Plan-B organiseert in samenwerking met IPMA Nederland intervisie avonden voor IPMA A en B projectmanagers!

Historie

Plan-B heeft in samenwerking met de vakvereniging IPMA-NL een aantal jaren geleden het initiatief genomen om intervisies voor IPMA-A en -B gecertificeerde te organiseren. Deze intervisie vorm blijkt een groot succes en binnen de vereniging een duidelijke behoefte in te vullen. In september 2018 is daarom deze samenwerking verder geïntensiveerd en geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Ruim 10% van de B gecertificeerden heeft al deelgenomen aan deze intervisie vorm. Momenteel is er een wachtlijst voor deelname aan de bijeenkomsten.

Wat is het?

Het betreft het netwerk op IPMA-B niveau binnen Nederland waarbij gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Het netwerk is opgezet voor en door IPMA-B gecertificeerden. Professionals met als gemeenschappelijke noemer dat ze complexe projecten in multidisciplinaire omgevingen kunnen realiseren. Professionals die op IPMA-B niveau werken en presteren.

Momenteel is er een groep van 15 professionals die elkaar om de zes weken ontmoeten voor een intervisie bijeenkomst. Per bijeenkomst wordt een casus behandeld. Voorbereiding van de bijeenkomst wordt gedaan door Plan-B in samenwerking met een intervisiebegeleider van de Facilitation Academy.

De intervisies bieden A en B-gecertificeerden de mogelijkheid elkaar te helpen met vraagstukken, te sparren, elkaar advies te geven en inzicht te krijgen in elkaars bedrijfsspecifieke casuïstiek. Concullega’s binnen Nederland die elkaar dus adviseren in praktijksituaties, dilemma’s, opzetten van programma en projectorganisatie, et cetera.

 De avonden worden centraal in Nederland gehouden meestal in het IPMA Certificeringscentrum te Nieuwegein.

 Doel Community

Doel van de community is betere projecten binnen Nederland realiseren. Daartoe organiseren we de intervisies maar ook jaarlijks een netwerkavond voor plenair voor iedereen die de intervisies gevolgd heeft. Dit jaar zal deze avond in oktober gehouden worden.

Het IPMA-B netwerk wordt daarmee gevormd door intervisie (ex) deelnemers. Binnen de intervisie-sessies leren deelnemers elkaar goed kennen waardoor de basis van een netwerk ontstaat. Eerst binnen de “eigen” groep, en later via de plenaire themabijeenkomsten en door de interacties, bedrijfsbezoeken, die tussen leden plaatsvinden. Ook bestaat er een elektronisch Platform waarop de leden elkaar opzoeken. Dit platform heet “IPMA B talks business”.

Hoe werkt het?

Elk groepslid krijgt tenminste een keer de mogelijkheid zijn vakgerichte casus aan de groep voor te leggen. De casushouder stelt zijn casuïstiek aan de hand van een standaard presentatiesjabloon op. De casus wordt door Plan-B en de vaste intervisiebegeleider van review voorzien. Op de intervisiebijeenkomst wordt de presentatie gegeven, vraagstelling uitgewerkt en na een vraag- en antwoordsessie wordt door de groepsleden een advies opgesteld. De casushouder stelt op het eind van de bijeenkomst een Plan van Aanpak op grond van de adviezen op. In een volgende sessie worden de resultaten gepresenteerd.

Nieuwe werkvorm.

De intervisiegroep kent sinds september 2018 een nieuwe werkvorm. Voorheen kwamen er 8 deelnemers bij elkaar op vooraf “geprikte” datum. Regelmatig kwam er op het laatste moment toch nog een datumwijziging omdat een of meerdere deelnemers uitvielen.

We werken nu met vaste avonden waarbij om de zes weken door een vaste groep van 15 mensen ingeschreven kan worden. Een grotere groep dan 8 deelnemers werd eerst als nadelig beschouwd, omdat de vertrouwdheid en vertrouwelijkheid daarmee geschaad zou worden. Inmiddels is gebleken dat ook een grotere groep goed werkt. De groep leert elkaar snel kennen en de vertrouwelijkheid is ook gewaarborgd. Voor een goede intervisie is immers noodzakelijk dat de casuïstiek tot de groepsleden beperkt blijft. Groot voordeel is dat de bijeenkomsten niet meer op het laatste moment verschoven behoeven te worden vanwege last minute uitval. Sterker nog, vaste avonden zorgen voor een stabiele opkomst met voldoende deelnemers. Vaak wordt voor het advies gedeelte de groep in tweeën gesplitst. De beide groepen analyseren de casuïstiek en komen onafhankelijk tot een advies. De casushouder formuleert op grond van beide groepsadviezen nu zijn Plan van Aanpak.

Reacties van deelnemers:

  • ‘geeft veel meerwaarde om met gelijkgestemden om tafel te zitten’
  • ‘hoogwaardige feedback’; ‘geeft energie en zelfvertrouwen’
  • ‘vak PM wordt op hoger niveau gebracht’; ‘reflectie van diverse projectmethodieken zoals agile en prince2’
  • ‘goed netwerk’; ‘helpt mij als professional’ en ‘geeft inzicht in soortgelijke problematiek bij concullega bedrijven’
  • ‘geeft creatieve invalshoeken door aanwezigheid van diverse branches, zoals bouw, zorg en commerciële dienstverlening’
  • ‘hoogwaardig vakgericht netwerk binnen Nederland’
  • ‘meerwaarde door delen van concullega ervaringen en gehanteerde best practices’

Het netwerk bestaat professionals met een diversiteit aan functies zoals (interim) directeur, afdelingshoofden, programma en projectmanagers, ZZP-consultants. Professionals werkzaam bij bedrijven als: ABN/AMRO, ING, ICS, Aegon, Eneco, CBS, vliegtuigmaatschappijen zoals Transavia en Air France – KLM, Friesland Zorgverzekeraar, Oppidum, Rijksoverheden zoals Belastingdienst, BZK, Justitie en Veiligheid en Dienst Uitvoering Onderwijs, SBB, Nationale Politie Odijk, Hoogheemraadschappen, Bouwsector zoals Boskalis-Dockwise B.V.  en Stork Nederland BV, MKB,  Achmea verzekeringen, Kas Bank, MetaalNijverheid , Worldwide Parking Systems, Sogeti, KPN, Eneco, Nederlandse Politie, LUMC, Tennet, Jeugdzorg, Gemeenten zoals Utrecht, Amsterdam en Lansingerland, ICS, zorgsector LUMC, Haagse Hogeschool, etc. kortom uit vele branches en marktsectoren

Meedoen?

Wil je als professional meedoen aan de intervisiebijeenkomsten, je netwerk verbreden en/of je expertise verrijken met gelijkgestemden dan kun je je aansluiten bij ons netwerk.

Zie ook http://www.plan-b-consult.nl/index.php/producten/intervisie

Voor verdere informatie kan je terecht bij

Peter Aarden: 06 55765833 of het IPMA secretariaat: secretaritaat@ipma.nl of 0342-416234

Peter Aarden

Programmamanager en senior projectmanager

Ministerie BZK SSC-ICT

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?