Drie bestuursleden waren niet herkiesbaar. Bij de ALV in november jl. werd gevraagd naar het verder afbouwen van bestuursleden. Het bestuur heeft de huidige samenstelling geëvalueerd. Dat heeft geleid tot het voornemen om nu in ieder geval naar zes bestuursleden af te bouwen. Dit leidde tot twee in plaats van drie vacatures, en wel voor penningmeester en voor de portefeuille leden. Na met de kandidaten te hebben gesproken, stellen wij voor Annet Holtrop voor de portefeuille leden en René Wessels voor als kandidaat voor de post van penningmeester. Een kort profiel van beide kandidaten vindt u hier:

  • Annet Holtrop

Sinds 1988 werkt Annet Holtrop in de IT en ruim 20 jaar in project- en verandermanagement. Het kenmerk van haar ervaring is het leiden van teams in verschillende landen; zij heeft in Europa, het Caribische gebied, Rusland en Zuid Afrika gewoond en gewerkt. Na terugkomst in Nederland heeft Annet als Manager Innovatie bij het Nederlands Loodswezen gewerkt. Zij is in 2008 bij Achmea in dienst getreden als senior projectmanager en heeft de rol van Manager IT Development bij Syntrus Achmea Real Estate & FInance vervult.

Motivatie IPMA bestuurslid:

Annet wil zich, naast het managen van projecten, ook op een andere manier met het vak projectmanagement bezig houden en kennisoverdracht en actief lid zijn van het kennisplatform geeft daar vorm aan. Het boeien en binden van leden en nieuwe leden door een duidelijker toegevoegde waarde van het IPMA is een van de speerpunten waar Annet zich op gaat focussen.

  • René Wessels

Ik ben een actief met het leiden van projecten sinds 1987. Ik heb verschillende methodieken zien ontstaan en zien ontwikkelen. Ik werkte bij een bedrijf waar een collega mij vertelde:” Een serieuze projectmanager is lid van de beroepsvereniging voor projectmanagement, IPMA”. Dit trok mij over de grens en werd lid. Het gesprek vond plaats in 1997. Sindsdien ben ik actief binnen IPMA.

Mijn sterke kanten liggen op het structureren en realiseerbaar maken van complexe of gestrande situaties. Ik treed daarbij op als teamspeler waarbij het treffen van impopulaire maatregelen niet wordt geschuwd. Ik functioneert op IPMA B niveau en ben PMI PMP en Prince 2 gecertificeerd alsook MSP. Als programmamanager vervul ik bij voorkeur opdrachten waarbij zelfstandigheid, professionalisering, teambuilding en creativiteit als sleutelwoorden gelden. Ik integreer inhoudelijke business gerelateerde aspecten van de projectdoelstelling in de (project) aanpak.

Motivatie IPMA bestuurslid:Alles wat we binnen IPMA ondernemen moet in het belang zijn van de bestaande leden en nieuwe leden. Dit betekent voor mij dat ik me ga inzetten om de vereniging financieel gezond te houden en ga werken aan de naamsbekendheid van IPMA. Dit alles met de leden in het achterhoofd.

Voor de volledigheid wijzen we op onze statuten, te vinden op onze website, voor de mogelijkheid van het stellen van tegenkandidaten. Bekijk deze statuten ALV en spelregels hier.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019. Tegenkandidaten graag voor die tijd mailen aan secretariaat@ipma.nl

Gepubliceerd in IPMA Nieuws
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 IPMA Nederland platform projectmanagement

Neem contact op

Heb je een vraag aan IPMA? Stel je vraag hier direct!

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account