Methoden projectmanagementVan wie is de verandering?

Ik verbaas mij al decennia over het gebrek aan echte belangstelling voor vakmanschap van goed verandermanagement bij het verantwoordelijke management binnen bedrijven en de overheid.


Door het lijnmanagement wordt projectmatig werken nog vaak gezien als iets dat buiten de core business plaatsvindt en waarover zijzelf geen kennis of vaardigheden hoeven op te doen. Als er al belangstelling is, dan uit zich dit vaak in het omarmen van een bepaalde methodiek die gezien wordt als de heilige graal waardoor alle problemen opgelost worden! Vooral de projectmedewerkers moeten kennis nemen van de methodiek en conform handelen. De rest denkt door te kunnen gaan met de business als usual en doet dat dus ook.

Veranderingen raken ons allemaal

Veranderingen volgen elkaar echter steeds sneller op en hebben bovendien een toenemende impact op onze commerciële en non-profit bedrijfsvoering. De tot nog toe gebruikte bedrijfskundige aanpak, gericht op besturing van grootschalige productie past daar niet bij en projectmatig werken ontwikkelt zich als de beste manier om tot succesvolle veranderingen te komen.

Kan een verandering succesvol doorgevoerd worden als kennis, kunde en vaardigheden beperkt blijven tot hen die een aandeel leveren in het realiseren van het resultaat? Of moeten we meer holistisch te werk gaan. Dus meer naar het geheel kijken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd? Hoe zit het met het gebruik van ons gezond boeren verstand?

Methodisch werken?

“Wat is projectmatig werken dan precies?”, een vraag die na 50 jaren ontwikkeling van dit vak steeds nadrukkelijker aan de orde komt. Gaat het over coördinatie van werkzaamheden? Is planning op tijd en geld de belangrijkste graadmeter voor succes? Staat het team en de goede spirit centraal? Is leiderschap doorslaggevend? En wat is het belang van communicatie? Of is projectmanagement uit de mode en moeten we vooral wendbaar (agile) en lean en mean zijn?

Moeten we kiezen voor Projectmatig Creëren van Jo Bos? Uit een van de honderden Agile methodieken, DSDM, Prince 2 of is Lean Six Sigma het wonder dat projecten succesvol maakt? Welke relatie is er met programma- en portfolio management?

Zo lang nog altijd meer dan 50% van projectmatige verandering mislukken, onafhankelijk van de gekozen aanpak, is er op zijn minst ruimte voor verbetering.

Hoe kunnen de competenties van IPMA helpen?

Ik ga hierover graag in gesprek en bespreek mijn inzichten over de basis elementen waar je als veranderaar mee te maken krijgt, hoe de belangrijkste methodieken elkaar overlappen of van elkaar verschillen. Welke verbindende factor de competentie baseline van IPMA kan vormen om keuzes te maken met name op onderdelen die randvoorwaardelijk zijn voor succesvolle veranderingen.

Een bijdrage van

Ans Oude GeerdinkAns Oude Geerdink: “Er is een ding dat nooit veranderd en dat is dat alles veranderd” Hoe ga je hier mee om. Wat is er nodig om succesvol te zijn en hoe breng je omgeving, organisatie, mensen, jouw leiderschap en vakbekwaamheid in evenwicht? En vooral ook, welke valkuilen en obstakels heb je daarbij te overwinnen. Dat is het centrale thema van mijn interesse, in mijn studie en werk.

Ans, eigenaar van Alef Projects, zal spreken namens Computrain. Zij heeft tientallen jaren ervaring als senior projectmanager en programma manager. De laatste 10 jaren besteed Ans vooral aan het coachen en opleiden van veranderaars, organisaties en de verdere professionalisering van het projectmatige werken, o.a. als voormalig bestuurslid van IPMA Nederland.

Ans Oude Geerdink
Ticket IPMA-NL VAKdag

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?