See English Introduction Below


De Half Double-methodiek biedt een uitgebreide set kennis, concepten, technieken en vaardigheden voor de projectmanager die in de helft van de tijd meer impact wil creëren met zijn projecten. Welk project je organisatie ook lanceert – het uitrollen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van klantervaringen of bedrijfsproductiviteit – de Half Double-methodologie kan helpen.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat slechts 36% van de projecten succesvol is. De meeste projecten hebben simpelweg niet het beoogde effect. Het Half Double Institute is een stichting zonder winstoogmerk wiens methodiek dit probleem aanpakt. In samenwerking met drie universiteiten en 2.500 van de beste projectmanagers in Denemarken is hun methodologie gemaakt na uitgebreid onderzoek. Proeven van deze methodologie in 16 proefprojecten in 16 verschillende organisaties resulteerden in 87% van deze proefprojecten die voldeden of gedeeltelijk voldeden aan de succescriteria van het project. Niet alleen op tijd geleverd, maar nog belangrijker geleverd met een zakelijk resultaat zoals een hogere omzet, verlaagde kosten of kortere time-to-market. Een enorme perfomanceverbetering.

Half Double richt zich op drie kernprincipes – Impact, Flow en Leiderschap – die leiden tot meer waardecreatie en een bewezen toename van de succespercentages van projecten:

  • Bij impact gaat het erom het project te navigeren naar een bepaalde waardecreatie. Stevig zijn in impact en flexibel zijn in de deliverables. Niet andersom.
  • Flow gaat over ervoor zorgen dat het project een wekelijkse voortgang heeft – dit geeft ons de mogelijkheid om het project te versnellen en mensen in het project te motiveren.
  • Leiderschap gaat over het omarmen van de inkomende onzekerheid in alle projecten en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle belanghebbenden meewerken aan een gezamenlijke inspanning. Sterk leiderschap zal de tevredenheid van de belanghebbenden vergroten.

In deze podcast interviewen we Michael Ehlers,  Leider in de Half Double Institute.


The Half Double methodology provides a comprehensive set of knowledge, concepts, techniques, and skills for the project manager who wants to create more impact of his projects in half the time.

Whatever project your organization is launching – the rolling out of new products and services, improving customer experiences or business productivity – the Half Double Methodology can help.

Time after time, research reveals that only 36% of projects are successful. Most projects simply do not result in the impact they intended to. The Half Double Institute is a non-profit foundation whose methodology addresses this problem. Working in conjunction with three universities and 2.500 of the best project managers in Denmark. their methodology was created
after comprehensively research. Trials of this methodology across 16 pilot projects in 16 different organizations, resultedin 87% of these pilot projects fulfilling or partly fulfilling the project success criteria. Not just delivered in time but even more important delivered with a business outcome such as increased revenue. reduced cost or reduced me to market. A vast improvement in project success

Half Double focuses on three core principles – Impact, Flow, and Leadership – which leads to greater value creation and a proven increase in project success rates:

Impact is all about navigating the project towards a given value creation. Being firm on impact and flexible on the deliverables. Not the other way around.

  • Flow is about making sure the project has a weekly progression – giving us the opportunity to speed up the project and motivate people in the project.
  • Leadership is about embracing the uncertainty inbound in all projects while making sure all stakeholders are onboard in a collaborative effort. Strong leadership will increase stakeholder satisfaction.
  • Half Double Foundation Guide and Handbook will inspire with simple tools and practices for readers to use in their organizations, enabling their projects to gain more impact in less time.

In this podcast we interview Michael Ehlers,  Leader in Half Double Institute.

Wil je reageren op deze podcast?
Je bent van harte welkom in onze IPMA NL linkedin groep.

Meer podcasts…

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?