Betaalde onderzoeksstage projectmanagement

Ben je aan het afstuderen?
Zou je het liefst een onderzoeksstage doen? Ben je geïnteresseerd in projectmanagement?

Dan kan JIJ in aanmerking komen voor een

Betaalde onderzoeksstage projectmanagement

IPMA en PMI, de twee leidende internationale vakorganisaties voor projectmanagement, willen onderzoekstalent stimuleren. Daarom bieden wij jaarlijks meerdere studenten de kans om een betaalde onderzoeksstage te doen.

Onderaan reiken we je wat suggesties aan voor het thema van je onderzoek, maar het staat je uiteraard vrij om ons te verrassen met een door jou bedacht onderwerp. Belangrijk is dat het onderzoek past in het spectrum van thema’s dat voor leden van onze verenigingen van belang kan zijn.

Wij zorgen voor een opdrachtgever van het onderzoek, en uiteraard stellen wij ons netwerk ter beschikking voor expertise, advies en cases.

De stagevergoeding bedraagt 500 euro per maand.

Onderzoeksvragen waaraan je kunt denken zijn:

  • Wat is het effect van je certificeren als projectmanager? Krijg je meer betaald, moeilijkere klussen of kom je makkelijker binnen?
  • Wat is de relatieve omvang van projecten in Nederland? Is dat voor alle sectoren gelijk? Zijn er groeisectoren?
  • Wat is de projectvolwassenheid van verschillende sectoren? Wat zijn zwakke punten van projectvolwassenheid in Nederland?
  • Hoe past certificering in het palet van opleiding en ervaring van projectmanagers?
  • Een projectmethodenatlas: welke aanpak past bij welk type project?

Heb je vragen of wil je een onderzoeksidee voorleggen? Stuur dan een mail aan Steven Nijhuis, bestuurslid van IPMA en onderzoeker en docent projectmanagement aan de Hogeschool Utrecht, op ln.ampi@siuhjin.nevets

Let op: jouw voorstel moet vóór 7 mei 2021 binnen zijn. De eerste stagiaires beginnen op woensdag 1 september 2021.

Are you graduating?
Would you like a research-based internship? Are you interested in project management?

Then consider applying for a

Paid research internship project management

IPMA and PMI, two leading international associations in project management, want to stimulate research. Therefore, each year we offer several students the opportunity for a paid research internship.

See below for a few suggestions for themes, but we are open for surprises. Maybe your ideas are much more appealing. The only thing that matters is that the research is of interest to our associations or members.

We will provide a sponsor for your research. Furthermore, our network will be at your disposal for expertise, advice and cases.

The internship allowance is 500 euros a month.

Suggestions for research questions:

  • The effect of certification: higher pay, tougher jobs or easier entry to the market?
  • The relative size of projects in the Netherlands. Are all sectors equal or are there specific growth sectors?
  • Project maturity in the sectors. Are there specific weak spots in project maturity in the Netherlands?
  • The place of certification in the growth path of the project manager.
  • A project catalogue: which method to apply to which project?

If you have questions or want to propose your idea, mail Steven Nijhuis, board member IPMA NL and researcher/lecturer at Utrecht University of Applied Sciences. You can reach him at ln.ampi@siuhjin.nevets

Note: we expect your proposal before May 7th, 2021. The internship will start on Wednesday the 1st of September 2021.

Onderzoeksplatform Projectmanagement

Het platform projectmanagementonderzoek Nederland is een initiatief van PMI chapter Nederland, IPMA Nederland en onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen. Samen hebben zij het initiatief genomen om middels een langlopend samenwerkingsverband afstemming te verbeteren tussen onderzoeksactiviteiten op het terrein van projectmanagement onderling én tussen onderzoek en praktijk.

©2020 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?