Veel agile teams en organisaties hebben behoefte aan het verbeteren van inzicht in agile softwareontwikkeling of hebben moeite om agile softwareontwikkeling te contracteren. Hoe groot is de klus nu werkelijk, halen we de gestelde opleverdata, hebben we voldoende budget, zijn we marktconform bezig, hoe kan ik het beste Agile softwareontwikkeling contracteren? contract-management een cruciaal onderdeel van projectmanagement. Laten we enkele aspecten belichten in dit artikel.

 


 

Agile teams en organisaties hebben behoefte aan de juiste meetgegevens om cruciale zaken tijdens softwareontwikkeling te kunnen vaststellen. Zonder cijfermatige onderbouwing van de belangrijkste variabelen is het moeilijk om de juiste aannames te doen en beslissingen te nemen. Beslissingen die nodig zijn om een agile team of project succesvol te maken, verbeteringen binnen agile teams te implementeren of om teams of leveranciers objectief met elkaar te kunnen vergelijken.

Men wil de mogelijkheid hebben om beslissingen gaandeweg bij te stellen op basis van feiten in plaats van vermoedens of meningen. Feiten verzamel je door het meten van KPI’s met onderliggende metrieken. De KPI’s die je in alle markten tegenkomt zijn ‘Beter, Sneller, Goedkoper en Tevredener’ (‘Better, Faster, Cheaper en Happier’). Maar hoe kunnen we deze KPI’s dan vertalen naar agile softwareontwikkeling? Welke metrieken moeten we dan gaan meten? Welke criteria stellen we aan deze metrieken? Hoe kunnen we deze metrieken dan in Agile contracten inzetten.

Bij het in Nederland meest toegepaste Scaled Agile Framework SAFe worden op basis van klantverhalen onderstaande voordelen genoemd bij agile softwareontwikkeling:

  • 20 – 50% productiviteitsstijging (‘Goedkoper’)
  • 25 – 75% kwaliteitsverbetering (‘Beter’)
  • 30 – 75% snellere time-to-market (‘Sneller’)
  • 10 – 50% toename in medewerkersbetrokkenheid en werktevredenheid (‘Tevredener’)

Dit framework en ook andere frameworks zoals AgilePM geven veelal geen concrete invulling aan metrieken om de vier KPI’s op een integrale, objectieve en transparante manier te meten. Dat is echter wel belangrijk, want deze KPI’s interfereren sterk met elkaar en een samenhangend beeld is nodig om te analyseren in hoeverre doelstellingen behaald worden en waar verbetering nodig is om bij te sturen.

NEN NPR 5333 – doelstelling

Veel klanten en leveranciers ondervinden uitdagingen om de eisen aan software te concretiseren. NEN NPR 5333 helpt deze partijen met een methode om de resultaten van agile softwareontwikkeling inzichtelijk te krijgen en te meten. Daartoe worden ook de voor de methode benodigde metrieken afgestemd en beschreven. Er wordt bovendien naar een basisset aan metrieken toegewerkt waarover consensus is in de markt die gebruikt kunnen worden in Agile contracten.

Het doel van deze NEN NPR 5333 is het objectief en transparant meten van de output en de mate van verbetering daartoe van agile software ontwikkelteams.

— Met “objectief” bedoelen we dat het verwijst naar iets dat gebaseerd is op feiten, onafhankelijk is van persoonlijke voorkeuren of meningen en vrij van vooroordelen

— Met “transparant” bedoelen we volledige inzichtelijkheid in de metrieken (meetvoorschrift, meetmethode, meetwaarde, herleidbaarheid naar brondata, etc.).

— Met “output” bedoelen we hier de hoeveelheid business functionaliteit [1]die iedere periode (e.g. sprint/iteratie/Program Increment (PI)) wordt opgeleverd door het agile team.

— Met “verbetering” bedoelen we hier de stapsgewijze verbetering van de output (die bijdraagt aan de outcome) voor de voorgestelde/gebruikte metrieken.

Deze “transparantie”, “output” en “verbeteringen” worden steeds vanuit vier perspectieve, ‘Beter’, ‘Sneller’, ‘Goedkoper’ en ‘Tevredener’, met behulp van een basisset aan metrieken gemeten.

Het uiteindelijke doel is dat de metingen feiten gebaseerd inzicht geven in de actuele situatie en daarmee bijdragen aan een effectieve en efficiënte werkwijze om te komen tot de gewenste en vereiste output.

NEN NPR 5333 – Scope

De scope van deze NEN NPR 5333 wordt als volgt afgebakend.
De NEN NPR 5333:

  • Richt zich met name op maatwerk softwareontwikkeling. Dit kan zowel cloud-based als on-premise zijn en kan bestaan uit interne, nearshore en/of offshore softwareontwikkeling.
  • Kan worden ingezet voor het contracteren van (agile) software ontwikkelwerkzaamheden, zowel voor time and material als voor output-based contracten.
  • Kan ook worden ingezet voor de implementatie en onderhoud van standaard software-pakketten. Wanneer het een puur ‘out-of-the-box’ implementatie is zullen de source code kwaliteitsmetrieken achterwegen gelaten kunnen worden. Voor configuratie werkzaamheden (indien gescript) of indien er ook maatwerk gewenst wordt, kan deze NEN NPR 5333 ook gebruikt worden.
  • Is primair voor agile softwareontwikkeling bedoeld, maar kan ook toegepast worden voor een waterval manier van softwareontwikkeling of een hybride vorm hiervan (e.g. Water-Scrum-Fall).
  • Kwaliteit kent vele definities. Met kwaliteit bedoelen we hier productkwaliteit zoals beschreven in ISO 25010 en hanteren we niet de definitie van ISO 25000 “Degree to which a software product satisfies stated and implied needs when used under specified condition”. Het gaat hier met name om de woorden ‘implied needs’.
  • Proceskwaliteit zoals behandeld in de ISO 33000 familie valt buiten de scope van deze nieuwe NEN NPR 5333.

NEN NPR 5333 – Agile contracten

Voor professionals op het gebied van contractbeheer benadrukt Agile de waarde van frequente samenwerking tussen onderhandelingspartijen, in plaats van een harde, ‘take-it-or-leave-it’ benadering. In overeenstemming met de geest van de methodologie wordt een Agile contract gebouwd met dien verstande dat er onvermijdelijk veranderingen in het project zullen optreden en dat het contract deze veranderingen moet omarmen zonder teveel poespas.

Wanneer deze veranderingen optreden, is een Agile contract niet ontworpen om bestraffend te zijn. De focus van Agile ligt op het tot stand brengen van een positieve werkrelatie tussen contractpartijen die een flexibele en passende reactie op verandering mogelijk maakt, niet op het vestigen van de overwinning van de ene partij op de andere.

De set aan voorgestelde metrieken ondersteund de bovengenoemde zienswijze en zouden het fundament moeten zijn van ieder Agile contract voor zowel Time & Material of Output-based. Bij output-based contracteren wordt de interne/externe leverancier niet betaald per uur maar per hoeveelheid opgeleverde business functionaliteit (zie figuur 1). De NEN NPR 5333 voorziet zelfs in een groeimodel van T&M naar Output-based omdat veelal bij de start voor zowel de klant als leverancier een Output-based contract een brug te ver is. We raden dan vaak een kalibratie periode van 4-6 maanden aan.

Figuur 1: vormen van Agile contracten

Agile is een opwindende ontwikkeling in contractmanagement, omdat het de oude overtuiging probeert te doorbreken dat er altijd winnaars en verliezers zijn in concurrerende onderhandelingen. Wanneer beide partijen tevreden zijn met een onderhandeling en met de voorwaarden waaronder de klant het uiteindelijke resultaat zal verkrijgen, kan de kans op toekomstige zakelijke transacties aanzienlijk worden vergroot. Als een organisatie zijn toekomst wil veiligstellen en een positieve reputatie wil ontwikkelen, is een Output-based contract een contractvorm die sterk moet worden overwogen.

NEN NPR 5333 – Wie doen ermee

Meer dan dertig bedrijven en meer dan zestig enthousiaste medewerkers zijn onlangs gestart. De verwachting is dat de eerste resultaten november/december 2023 gepubliceerd kunnen worden.

Mocht je nog mee willen helpen of meer willen weten over deze nieuwe NEN NPR 5333, mail dan naar Richard Sweer (Richard@finidy.nl)

[1] Dit is niet alleen functionaliteit voor de ‘eindgebruiker’ maar ook eventueel voor de functioneel- en technisch beheerders

Een bijdrage van

Richard Sweer

Mijn naam is Richard Sweer en na mijn informatica opleiding ben ik begonnen als ontwikkelaar en verder doorgegroeid tot projectmanager. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring als projectmanager. Mijn passie ligt in het succesvol uitvoeren van maatwerk software projecten bij (middel)grote en internationale bedrijven. Van klanten krijg ik vaak te horen dat ik zeer duidelijk en helder ben over doorlooptijden en kosten van ICT projecten door het inzetten van softwaremetrieken. Het steeds beter worden in voorspelbaar maken van projecten op basis van internationale/defacto standaarden en objectieve metingen van doorlooptijd, kosten en kwaliteit van projecten blijft mijn grootste passie. De laatste 10-15 jaar ben ik vooral betrokken bij grootschalige landelijke en internationale projecten. Ben lid van IPMA-NL, NESMA (www.nesma.org) en de NEN normcommissie “Software en System Engineering”. Midden vorig jaar heb ik een projectvoorstel geschreven voor de NEN normcommissie “Software en System Engineering” om een nieuwe NEN standaard te ontwikkelen voor output-based performance management voor Agile teams. Inmiddels zijn we gestart en meer dan 30 bedrijven werken hier nu aan mee. We hopen eind dit jaar een eerste versie te publiceren voor een openbare review.

IPMA lidmaatschap
IPMA-NL bijeenkomsten

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?