Organisatie

IPMA Delta® is een assessment en keurmerk voor de beoordeling van het gebruik en de besturing van projecten en de competentieontwikkeling voor mensen in en rond projecten. De focus van het assessment is gericht op de volle breedte van de organisatie en vanuit het ambitieniveau van de organisatie, en dat is uniek.

IPMA is wereldwijd bekend en erkend als dé certificeringsorganisatie van projectmanagement en projectmanagers. Met de methode IPMA Delta® biedt IPMA certificering voor de gehele organisatie. Om jouw organisatie prestaties te laten waarderen en duurzaam te vergroten volgens een internationale organisatie competentiestandaard, is IPMA Delta in het leven geroepen

Het zogenoemde Delta® Effect opent de deur naar een nieuwe dimensie in Project Management door organisaties concreet aan te geven waar zij hun verbeteringen kunnen doorvoeren, om meer succesvol te kunnen zijn.

Het IPMA Delta® -model

Het IPMA Delta® model integreert state-of-the-art kennis/expertise. De gehele organisatie, de individuele professionals én de uitgevoerde projecten worden beoordeeld op project management competentie. Het model dat gebruikt wordt voor IPMA Delta® assessments bestaat uit drie modules die gebaseerd zijn op leidende project management standaarden. Hier volgt een bondige beschrijving van deze assessment modules.

Op basis van de IPMA Competentie Baseline: assessment van individuele projectmanagers, projectleiders, projectmedewerkers, managers en supportspecialisten. In Module I wordt op basis van IPMA’s 4-LevelCertifi cation-Systeem vastgesteld wat de PM-competenties zijn van de geselecteerde professionals in de organisatie. Niet alleen project management kennis, maar ook project management ervaring en sociale vaardigheden komen hierin aan bod. Ten slotte wordt deze individuen gevraagd in hoeverre een project en de organisatie hen voorbereidt op een effectieve rol in de projecten, de ontwikkeling van de professional en de weg terug in de lijn na een project. IPMA certificering is een uniek en wereldwijd carrièregericht certificatie systeem voor projectmanagers. Het wordt hier gebruikt als meetlat voor de competentie van het individu.

Op basis van het IPMA Project Excellence Model: beoordeelt de projecten. In Module P wordt vastgesteld wat de PM-competenties en – resultaten zijn van een representatieve steekproef van projecten en programma’s. Het IPMA Project Excellence Model kijkt naar de daadwerkelijke projectopzet, -uitvoering en de project resultaten als dimensies van project excellence. Het heeft zich nationaal en internationaal bewezen als uitstekende benchmarking tool om project excellence mee te meten. In het IPMA Delta® assessment bestaat de dimensie Project Management uit de elementen project doelstellingen, leiderschap, mensen, bronnen en processen. Project resultaten worden verdeeld in resultaten voor de belangrijkste betrokken partijen, key performance en project resultaten. Ook wordt ingegaan op de ondersteuning van de organisatie bij de uitvoering van projecten en de mate waarin individuele projectwerkers gemotiveerd en voorbereid zijn.

Op basis van best practices en standaarden als ISO 21500: behandelt de organisatie als geheel. In Module O wordt vastgesteld wat de PMcompetenties van de organisatie zijn. Het assessment beschouwt en certifi ceert de gehele organisatie, niet alleen de mensen of de projecten. De vier dimensies governance, processen, mensen en context worden beoordeeld vanuit een 360° perspectief. Het ‘third party’-assessment wordt op locatie uitgevoerd door ervaren IPMAassessoren. De multi-dimensionale vragenlijst is gebaseerd op ICB 3.0, IPMA Project Excellence Model, ISO 21500 en ISO 9001 & 9004 en is geverifi eerd middels een groot aantal interviews met topmanagement, lijnmanagement en projectmanagers.

Meer weten over het IPMA Delta effect?

Bereik ook betere resultaten in project implementaties, programma’s en de change portfolio door meer effectief en efficiënt management van projecten.

certificering-wit

Onze Partners

©2020 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account