Project, programma en portfoliomanagement hebben als doel om waardevolle resultaten neer te zetten. Maar projecten leveren geen resultaten, mensen doen dat.

Mensen leveren resultaten. Resultaten zijn vaak 80% mindset en 20% strategie. Als mensen de juiste mindset hebben, komen er hoe dan ook resultaten. Wat er ook gebeurt, met de juiste mindset vind je altijd een manier om elk obstakel te overwinnen. Wanneer je alleen maar zou willen sturen op strategie, kom je erachter dat je alleen op strategie geen mensen meekrijgt. Als iemand z’n hakken in het zand zet, kan daardoor de vooruitgang van het traject stagneren. Strategie moet ruimte laten voor wendbaarheid.


Hoe krijg je mensen mee? We weten allemaal uit ervaring dat dat nog niet zo makkelijk is. Niet alle mensen krijg je mee op dezelfde manier. Er is geen one-size-fits-all model. Mensen meekrijgen doe je door inspelen op de specifieke behoeften van iemand. Wanneer iemand een verandering gaat doormaken die aansluit op zijn persoonlijke behoeften, dan zul je die persoon zonder enige moeite meekrijgen. Ik zal hier verderop in dit artikel wat voorbeelden geven.

The Six Human Needs

Maar hoe weet je dan wat de persoonlijke behoeften van iedereen zijn? Is dat niet heel complex? Dat kan het zijn, maar als je met een model werkt, wordt het vaak al een stuk makkelijker. Ik gebruik zelf het model van The Six Human Needs van Tony Robbins. Dit model gaat ervan uit dat elke persoon dezelfde 6 behoeftes heeft. Elk mens wil aan al deze behoeftes voldoen, in meer of mindere mate. Er is namelijk altijd een reden waarom mensen doen wat ze doen. Als mensen dagen maken van 12 uur is daar een reden voor. Als mensen liefst zo weinig mogelijk willen werken is daar een reden voor. Als mensen dwarsliggen is daar een reden voor. Als mensen altijd mogelijkheden zien is daar een reden voor. Al het gedrag van mensen is terug te brengen naar 6 persoonlijke behoeftes van mensen. Wat mensen onderling verschillend maakt, is de prioriteit die ze toekennen aan die behoeftes. Jouw top twee van deze 6 behoeftes dicteren de beslissingen die je maakt in jouw leven, maar ook hoe je reageert op situaties en veranderingen.

Laten we die 6 behoeftes eens bij langs gaan.

  1. Zekerheid

De eerste behoefte is de behoefte aan zekerheid. Elk mens heeft behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid om te kunnen functioneren. Als je niet weet of het dak boven je hoofd het houdt, is het moeilijk je te concentreren op iets anders. Als alle zekerheid in het leven je wordt ontnomen, kom je als mens in een overlevingsmodus. Er zijn verschillende manieren om aan de behoefte van zekerheid tegemoet te komen. Je kan bijvoorbeeld elke dag hetzelfde ochtendritueel hebben. Je kan altijd dezelfde route naar je werk nemen. Je kan altijd in hetzelfde restaurant hetzelfde menu bestellen. Mensen die zekerheid op nummer 1 hebben staan in hun top 2, zullen slecht reageren op veranderingen. Ze houden alles het liefst zoals het nu is. Sommigen zullen zelfs heel boos worden als iets hun dagelijkse routine onderbreekt. Boosheid geeft je namelijk in het moment even de zekerheid dat je controle hebt over iets. Alleen op de lange termijn is dat natuurlijk geen oplossing.

Zo kun je aan je behoeftes tegemoet komen op een positieve, neutrale of negatieve manier.

  1. Variatie

De tweede behoefte is onze behoefte aan afwisseling of aan variatie. Als de dingen altijd zeker zouden zijn, dan gaan we ons verschrikkelijk vervelen. Afwisseling kan je op verschillende manieren krijgen door nieuwe dingen uit te proberen of door bijvoorbeeld nieuwe plekken te ontdekken. Je kan ook afwisseling krijgen door bv. drugs te gebruiken. Mensen die van variatie houden, zullen zich al snel vervelen als dingen steeds hetzelfde blijven. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Is het mogelijk om aan zekerheid en variatie tegelijkertijd tegemoet te komen? Jazeker! Denk maar eens aan een consultant. Hij of zij heeft de zekerheid van een vaste baan en er is steeds afwisseling door nieuwe opdrachten.

Wanneer je aan 3 of meer behoeftes tegelijkertijd voldoet in hoge mate, dan spreek je van een verslaving. Deze kan positief (bv veel sporten), neutraal (bv koffie) of negatief (bv roken) zijn.

  1. Significantie

De derde behoefte is de behoefte om belangrijk, uniek of nodig te zijn. Ook hierin kunnen we weer op allerlei manieren tegemoet komen. Je kan je op een bepaalde manier kleden om uniek te zijn. Je kan een significante verzameling of hele specifieke kennis van iets te hebben. Je kan ook altijd klaar staan voor de hele buurt of op je werk. Je kan je belangrijk voelen door in een bepaalde auto te rijden. De makkelijkste en snelste manier om je belangrijk te voelen is om anderen naar beneden te halen. Mensen die dat veel doen, hebben waarschijnlijk significantie op 1 staan. Maar mensen naar beneden halen of over hun roddelen is schadelijk. Om deze behoefte op een positieve manier in te vullen kan je bijvoorbeeld heel veel geld weggeven aan goede doelen. Of je inzetten voor de voedselbank. Dat geeft je ook het gevoel belangrijk of nodig te zijn. Dat hoef je niet eens tegen anderen te zeggen, het geeft jou gewoon een goed gevoel.

De reden waarom sommige mensen hun problemen niet oplossen is, omdat significante problemen ervoor zorgen dat jij significant bent. Een andere reden voor het niet oplossen van je problemen kan zijn dat het je ook tegemoet komt in de vierde behoefte.

  1. Liefde/connectie

De vierde behoefte is de behoefte aan liefde of connectie. Je kan aan die behoefte voldoen door bijvoorbeeld een huisdier te hebben. Door in de natuur te wandelen en daarmee connectie te voelen. Je kan die behoefte vervuld krijgen door je partner, je kinderen, je familie en je vrienden. Je kan ook connectie opzoeken met collega’s. Mensen die connectie op 1 hebben staan, zullen werk blijven doen dat ze niet leuk vinden zolang ze maar leuke collega’s hebben. Mensen die significantie op 1 hebben staan zullen werk opgeven waar ze nooit waardering voor krijgen ookal hebben ze nog zulke leuke collega’s.

De eerste vier behoeftes zijn behoeftes waar we op korte termijn aan kunnen voldoen. Het zijn ook behoeftes waarop we allemaal op een negatieve manier aan kunnen voldoen. De laatste twee behoeftes zijn behoeftes waar niet op een negatieve manier aan kan worden voldaan en die ook geluk brengen op de lange duur.

  1. Groei

Elk mens heeft de behoefte om te groeien. Als je niet meer groeit stagneer je en voel je je ongelukkig. Het is een natuurlijk gegeven. Als een boom niet meer groeit, gaat hij dood. Als een bedrijf niet meer groeit gaat deze op de lange duur failliet. Groeien kan op vele manieren. Het gaat hier ook vooral om persoonlijke groei. Groei kan je zelf opzoeken door jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen door bijvoorbeeld trainingen te volgen. Groei kan ook komen door problemen of obstakels op te lossen. Groei komt onvermijdelijk tijdens verandertrajecten.

  1. Bijdrage

De zesde behoefte is onze behoefte om bij te dragen. Vaak zijn we geneigd meer voor een ander te willen doen dan voor onszelf. We willen ook graag onze successen in het leven delen. Een feestje vieren in je eentje is lang niet zo leuk als een feestje met veel mensen. Als we echt een bijdrage kunnen leveren in ons werk, in de maatschappij, maar ook aan onze dierbaren, dan voelen we ons gelukkig. Mensen die bijdrage op 1 hebben staan, zijn mensen als Moeder Theresa of Nelson Mandela.

Hoe breng je het in de praktijk?

Nu we alle 6 de behoeftes hebben begrepen, is het dus van belang om te ontdekken wat jouw top 2 is. Dit is interessant om te begrijpen waar jij dus warm voor loopt. Als er binnen verandertrajecten op jouw behoeften wordt ingespeeld dan zal je je steeds betrokken voelen bij het traject. Het is dus ook van belang om te vragen of een inschatting te maken van de behoeften van iedereen die een belangrijke rol speelt het traject. Er zit overigens geen oordeel op de volgorde. De ene volgorde is niet beter dan de andere. Het geeft gewoon aan hoe jij in elkaar zit.

Hoe kan je nu specifiek inspelen op ieders behoeften?

Iemand meekrijgen in een verandertraject met Zekerheid op 1 zal heel wat meer moeite kosten dan iemand die de behoefte van Variatie op 1 heeft staan. Iemand die Zekerheid op 1 heeft staan moet je dus hele duidelijke kaders geven. De persoon moet meegenomen worden in de stappen van het proces en moet ook precies weten waar naartoe gewerkt gaat worden. Ze moeten zich veilig blijven voelen in een veranderende werkomgeving.

Met de persoon die Variatie op 1 heeft staan, is het van belang dat je het traject echt als een nieuwe uitdaging wordt gebracht. Er moet ruimte zijn binnen de kaders om dingen op een eigen manier aan te pakken.

Iemand die Significantie op 1 heeft staan, moet het gevoel krijgen nodig of belangrijk te zijn in het traject. Deze persoon moet ook het gevoel krijgen significant mee te kunnen werken aan de gewenste resultaat. Wanneer er geen of onvoldoende waardering komt voor de inspanningen van deze persoon, dan raak je hem/haar kwijt. Laat deze persoon bijvoorbeeld ook dingen presenteren, dat geeft een gevoel van uniek en nodig te zijn.

Personen die Liefde/connectie op 1 hebben staan, zijn mensen die floreren als ze samen kunnen werken. Ze hebben het nodig constant de verbinding te voelen in hun werkzaamheden met de mensen met wie ze samenwerken. Het is echt van belang om daarin ook te sturen.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat Zekerheid en Variatie paradoxen zijn, net zoals Significantie en Liefde/connectie. De eerste is vrij duidelijk, de tweede paradox ligt iets gecompliceerder.

Wanneer iemand te veel of te lang significant wil zijn, zal hij altijd de connectie kwijt raken met de mensen om zich heen. Wanneer je namelijk belangrijker bent dan anderen verlies je de verbinding. Ik zal een voorbeeld geven:

Wanneer in een bedrijf  een directeur in een hele dure milieuonvriendelijke auto rijdt, terwijl de medewerkers allemaal in een veel goedkopere elektrische auto rijden, dan zullen de medewerkers daar wat van vinden. De dure auto geeft de directeur een gevoel uniek en belangrijk te zijn, maar daarmee verliest hij de connectie met de medewerkers.

Het is dus altijd van belang dat je in een verandertraject niet de verbinding verliest met de medewerkers. Zodra je merkt dat er mensen niet meer mee doen, moet je altijd checken of je de verbinding niet ergens bent kwijtgeraakt.

Een valkuil van ons mensen is om te geven of te sturen vanuit je eigen behoeftes. Maar als de ander hele andere behoeftes heeft in zijn top 2, dan zal hij zich niet gehoord of gezien voelen. Relaties lopen soms stuk, terwijl je allebei het gevoel hebt er álles aan gedaan te hebben. Je gaf alleen niet wat de ander nodig had, maar wat je zelf nodig had. Door dit goed te begrijpen en toe te passen zijn al heel veel relaties gered.

We hebben gezien dat de laatste twee behoeftes op de lange termijn altijd meer geluk geven en niet ingevuld kunnen worden op een negatieve manier. Daarom is het dus heel belangrijk mensen daarin mee te krijgen. Houdt de mensen altijd voor dat de groei van je organisatie ook hun groei is. Meer groei betekent dat je als organisatie ook meer kan bijdragen.

Kijk maar wat er nu met ons gebeurt in coronatijd. Dat is een verandertraject van enorme en ongekende omvang. Het beleid heeft van het begin af aan gestuurd op dat we het SAMEN (Liefde/connectie) doen en dat we het doen voor de gezondheid van de ánder (Bijdrage). En daar blijven ze op sturen. Ze weten namelijk dat het draagvlak voor de maatregelen vele malen groter is dan wanneer we het alleen voor onszelf zouden doen. In die zin of je het nou eens bent met het beleid of niet, kunnen we heel veel leren (Groei) van wat er nu gebeurt in de wereld.

Neem mensen altijd mee in de Groei en de Bijdrage die het traject gaat opleveren. En vergeet nooit onderweg de successen te vieren. Als het brein gestimuleerd wordt door beloningen, gaat het vanzelf op zoek naar nieuwe beloningen. Houdt de mensen voor ogen waar je samen naar toe werkt. Als je dit niet voldoende doet, verlies je draagvlak. Het is ontzettend belangrijk ze voor ogen te houden wat het geweldige resultaat gaat zijn!

Op woensdag 31 maart en woensdag 7 april geeft Rintske Bosma twee keer het webinar Een positieve Mind-Reset: Hoe ruim je je eigen (onbewuste) blokkades op zodat je betere resultaten behaalt met minder inspanning? Hierin gaat ze nog gerichter in op mindset en persoonlijke ontwikkeling.

Een bijdrage van

Rintske Bosma heeft 15 jaar in de IT gewerkt. Na deze 15 tijd veranderde haar leven 180° toen ze na 25 jaar los kwam van haar depressies. Een heftige gebeurtenis dwong haar verregaande studie te maken van het brein. Zo ontdekte ze hoe de Mind werkt en hoe je onbewuste belemmerende overtuigingen kan resetten.

Gebaseerd op haar studie en het in praktijk brengen van alles wat ze leerde, creëerde ze een methode waardoor ze de essentie van haar kennis kan overbrengen. Sindsdien is het haar missie om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de werking van de Mind om onbewuste blokkades op te heffen en betere resultaten te kunnen neerzetten met minder inspanning en stress.

Met haar passie voor mensen en hun persoonlijke ontwikkeling trainde ze de afgelopen 5 jaar al meer dan 500 mensen. Met succes trainde zij bij L’Oréal, Ordina, Sogeti, KPMG e.a. Lees er meer over op www.rintske.nl of verdiep je in de 7 human needs via www.rintske.club.

Meer weten over dit onderwerp of geïnteresseerd in een workshop? Neem gerust contact met Rintske op: 0639455293

projectmanagement nieuwsbrief
projectmanagement E-library

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?