IPMA NL en CompuTrain verzorgden op 25 september een inspirerende Masterclass over Agile en Lean Leadership in Projectmanagement

Ans Oud Geerdink - Computrain

“Wat nooit zal veranderen, is dat alles gaat veranderen”, zo begon Ans Oude Geerdink, bestuurslid van IPMA-NL haar verhaal over de nieuwe ontwikkelingen binnen projectmanagement. “Ik hanteer overigens liever de term ‘verandermanagement’ omdat deze veel meer de lading dekt”, stelt ze. “Als we niet voortdurend zouden veranderen, liepen we nog steeds in berenvellen rond. Echter, de snelheid waarmee de veranderingen nu op ons afkomen, kent zijn weerga niet. Globalisering, scholing en ontwikkeling, het bij elkaar brengen van kennis door o.a. het internet, heeft ons in een pressure cooker doen belanden waarmee nieuwe ontwikkelingen zo snel op ons afkomen dat we het soms niet bij kunnen benen. Dit heeft grote impact op de mens, de samenleving en organisaties, maar ook op de manier waarop we deze veranderingen succesvol vormgeven.”

Projectmatig veranderen wordt steeds meer de norm en bekende methoden en technieken komen onder een kritisch vergrootglas. Met de aanwezigen bouwt Oude Geerdink het organisatiemodel van Projecten, Programma’s, Portfolio en Projectmanagement Office zorgvuldig op. Steeds aangevend uit welke best practices, gedachten, methoden of technieken dit ontstaan is.

Ook de nieuwste ontwikkelingen zoals Lean, Six Sigma en Agile passeren de revue. “Er is geheel ten onrechte sprake van een tegenstelling tussen Projectmanagement en Agile”, stelt Oude Geerdink. Beiden gaan over het succesvol realiseren van veranderingen, de weg er naartoe kan op verschillende manieren afgelegd worden. Projectmanagement wordt soms afgeschilderd als bureaucratisch en altijd met gebruik van waterval-fasering. “In de 35 jaar dat ik met project- en programmamanagement bezig ben, heb ik volgens mij nog nooit een project helemaal lineair uitgevoerd”, aldus de spreekster. Dat inzetten wat nodig is en daar flexibel in zijn is waar Oude Geerdink voor staat en wat zij ook zo waardeert in IPMA. De vaardigheden hebben om dat te kunnen doen, daar gaat het om volgens haar.

Brengen Agile en Lean dan helemaal niets nieuws? Jazeker wel, zegt Oude Geerdink. “Het laat ons zien dat we de wereld opnieuw moeten beschouwen. Dat we over het algemeen te veel hangen aan regeltjes en voorgeschreven processen, dat de huidige wijze van leidinggeven organisatiebreed ter discussie staat, dat we vakmanschap weer leren waarderen, de klant echt centraal moet komen te staan. Decentralisering en zelfsturing zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het geeft ons een hernieuwde kijk op begrippen als tijd, risico’s en kansen. Er is toenemende aandacht voor het belang van visionair leiderschap. Heel belangrijk is het om te beseffen dat het hier niet gaat om een nieuwe methode of alleen om de mensen die in de veranderingstrajecten werkzaam zijn. Het gaat om een nieuwe mindset binnen de gehele organisatie. Als dat besef er niet is of niet komt, hebben we straks naast PINO (Prince In Name Only) ook AINO (Agile In Name Only).

Computrain - John Hermarij

John Hermarij, eigenaar van Dirhata en medeontwerper van het IPMA Agile Leadership Certificaat, gaat hierna dieper in op dat wat hij het ‘Agile paradigma’ noemt. Hij neemt zijn toehoorders mee in een fascinerend betoog over wendbaarheid, de moeilijke strijd om je te bevrijden van bestaande, beklemmende paradigma’s (waarheden). Waaruit die waarde bestaat is geen vast gegeven. “De waarheid wordt niet gevonden, maar uitgevonden. We moeten er steeds weer opnieuw over onderhandelen”, zo citeert Hermarij de Amerikaanse filosoof Richard Rotry. In onze huidige samenleving met de vele, snelle en disruptieve veranderingen werken de bestaande verklaringen niet meer. Hiermee verwijst Hermarij naar de Amerikaanse natuurkundige en wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn. “De wetenschap raakt in een crisis, er komen nieuwe woorden bij en er is nog veel verwarring”, aldus Kuhn. Met dit betoog wil Hermarij aantonen dat agile zijn of agile worden niet zomaar een trucje is dat je snel kunt aanleren.

“Ik ben agile (of wendbaar) wanneer ik steeds weer in staat ben om van waarde te blijven voor de mensen die ik belangrijk vind”, stelt Hermarij. “Een organisatie kiest haar klanten en is dus agile (of wendbaar), wanneer zij steeds van waarde blijft voor haar klanten. Ook wanneer hun behoeften veranderen”.  Hij heeft het hier over Agile met een grote A,dat hij omschrijft als “een overkoepelende, nog niet gecodificeerde managementfilosofie, die het beste van onze ervaringen uit de 20ste eeuw heeft geïntegreerd om de organisatorische kansen van de 21ste te kunnen benutten”.

Volgens Hermarij heeft Agile met een grote A tot onder andere tot doel om klanten blij te maken, het werk te vereenvoudigen en organisatiebreed ondernemerschap te voeren. Alles is met alles verbonden, daarom is de ultieme vorm van agility ook gericht op een duurzame omgang met elkaar en onze planeet. Want wendbaarheid moet voor eenieder van waarde zijn, aldus Hermarij.

Agile met een kleine a wordt door hem omschreven als een agile organisatie met een agile team, agile personen, agile coach, een synoniem voor goed, een manier van werken, een verzameling technieken en een gemeenschap van agilisten.

Op de besproken grondgedachte is het nieuwe Agile Leadership-certificaat gebaseerd. Vanuit de drie IPMA pijlers “Perspectief, Personen en Praktijk” volgt de veranderaar een traject waar dieper inzicht verkregen wordt in de eigen persoonlijke competenties. Als de kandidaat heeft bewezen over de juiste competenties van een Agile leider te beschikken, wordt het traject afgesloten met een formele raamwerkonafhankelijke certificering die internationaal erkend wordt.

John Hermarij - Computrain

Onze partners:

Gepubliceerd in IPMA Nieuws

Gepubliceerd in IPMA Nieuws
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 IPMA Nederland platform projectmanagement

Neem contact op

Heb je een vraag aan IPMA? Stel je vraag hier direct!

Versturen

Log in met je gegevens

of    

Gegevens vergeten?

Create Account