Leer een andere manier van doen kennen om als projectprofessional de toekomst te helpen maken.

Als projectprofessional participeer je steeds meer in projecten die te maken hebben met duurzaamheid. Daarbij neem je als projectprofessional de verantwoordelijkheid als toekomstmaker, als rolmodel en als dienend leider in de transformatie naar een nieuwe wereld. Immers leiderschap is niet alleen het dienen en richting geven van mensen en organisaties in het nu, het is ik ook de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Dit vraagt van jou als projectprofessional een (andere) manier van doen. Maar wat is dat dan?

In deze sessie maak je kennis met de andere manier van doen die je als toekomstmaker in huis moet hebben en uitdraagt:

  • Dienend Duurzaam leiderschap
  • Ecologie
  • Ecologische Intelligentie (EcQ)

Met deze principes ondersteun je in toekomstprojecten het “van binnenuit” veranderen, waarmee je de slagingskans vergroot van jouw duurzaamheidsproject. Bovendien ontvang je handvaten voor de toekomstbouwer die jij werkelijk wil zijn.

[favorite_button]

Zie hier al je favorieten.

Daan Fousert: “Ik ben een gedreven mens. Ik ben niet in staat antwoorden te geven op de vragen die bij een ander leven. Mijn kracht zit juist in anderen aan het denken te zetten. Op het gebied van hun eigen leven, hun functioneren en vooral hun persoonlijk leiderschap en de wijze waarop ze dat inzetten om in harmonie met de aarde en de natuur te gaan leven. Ik doe dit op basis van het gedachtegoed van Robert Greenleaf: Dienend Leiderschap. “Een ander dienen begint met het dienen van jezelf! Leiderschap zonder dienen is geen leiderschap!”Deze sessie ondersteunt  je competentieontwikkeling voor:

   
Uit: Individual Competence Baseline

Duur sessie:

Deze sessie duurt 45 minuten.

Deze sessie wordt het best getypeerd als:

Voertaal in de sessie

Nederlands.

Wanneer en Waar:

Dat vind je in het tijdschema.


IPMA nieuwsbrief
IPMA-NL lidmaatschap

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?