Wat betekent Agile voor de rol van de projectmanager? Om het zo concreet mogelijk te maken verwijs ik in het vervolg van dit boek naar Scrum, een toepassingsvorm van Agile. In Scrum heten de iteraties sprints, noemt men het geprioriteerde overzicht van functionaliteiten de product backlog, de toegewezen scope per sprint de sprint backlog en het dagelijkse teamoverleg de daily stand-up meeting. De planningsmeeting aan het begin van elke sprint heet de sprint planning meeting (PL in fi guur 1.10). Scrum beschrijft verder twee hoofdrollen waar die van de projectmanager niet toe behoort: de product owner en de scrum master. Dat is overigens geen nadeel voor de projectmanager, het biedt vooral kansen.

De product owner beheert en prioriteert de product backlog. Daarmee behartigt deze de wensen van de klant en zal hiervoor het juiste mandaat van de opdrachtgever moeten hebben. De daily stand-up meeting is hét moment voor de product owner om afstemming te hebben met de teamleden over de tussenresultaten en de wereld achter de wensen van de klant. De product owner maakt dus expliciet deel uit van het team, waarmee geborgd wordt dat de stem van de klant geïntegreerd is in de dagelijkse afstemming. Bij traditionele methodieken staat de ‘business rol’ vaak buiten het team, waardoor de uitdaging om de stem van de opdrachtgever tot het team te laten doordringen in het algemeen bij de projectmanager ligt.

Het team en dus ook de product owner worden ondersteund door de scrum master. Dit is een andere rol dan de projectmanager, want de scrum master stuurt het team niet aan, maar acteert coachend en faciliterend; in een Agile omgeving moet het ontwikkelteam zichzelf kunnen organiseren om op een efficiënte manier de toegewezen doelen te bereiken.

De toegevoegde rollen product owner en scrum master bieden dus randvoorwaarden voor expliciete focus op de business en het faciliteren van zelforganiserende teams. En dat is winst voor de projectmanager. Deze kan daarmee aandacht geven aan de primaire activiteiten, zoals het totale project leiden, de deelprojecten synchroniseren (waaronder de Scrum-teams en De &-&-&-paradox.

Figuur 1.11 Het Scrum proces (met een sprintperiode van 30 dagen) andere deelprojecten, de externe interfaces managen, de benodigde middelen verstrekken, zorgen voor afstemming met de externe belanghebbenden en de begroting beheren.

Agile creëert dus in een omgeving van onvoorspelbaarheid eenvoorspelbaar ritme van deel resultaten. Korte iteraties in vaste timeboxes en zelforganiserende teams vormen hierbij de basis. De gedachte achter de wijze van projectsturing is wezenlijk anders dan bij traditioneel projectmanagement, maar het zal je zijn opgevallen dat de Agile elementen gewoon op gezond verstand gebaseerd zijn. Niets houdt je daarom tegen om ze ook toe te passen in een traditionele projectorganisatie.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

©2022 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?