IPMA lidmaatschap

Missie & Visie

IPMA staat voor International Project Management Association, en is een uniek, wereldwijd, regionaal en lokaal netwerk. IPMA-NL is de Nederlandse tak daarvan. IPMA-NL maakt deel uit van een onafhankelijk en toonaangevend kennisplatform voor projectprofessionals.


Onze overtuiging is dat het ontwikkelen van competenties van projectprofessionals (professionals die actief zijn in project-, programma- en portfoliomanagement) het mogelijk maken dat steeds meer projecten slagen.

Onze ambitie is leidend zijn in het stimuleren van de groei in de volwassenheid van ons vak. We doen dat door te:

  • Inspireren vanuit het principe “we delen”.
  • Professionaliseren vanuit het principe “we leren”.
  • Certificeren en Waarderen vanuit het principe “we oogsten”.

Diversiteit is daarbij de basis voor ons handelen. We streven actief naar verbindingen met mensen met complementaire visies en met aandacht voor het tegengeluid. Lokaal en wereldwijd doen we dit door:

  • De co-creatie van nieuwe kennis te stimuleren.
  • Kennis, best practices en diensten aan te bieden aan individuen, projecten en organisaties in alle sectoren en branches.
  • Maximaliseren van de synergie om alle aangesloten leden zich te helpen ontwikkelen.
  • Onze diversiteit te benutten en daarmee de voordelen te behalen voor de professie, de economie, de samenleving en het milieu.
  • De erkenning van projectprofessionaliteit te bevorderen en belanghebbenden daarbij te betrekken.

Wij helpen jou vooruit

Met een op competentie gebaseerde kennisdeling (bijeenkomsten en masterclasses en -courses), selectie van keurmerkopleiders en last but not least IPMA Certificering. Dit op basis van onze wereldwijde ICB4 (Individual Competence Baseline Standard).

We helpen ook jouw project of programma vooruit met onze intervisies. We waarderen jouw prestaties met achievements en awards. Jouw organisatie helpen we vooruit met onze project excellence awards en onze Organisational Competence Baseline (OCB).

IPMA Connect

Dat zie je terug in onze Connect filosofie: echte verbinding (connect) ontstaat door content en contact. We geven invulling aan content met onze website en IPMA Connect door het delen van onze kennis in blogs, artikelen, boeken, boekrecensies en kennisbanken met premium content voor onze leden.

Contact zie je terug in de open ontmoetingen (voor eenieder toegankelijk): van kleinschalige bijeenkomsten tot grote meerdaagse events. We geven masterclasses en -courses waarin we gericht competenties helpen te ontwikkelen volgens onze ICB4. We certificeren onze keurmerkopleiders om op te leiden volgens onze ICB4 standaard.

Onze Partners

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?