De bestuursleden van IPMA

Het bestuur van IPMA-NL wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en komt maandelijks bijeen. Het bestuur stelt jaarlijks de speerpunten van beleid vast en legt hierover verantwoording af aan de ALV. De ALV stelt de statuten en spelregels vast. In het Aftreedschema bestuur leest u wanneer de bestuursleden zijn aangetreden, herverkozen en zullen aftreden.

Marcel Vilain
Voorzitter/marketing & communicatie, Media

Verandermanagement zit in het bloed van Marcel en men ziet hem als iemand met oneindige drive, scherpe focus en een mensgerichte aanpak. Hij is IPMA A gecertificeerd en werkt voor een organisatie die zich volledig richt op het realiseren van succesvolle projecten. Naast het uitvoeren van deze projecten zal hij zich als IPMA bestuurslid gaan focussen op het verder uitdragen en ontwikkelen van het vakgebied. Een van zijn speerpunten is het duidelijker positioneren van het vak en de vereniging zodat de toegevoegde waarde van IPMA voor de leden en alle organisaties en opdrachtgevers duidelijk wordt. 

E-mail
René Wessels
Penningmeester

René is een zeer ervaren project-/programmamanager met nationale en internationale ervaring. Naast zijn project gerelateerde werkzaamheden heeft hij ook veel coaching gedaan en managementfuncties vervuld. Focus lag veelal op IT-gerelateerde projecten binnen diverse sectoren.

E-mail
Ans Oude Geerdink
Professie & Certificering, Keurmerk
Ans is eigenaar van Alef Projects en houdt zich bezig met advisering, training en coaching op het gebied van IPMA, portfolio-, programma- en projectmanagement van personen en organisaties. Ze heeft 20 jaar als projectmanager bij KPN gewerkt en werd daarna bij Capgemini certified trainer. IPMA, dat gebaseerd is op competenties die nodig zijn om veranderingen succesvol te begeleiden, is volgens haar het meest veelzijdig en volledig. Om die reden zet zij zich graag en met overgave in voor de vereniging.
E-mail
Steven Nijhuis
Vice-Voorzitter/ Awards, Onderzoek & Onderwijs
Steven Nijhuis heeft wiskunde gestudeerd in Eindhoven en is sinds 1989 in verschillende hoedanigheden met projecten en projecten leiden bezig geweest. Zijn achtergrond behelst de zware industrie, bouw- en constructie, kwaliteitszorg en onderwijs. Sinds 2005 is hij werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Hij heeft daar functies bekleed als projectleider, manager, docent en onderzoeker. Op dit moment doet hij onderzoek naar het leren van project management.
E-mail
Annet Holtrop
Leden, Bedrijfsleden en Communities

Annet Holtrop werkt al 20 jaar in project- en verandermanagement. Ze heeft ervaring in het leiden van teams in verschillende landen. Na terugkomst in Nederland heeft Annet als Manager Innovatie bij het Nederlands Loodswezen gewerkt. In 2008 ging zij in dienst bij Achmea als programma / senior projectmanager. Het boeien en binden van leden en nieuwe leden door een duidelijker toegevoegde waarde van IPMA, waarbij vernieuwen en verfrissen centraal staat, is een van de speerpunten waar Annet zich op wil focussen.

E-mail
John Mentink
Secretaris / Back office

Kwaliteit, human resource en projectmanagement zijn de passie van John Mentink. Leg hem een duivels dilemma voor en hij komt na korte tijd met een plan. In het verleden heeft John deelgenomen aan de interessegroep ISO 21500. Als project- en programmamanager Mosadex groep stimuleert John de inspanning, gaat voor het resultaat en laat pas los als de effecten blijvend zichtbaar zijn. Na 10 jaar lidmaatschap van IPMA-NL wil John zijn kennis en ervaring  op gebied van organisatieveranderingen en digitalisering inzetten om als bestuurslid bij te dragen aan het waarde behoud en de waarde creatie van de beroepsvereniging.

E-mail

Statuten en spelregels

Voor alle formele documenten zoals spelregels, algemene voorwaarden en statuten, klik op onderstaande knop.

certificering-wit

ALV verslagen & presentaties

Voor alle verslagen en presentaties van de Algemene Leden Vergadering, klik op onderstaande knop.

Onze Partners

©2020 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen
We zijn de site aan het aanpassen aan ons nieuwe logo en kleurstelling. Je ziet nog oude en nieuwe kleuren naast elkaar.
+ +

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?