ipma coaching pilot

Nieuw initiatief exclusief voor IPMA-leden: Coaching voor Project Professionals

IPMA-NL is een projectmanagement-kennisplatform en een onderdeel van IPMA-international. De vakvereniging staat voor bevordering van het vakmanschap. Vanuit de wereldwijde missie: ‘Promoting competence throughout society to enable a world in which all projects succeed’ ligt de nadruk op het ontwikkelen van competenties. Vaak ligt daarbij een accent  op de vaktechnische kennis van de projectmanager en vaardigheden zoals beheersmatige kwaliteiten, methoden en technieken. De laatste tijd komt er ook steeds meer aandacht voor de veranderkundige en leiderschapskwaliteiten van de project manager. 

Competenties

Binnen IPMA staat competentieontwikkeling centraal. Een competentie is het latente vermogen van een persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie. Competenties vormen een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag en zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen. Bij elke competentie kun je een overzicht maken van het gedrag dat iemand kan laten zien waaruit blijkt dat hij/zij over de competentie beschikt. Het vertonen van competent gedrag vereist de wil en motivatie om de competentie ‘in te zetten’ alsmede een houding/opvatting die het inzetten van de competentie stimuleert.

In relatie tot competentieontwikkeling zijn de volgende invalshoeken relevant:

  • Kennis gaat over weten. Met kennis wordt bedoeld datgene wat iemand geleerd heeft over feiten en verhoudingen, en over technieken en procedures binnen een bepaald domein. Kennis kan opgedaan worden in trainingen, door te lezen etc.
  • Vaardigheid gaat over kunnen. Vaardigheden worden opgedaan in de praktijk en door oefening in gesimuleerde praktijkcontexten. Ervaring speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Gedrag gaat over doen. Of iemand ook daadwerkelijk iets gaat doen heeft enerzijds te maken met zijn/haar persoonskenmerken, anderzijds met zijn/haar motivatie en drijfveren. Gedrag kan ontwikkeld worden door coaching.


Project Coaching

Voor kennis en vaardigheden bestaan vele opleidingen waar je als projectmanager uit kunt kiezen. IPMA-NL wil nu ook  begeleiding gaan aanbieden op het gebied van gedrag in de vorm van Project Coaching. Deze coaching richt zich op de leider van een project of programma die aan de hand van zijn of haar coachvraag tussen 5 en 10 sessies verdiepend inzicht in gedrag krijgt. Door coaches die zélf ook ervaren project professionals zijn.

Ons zichtbare gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door onze drijfveren, normen, waarden en overtuigingen. Van ons denken en voelen zijn we ons in het dagelijks werk vaak minder bewust, maar die spelen op de achtergrond een belangrijke rol.  Deze onzichtbare lagen kunnen versterkend én blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag. Door meer bewustzijn op de diepere lagen ontstaan mogelijkheden om hierin te veranderen richting gewenst gedrag. 

Pilot

De behoefte aan en interesse in deze speciaal voor IPMA-leden aangeboden coaching willen we toetsen door het eerst als pilot aan te bieden aan 10 leden die zich hiervoor als eerste aanmelden.

De pilot is reeds gestart met de eerste aanmeldingen. Meld je hier aan voor de laatste plaatsen.

Belangrijk!: voor deze pilot geldt een sterk gereduceerd tarief van € 500,- excl. BTW voor maximaal 8 coachsessies. Dat is ca. een derde van de normale kosten voor een coachtraject!

Maak kennis met deze nieuwe en unieke mogelijkheid om gecoacht te worden door ervaren coaches die zelf ook project professional zijn.

Pak deze unieke kans en meld je aan.

N.B. Als je zelf ook ervaren en erkend coach bent en je hebt interesse om na de pilot toe te treden tot de IPMA-coach community, laat dat dan via dit e-mailadres weten: secretariaat@ipma.nl 

Aanmelden voor de pilot?

Wil jij je aanmelden voor de pilot van het coachtraject? Dit kan via onderstaande knop. De pilot sluit na de eerste 10 aanmeldingen.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?