Samenwerking met belanghebbenden boven contract- onderhandelingen vanuit duurzaamheidsperspectief

De discussie over agile is binnen IPMA-NL is al enige tijd gaande. Eén veelbesproken thema is het op zich al zeer actuele onderwerp duurzaamheid, bezien in het licht van agile: hoe verhouden de twee zich tot elkaar?

Dit artikel valt uiteen in drie delen. In het eerste deel las u een verslag van een verkenningsbijeenkomst in Houten, gehouden in juni 2017. In dit deel belichten we duurzaamheid vanuit twee van de vier agile-kernwaarden: 1) ‘samenwerking met belanghebbenden boven contractonderhandelingen’ en 2) ‘mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen’.

Een bijdrage van Manfred van Veghel en Lot Hagenaars

Stakeholderinteractie en -participatie
Wie het klantbelang vanuit duurzaamheid bekijkt, zou zich kunnen afvragen of er mogelijk nog andere belanghebbenden zijn dan de directe consument of klant van het team of van het product. Om een voorbeeld te noemen: de impact van het product –zoals afvalstromen– op belanghebbenden zoals ongeboren klanten oftewel de toekomstige generatie, maar ook op dieren, planten en cultuur. Denkt de product owner ook aan een mogelijk negatieve waarde voor belanghebbenden? Dit vereist discussie, dialoog en participatie en vraagt consensus vanuit het duurzaamheidsperspectief. Dit is een verrijking voor de wereld van agile, en versterkt de relatie met de klant.

Je mobiele telefoon als voorbeeld
Hoe vaak krijg je niet een update van je apps? Smartphone-software wordt vaak ontwikkeld door IT-teams die agile werken. Kijken we naar de hardware, dan geeft dit een heel ander beeld. Dure apparatuur die we vaak in zijn geheel vervangen, terwijl vitale onderdelen eigenlijk nog prima functioneren. Een vervangingscyclus van twee jaar vinden we heel normaal. Deze is waarschijnlijk gebaseerd op de marketing van de telecombedrijven en telefoonproducenten. Zij werken waarschijnlijk nog niet agile, en ook duurzaamheid zit mogelijk nog niet in hun DNA. De gevolgen voor natuur en cultuur zijn echter dramatisch als we alleen al kijken naar de kostbare grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Als we, net zoals bij olievoorraden gebeurt, zouden berekenen in hoeverre voor toekomstige generaties voldoende grondstoffen beschikbaar zijn om de huidige luxe voort te zetten in het huidige ontwikkelingstempo, dan zou deze industrie mogelijk andere beperkende factoren kennen dan de vraag van de klant, namelijk onbetaalbare grondstoffen. Om over de waterconsumptie van deze industrie maar even te zwijgen.

Transparantie en Accountability
Transparantie is een typisch agile woord, maar het past niet minder goed bij duurzaamheid. Hier kan geen discussie over zijn. Agile teams hebben hun informatie open en toegankelijk beschikbaar voor alle stakeholders, in ieder geval in theorie. Het streven naar volledige openheid van informatie is misschien te ambitieus en afhankelijk van de situatie en de wetgeving niet altijd mogelijk. Maar als we elkaar wat meer zouden vertrouwen zouden contracten een stuk minder hoeven te worden dichtgetimmerd dan nu het geval is.

Agile legt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Ook de klant als onderdeel van de ‘end-to-end keten’ wordt hierin betrokken. Teams en individuen kunnen zich dan minder makkelijk verschuilen achter managers en de organisatie, maar zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk. Duurzaamheid gaat onder andere over de bereidheid van alle betrokkenen om verantwoording af te leggen over het handelen en het beleid. Dit kan in agile teams leiden tot ethische discussies. Om nog eens terug te keren bij het voorbeeld van onze smartphone: willen we wel of niet software ontwikkelen voor hardware die niet duurzaam wordt gemaakt?

Persoonlijke waarden en ethisch handelen
Duurzaamheid betekent streven naar gelijkheid tussen onze generatie en toekomstige. Agile streeft naar gelijkheid tussen teamleden om in samenwerking waarde te creëren. Agile plaatst de mens voorop, vóór het proces en het
product. Belangrijke waarden in duurzaamheid zijn eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid. Daarom vinden we de volgende uitspraak erg mooi passen als motto van deze ontdekkingstocht: ‘In order to change the way we do things, we need to change the way we view things’ (Silvius et al., 2012). Agile en duurzaamheid zijn beide een mindset.

Onze overtuiging is: agile verrijkt zichzelf door te kijken door een duurzaamheidsbril en duurzaamheid kan zichzelf verrijken door te kijken door een agile bril.

Interesse in het boekje Agile: hoe nu verder?

Via onderstaand formulier kun je het boekje aanvragen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Gepubliceerd in Agility in projecten,Blog,IPMA Blog
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 IPMA Nederland platform projectmanagement

Neem contact op

Heb je een vraag aan IPMA? Stel je vraag hier direct!

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account