Bronzen Award winnaar Niels de Vos over zijn passie in het vakgebied projectmanagement

Kandidaat Niels de Vos IPMA Awards 2021Al bijna tien jaar ben in nu actief in het project- en portfolio management vakgebied. In de beginfase van mijn carrière richtte ik mij op slimme software om projectmanagers in staat te stellen projecten succesvol te managen. Snel daarna werd ik zelf projectmanager. Tegenwoordig help ik organisaties als consultant vanuit verschillende rollen met het succesvol realiseren van projecten en programma’s.

In deze column beschrijf ik waarom ik vanuit mijn persoonlijke drijfveren zo goed mijn ei kwijt kan in projecten. Dat heeft vooral te maken met mijn focus op doelen en resultaten. Vanuit deze focus valt mij tegelijkertijd op dat hier nog een wereld in te winnen is in ons vakgebied. Heldere en gedragen doelen zijn binnen projecten zeker niet altijd aan de orde.


Dat ik al zo lang werkzaam ben in de projectenwereld is geen toeval. Ik ben opgeleid als bestuurskundige en had altijd al interesse in de complexiteit van besluitvorming bij veranderingen. Tijdens mijn studie was dit een belangrijk thema. Mijn interesse lag bijvoorbeeld bij situaties met enorme belangenverstrengelingen maar waar toch draagvlak moest worden verkregen om tot een geaccepteerd resultaat te komen. Onder meer systeemdenken en netwerkmanagement trokken mijn aandacht.

Toewerken naar een resultaat met impact

Ik leerde in de schoolbanken om overzicht in de chaos te creëren, en vooral hoofdzaken en bijzaken van elkaar te scheiden. Voor een projectmanager zijn dit belangrijke competenties. Aan welke touwtjes moet écht worden getrokken om tot resultaat te komen. Ik noem hier bewust het resultaat. Doelen stellen en resultaten halen zijn voor mij belangrijke drijfveren in mijn werk. Ik vind het prettig om een ijkpunt te hebben waar ik samen met een team naar toe kan werken. Bij projecten is dit als geen ander aan de orde.

Dat ik dit doe vanuit een rol als consultant heeft te maken met mijn nieuwsgierigheid en behoefte aan afwisseling. Het ene jaar werk ik aan een kredietverleningsproces bij een bank. Het volgende jaar zorg ik er met een team voor dat alle systemen en processen binnen het gevangeniswezen in Nederland klaar zijn voor de inwerkingtreding van een nieuwe wet. Het doel en de context van de te realiseren verandering zijn constant anders.

Wat ik leuk vind aan projectmanagement is niet alleen het toewerken naar een resultaat, maar vooral ook de impact van dat resultaat.  Als je het goed doet draag je met een project bij aan het realiseren van strategische doelstellingen van een organisatie. Ten minste, als er goed is nagedacht over het doel van het project…

Doelen als bestaansrecht voor een verandering

Doelen zijn van onschatbare waarde voor organisaties die met veranderingen, en dus vaak projecten, bezig zijn. Projectmanagement betekent voor mij een structuur om succesvol te veranderen. Veel projecten mislukken. We kennen allemaal de bekende faalfactoren. Dat doelen veelal onderbelicht zijn, en het daarmee één van deze faalfactoren is, verbaast mij in de praktijk.

Er zijn talloze projecten waar de doelen (zoals het reduceren van de kosten, of het verhogen van de klanttevredenheid) niet bekend zijn of niet worden uitgedragen. De systeemimplementatie die hieraan moeten bijdragen worden voor velen een doel op zich. Een helder bestaansrecht van de verandering en een koers voor alle betrokkenen ontbreekt.

Veranderende werkwijze om succesvol te veranderen

Wat mij echter nog meer verbaast is dat dit niet alleen voor projecten geldt, maar ook voor de ”veranderfabriek” zelf. Met de veranderfabriek bedoel ik de manier waarop organisaties structureel veranderingen doorvoeren. Projectmanagement is hier een onderdeel van. Wat vindt een organisatie belangrijk aan de manier waarop veranderingen plaatsvinden? En vooral: welke manier past daar vervolgens bij?

Dit is een onderwerp wat mij veel bezighoudt. De veranderfabriek zelf is momenteel binnen veel organisaties aan verandering onderhevig. Oftewel, veranderingen worden op een andere manier gerealiseerd. Er wordt binnen organisaties veel tijd en aandacht besteed aan discussies over Agile, waterval of een tussenvariant. Veel organisaties zetten in op een Agile transformatie.

Zonder doel geen meetbaar succes

Net zoals in het vorige voorbeeld (in het geval een systeemimplementatie, wat is het doel?!) zou in de transformatie van de veranderfabriek altijd gestuurd moeten worden op een doel. Wat wil de organisatie nu precies bereiken met bijvoorbeeld een Agile transformatie? En past dat doel bij de context? Kijk vervolgens vooral wat past, en meet op basis van het doel ook op de realisatie hiervan. Pas dan weet je echt hoe succesvol jouw (bijvoorbeeld) SAFe transformatie is. Een succesvolle SAFe implementatie kan uiteraard nooit het opzichzelfstaande doel zijn van de verandering.

Het is overigens vrijwel nooit waterval of Agile ‘’volgens het boekje’’. Wel kan het doel te maken hebben met bijvoorbeeld meer voorspelbaarheid, lagere overheadkosten of een snellere time to market. Ga op basis van de context voor een (tussen)variant die past. Maar nogmaals, laat dit vooral afhangen van je veranderdoelen. Welke problemen wil je oplossen, of aan welke strategische thema’s wil je bijdragen met je verandering? Voor mij persoonlijk is dit een interessante uitdaging in ons vakgebied waar ik organisaties de komende jaren graag bij wil helpen.

Geschreven door genomineerde Niels de Vos

Niels de Vos: Als consultant ben ik tegenwoordig niet alleen betrokken bij het leiden van projecten. Ik ben ook geregeld betrokken bij het vraagstuk hoe organisaties projecten überhaupt tot een succes kunnen brengen. Veel organisaties bewegen naar een Agile manier van werken. Het interessante daaraan vind ik dat ook bij een Agile transformatie zelf vaak onvoldoende wordt nagedacht wat men wil bereiken. En dan bedoel ik, concreter dan enkel in staat willen zijn succesvoller dan voorheen veranderingen te realiseren doordat er nu Agile wordt gewerkt.

IPMA Awards uitreiking
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?