ISO en projectmanagement – Nieuws uit Peru, september 2018

Deelnemers aan de jaarlijkse plenaire ISO TC/258 vergadering in Lima, Peru.

Bij de foto: Deelnemers aan de jaarlijkse plenaire ISO TC/258 vergadering in Lima, Peru.
Foto: © Jouko Vaskimo, Finland.

ISO/TC 258 jaarvergadering

Medio september vond in Lima, Peru de jaarlijkse plenaire vergadering plaats van het ISO TC/258 Technical Committee. Deze TC/258 voert sinds 2011 het beheer over de ISO-normen voor project- programma- en portfoliomanagement. Tijdens een plenaire vergadering wordt het uitgevoerde beleid geëvalueerd en lijnen voor de nabije toekomst uitgezet. In Lima waren tijdens deze vergadering 48 deelnemers uit 17 landen en 2 liaison organisaties (PMI en GAPPS) aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd door Rommert Stellingwerf (Delegatieleider en expert), Ben Bolland (Convener/voorzitter) en Marco Buijnsters (Expert).

In dezelfde week kwamen ook drie studie- en werkgroepen bijeen t.w.: “AHG8 – Projectmanagement Competenties”, “WG9 – Revisie ISO 2150:2012” en “WG10 – Context en concepten voor project-, programma- en portfoliomanagement”. Verder is besloten om de werkgroep die verantwoordelijk was voor het schrijven van een Technical Report over projectmanagementtermen en –definities op te heffen na de publicatie van hun ISO/TR 21506 – Project, programme and portfolio management – Vocabulary.

Tot slot zijn de locaties voor de komende plenaire bijeenkomsten gepland: september 2019 Zuid Korea, september 2020 Nederland en voor 2021 heeft Portugal zich kandidaat gesteld.

Ad hoc groep 8: PM Competenties. Klaar voor een ISO-norm?

Deze studiegroep voor “Projectmanagement competenties” heeft tijdens deze derde groepsbijeenkomst (na Delft in oktober 2017 en Weimar in maart 2018) belangrijke voortgang geboekt met haar studie naar de mogelijke behoefte aan een ISO-norm voor PPPM Competenties. Ook zijn enkele belangrijke beslissingen genomen, die de komende periode tot mei 2019 zullen worden verwerkt in het uiteindelijke studierapport. Vanuit Nederland is Ben Bolland de convener/voorzitter van deze studiegroep en Marco Buijnsters is betrokken als expert, beiden namens IPMA-NL. De 15 actieve deelnemers in deze studiegroep in Lima kwamen uit 8 landen, in totaal zijn bij deze studiegroep 56 deelnemers uit 14 landen betrokken.

Werkgroep 9: Revisie ISO 21500:2012

Deze werkgroep heeft als opdracht de revisie van ISO21500:2012 en is in Lima voor de tweede keer bijeen geweest na een eerdere bijeenkomst in Wels in Oostenrijk in februari 2018. De revisie van de ISO 21500 richtlijn dient uiterlijk in september 2021 afgerond te zijn.

Vanuit het ISO-beleid dient elke gepubliceerde ISO-norm eens in de 5 jaar te worden geëvalueerd t.a.v. nut, noodzaak en adoptie in de markt. In 2017 is derhalve besloten om de huidige ISO 21500:2012 norm aan te passen om beter tegemoet te komen aan de wensen in de markt.

Deze revisie houdt onder meer in, dat de richtlijn, in analogie met de andere normen uit de ISO 215xx familie voor project-, programma- en portfoliomanagement, wordt gewijzigd van een proces-gebaseerd formaat naar een meer op doelstellingen (waarom en wat) gericht formaat en dat er zaken als o.a. benefits- en issuemanagement worden toegevoegd.

De revisie-werkgroep wordt geleid door Peter Milsom (Canada). Marco Buijnsters (IPMA-NL) is als expert en één van de vier sub-team leiders van deze werkgroep betrokken. De eerstvolgende werkgroep bijeenkomst staat gepland in mei 2019 in Portugal. De 14 actieve deelnemers in Lima kwamen uit 12 landen.

Werkgroep 10: Context en concepten. Voor een beter overzicht van de ISO 215xx normen.

Deze werkgroep, opgericht voor een nieuwe ”Context en concepten” norm, was in Lima bijeen voor de tweede keer na een eerdere bijeenkomst in Wels in Oostenrijk in februari 2018.

De opdracht voor deze werkgroep is om tot een overkoepelende norm te komen, die een overzicht biedt van de omgevingen voor projecten, programma’s en portfolio’s; hun management en governance en de algemene factoren die van invloed zijn op die omgeving. Deze norm dient een globaal overzicht van de relaties tussen de diverse onder de ISO 215xx familie vallende normen te bieden. De werkgroep heeft aan het eind van de bijeenkomst al een eerste concept voor latere interne discussie afgerond.

Werkgroep 10 wordt geleid door Helmut Berger (Oostenrijk); Rommert Stellingwerf (namens PMI Netherlands Chapter) is een van de experts. De eerstvolgende werkgroepbijeenkomst is eind mei 2019 op dezelfde locatie als werkgroep 9, zodat de noodzakelijke onderlinge afstemming tussen de twee werkgroepen eenvoudig gerealiseerd kan worden. De in Lima aanwezige 13 actieve deelnemers kwamen uit 9 verschillende landen.

Overige wetenswaardigheden

Tijdens dergelijke internationale plenaire ISO TC/258 bijeenkomsten wordt natuurlijk niet alleen gesproken over de lopende initiatieven, ook over mogelijke nieuwe initiatieven wordt in de wandelgangen en ’s avonds aan de dinertafel gefilosofeerd. Zo leeft er bij sommige deelnemers ideeën over een norm voor Planning, bij anderen voor Agility of zelfs een voor een certificeerbare standaard voor project-, portfolio- en programmamanagement voor organisaties, vergelijkbaar met ISO 9001 Kwaliteitsmanagement of ISO 27001 Informatiebeveiliging.

Een ISO-norm kan normatief of informatief zijn. Het verschil tussen een normatieve norm en een informatieve norm (ook wel richtlijn genoemd) ligt in de al dan niet verplichte naleving ervan. En een ISO (dan wel NEN) certificeerbare norm kan ingericht worden als managementsysteem. Iets wat tot op heden nog voor geen enkele projectmanagement-gerelateerde norm van toepassing is. Vanuit diverse landen is aangegeven dat daar wel behoefte aan bestaat. Wellicht dat één of meer van deze ideeën in de toekomst op de radar van de TC/258 gaat komen. Al met al geen zaken die van vandaag op morgen geregeld zijn.

Meer weten, ook meedoen?

Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor deelname aan de community “ISO voor projecten” bij ben.bolland@bevon.nl of rommert@familiestellingwerf.nl.

Wil je zelf actief deelnemen aan normontwikkeling? Neem dan contact op met de secretaris van de NEN-normcommissie projectmanagement: Shirin.Golyardi@nen.nl, dan kun je een keer meedraaien tijdens een normcommissievergadering.

En wat is uw mening over een eventueel certificeerbare managementstandaard à la ISO 9001, maar dan voor project-, programma- en/of portfoliomanagement. Denkt u dat hier behoefte aan is? Laat het ons weten via ben.bolland@bevon.nl.

Onze partners:

Gepubliceerd in IPMA Nieuws

Gepubliceerd in IPMA Nieuws
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 IPMA Nederland platform projectmanagement

Neem contact op

Heb je een vraag aan IPMA? Stel je vraag hier direct!

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account