IPMA Nederland werkt sinds begin 2017 met de nieuwe ICB4 en ICR4

Na jaren van hard werken publiceerde IPMA International in oktober 2016 de nieuwe Internationale Competence Baseline (ICB4) en de IPMA Certification Regulations (ICR4).

Met de komst van de ICB4 veranderden er diverse zaken in de examens en assessments van IPMA.

Wat is ICB4?

ICB staat voor Individual Competence Baseline. Het is een internationaal vastgestelde set van competenties waarin is vastgelegd wat project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten per IPMA-niveau.

De examinering van IPMA Certificering was gebaseerd op de ICB versie 3 maar is nu aangepast om aan te sluiten op de nieuwe competenties. De ICB4 is echter meer dan een lijst wat kandidaten moeten weten voor hun examen. Het is een set van best practices op basis van competenties die project-, programma- en portfoliomanagers helpen zich verder te verbeteren.

Wat verandert er?

Naast technische competenties is er meer aandacht voor de context en gedrag van projecten. Verder vermindert het aantal competentie-elementen. Dit wordt teruggebracht van 46 competenties naar 28 competenties voor projectmanagement en naar 29 competenties voor programma- en portfoliomanagement. Hierdoor is de nieuwe richtlijn overzichtelijker.

De eindtermen (de basis voor de theorie-examens) zijn aangepast aan de huidige tijd. Dit maakt een IPMA-certificering nog relevanter voor het huidige vakgebied. Voor alle modellen en theorieën is getoetst of ze nog relevant zijn. Niet-relevante stof wordt niet meer uitgevraagd. Naast projectmanagement komen er certificeringen voor programmamanagement en portfoliomanagement. 

Bezoek voor uitgebreide informatie de website van IPMA Certificering.

IPMA D en IPMA C

Het IPMA D en IPMA C ICB4 examen is aangepast aan de nieuwe competentie-elementen. De theorie sluit hierdoor nog beter aan bij de huidige tijd.

Het examen IPMA C-theorie volgens ICB4 bestaat alleen uit open vragen en korte casussen. De meerkeuzevragen vervallen.

De belangrijkste verandering voor het IPMA C-assessment, is het vervallen van het projectrapport. In plaats daarvan schrijven kandidaten een managementsamenvatting. Kandidaten beschrijven hierin hun organisatie, maken een samenvatting per project en maken een organogram. De focus ligt niet langer op één, maar op drie projecten. Het Referentiedocument wordt vervangen door het ervaringsdocument en het Zelfassessment.  Om deel te nemen aan het C-assessment dienen kandidaten in bezit te zijn van een geldig C-theoriecertificaat. Dit certificaat mag op basis van de ICB3 of ICB4 zijn.

De projectervaring (minimaal 36 verschillende maanden C-ervaring) moet (ongewijzigd) in de laatste 6 jaar opgebouwd zijn, maar deze periode kan (op verzoek en gemotiveerd) uitgebreid worden tot 10 jaar (dit was: 9 jaar).
Complexiteit speelt een belangrijkere rol bij de vaststelling of een project complex genoeg en daarmee of de kandidaat aan de eisen voldoet.
Als de projectmanager een deelproject leidt moet het bovenliggende hoofdproject minimaal aan de B-eisen voldoen.

Bezoek voor uitgebreide informatie de website van IPMA Certificering.

IPMA B

IPMA B-Projectmanagement

Het belangrijkst verschil met de ICB3 bestaat uit het feit dat ook de IPMA B kandidaat projectmanagers nu een theorie-examen af moeten leggen.

In fase 1 leggen de kandidaten (na goedkeuring van het Ervaringsdocument, het Zelfassessment en een Managementsamenvatting) een open-boek-examen af dat bestaat uit open vragen en korte casussen).  Als het examen met goed gevolg is afgelegd kunnen kandidaten verder met het traject en leveren zij een Projectrapport in. 

IPMA-B-Programma- en Portfoliomanagement

Momenteel biedt IPMA Certificering de kandidaten een keuze uit IPMA B Projectmanagement en – Programmamanagement. In de ICB4 komt hier IPMA B Portfoliomanagement bij. Dit traject wordt medio 2017 geïntroduceerd. IPMA B programmamanagement volgens ICB4 volgt eveneens medio 2017. Bezoek voor actuele informatie de website van IPMA Certificering

IPMA A

Certificeren op IPMA A niveau wordt mogelijk voor projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers. De Introductie van IPMA-A-Programma- en Portfoliomanagement ICB4 vindt plaats in de loop van 2017. Bezoek voor actuele informatie de website van IPMA Certificering

IPMA PMO

Het IPMA PMO-examen is aangepast aan de nieuwe competentie-elementen en Eindtermen op basis van de ICB4.

Examens volgens ICB4 afleggen kan sinds 1 januari 2017. Meer informatie is te vinden op de pagina IPMA PMO van IPMA Certificering.

Her-certificeren

Net als onder de ICB3 zijn IPMA-certificaten nog steeds 5 jaar geldig (met uitzondering van het deelcertificaat C-theorie). Her-certificeren blijft mogelijk ongeacht de ICB-versie van de initiële certificering. Vanaf 1 april 2017 is her certificering alleen nog mogelijk op basis van de ICB4.

Meer weten?

Heb je vragen? Neem gerust contact met IPMA Certificering op.
Wil je meer weten over de ICB4? Download de digitale versie van de ICB4.

Naast de ICB4 is er ook een (publieksversie) van de ICR4 uitgebracht. ICR staat voor International Certification Regulations en biedt een overzicht van het IPMA certificeringsproces. Een digitale versie van de ICR4 is aan te vragen op de website van IPMA International.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2022 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Jouw Competentie Winkelwagen

Nog geen items
Subtotaal 0,00
Verzendkosten 0,00
BTW 0,00
Totaal 0,00
0

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?