mission

We develop and promote the project management profession amongst the young and emerging community by:

 • Developing your competencies in project, program and portfolio management
 • Giving you global recognition to your accomplishment from working in projects, programs, and portfolios
 • Advising your career in project, program and portfolio management
 • Creating an environment to network and interact with the global project management community

We believe that

 • People are the biggest value in every endeavor
 • Professionalism is developed by improving competence, responsibility, and accountability
 • Diversity adds value, that you can only capitalize through respect and value appreciation
 • Curiosity and passion are key to personal development and lead to creativity and innovation

Geïnteresseerd?

Deze vacature staat open voor getalenteerde Young Professionals in het gebied van project management. Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor IPMA Young Crew. In dat licht verwelkomen en moedigen wij sollicitaties van mensen met allerlei achtergronden aan.

Stuur jouw sollicitatie op naar youngcrew@ipma.nl


Interested?

This vacancy is open for talented young professionals in the field of project management. Diversity and inclusion are paramount to IPMA Young Crew. In this context we welcome and endorse applications from people of all backgrounds.

Please submit your application to YoungCrew@IPMA.nl

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?