Project Portfoliomanagement

Doelstelling

Project Portfolio Management (PPM) staat in een sterk groeiende belangstelling. Dat komt onder andere doordat concretisering van de strategie een steeds grotere uitdaging blijkt te zijn. PPM is misschien wel één van de meest effectieve hulpmiddelen om de realisatie van de strategische doelstellingen duurzaam te borgen en geeft antwoord op vragen zoals: “Welke veranderinvesteringen leveren het meeste op tegen een aanvaardbaar risico? Welke aanpak is het beste om de noodzakelijke veranderingen door te voeren? Hoe houden we overzicht in de afhankelijkheden tussen projecten en programma’s. Hoe sturen we tussentijds bij in de huidige disruptieve economie?” Kortom, de noodzaak van helder inzicht hebben in en scherp kunnen sturen op de opbrengsten en kosten van de strategische veranderactiviteiten zijn van levensbelang geworden. Organisaties die hun PPM op orde hebben, creëren daarmee een significant ‘competitive advantage’ ten opzichte van de concurrentie en zijn beter in staat hun maatschappelijke verantwoordelijkheden op duurzame wijze vorm te geven.

Betere projecten voor een betere wereld

De community Project Portfoliomanagement brengt sinds acht jaar met veel plezier de ervaringskennis van deelnemers samen en dat leidt, met enige regelmaat, tot nieuwe inzichten over het vakgebied en draagt zo doende haar steentje bij aan de professionalisering van Project Portfoliomanagement.

De essentie van Project Portfoliomanagement kan in één werkwoord worden samengevat; Balanceren. Balanceren tussen korte- en lange termijn doelstellingen, vraag en aanbod, kansen en risico’s, kosten en baten, individueel- organisatie- en maatschappelijk belang. Er is eigenlijk geen andere Project Management discipline die meer invloed heeft op de integrale kwaliteit en de resultaten van project- en programma- management. Mede daarom vinden wij dat de Project Portfolio community daarmee niet alleen de mogelijkheid, maar ook de opdracht heeft om daadwerkelijk bij te dragen aan een Betere Wereld.

Bijeenkomsten van de community

We zien de afgelopen jaren een gestage toename van sprekers over Project Portfoliomanagement op zowel de IPMA PM Parade als het IPMA Jaarcongres.
Veel van deze sprekers zijn ook enthousiaste “PPM” community-deelnemers en natuurlijk zijn wij daar als community zelf ook altijd aanwezig.

We kijken een aantal keer per jaar in de PPM-keukens van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren, zoals o.a. CB, Generali, DSM, Philips, De Nederlandse Spoorwegen, ING, Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ASR, Transavia, Tata Steel, ABN AMRO en FrieslandCampina. Klinkende namen die borg staan voor bijzondere leerervaringen.

Daarnaast zijn er de druk bezochte ronde-tafelsessies, de lezingen en de workshops, waar in een wat kleiner verband meer op specifieke PPM aspecten ingezoomd wordt. In de vaak levendige discussies worden de meningen en overtuigingen gedeeld en met enige regelmaat herzien en bijgesteld.

Wij publiceren ook op verschillende platformen, waarbij we regelmatig samenwerken binnen de IPMA-NL community en andere betrokken partijen.

Onderling leren

Wij stimuleren het onderling leren door de ontwikkelingen op het vakgebied kritisch te volgen en vanuit zoveel mogelijk perspectieven te belichten. De ontwikkelingen in Project-, Programma- en Portfolio Management gaan almaar sneller en de complexiteit en impact daarvan worden steeds groter. Juist daarom is het belangrijk om kennis en ervaringen te delen met vakgenoten. Ons collectieve kennisnetwerk bestrijkt vrijwel alle relevante PPM aspecten over verschillende sectoren en we werken daarbij regelmatig samen met aanpalende vakdisciplines.

Onderzoek en ontwikkeling

In samenwerking met de TU Delft is een onderzoek gepresenteerd dat in beeld heeft gebracht dat er grote verschillen zijn in de manier waarop organisaties hun portfoliomanagement organiseren. De bijzondere eigenschappen van iedere organisatie in combinatie met de eigenaardigheden van afzonderlijke projecten maakt dat iedere portfolio-manager zijn best doet om lokaal oplossingen te vinden voor de juiste besturing van de projecten-portefeuille. Kopiëren is daarbij geen optie, leren wel.

Ook werken wij samen met PPM tool-ontwikkelaars, opleidingsinstituten en gerenommeerde adviesbureaus aan de professionalisering van PPM. Waarbij we als interessegroep altijd een neutrale en onafhankelijke positie innemen.

Aansluiten?

Iedereen met kennis en ervaring in het toepassen van (of last hebben van gebrek aan) project portfoliomanagement is welkom om de toekomst van het vakgebied met ons verder uit te bouwen: bestuurders, (lijn)managers, portfolio-, project-, programma- , changemanagers en project support professionals uit overheid en bedrijfsleven.

Ik wil me aansluiten!

Interessegroepen

IPMA-NL heeft verschillende interessegroepen met allemaal een eigen doelstelling. Benieuwd of er nog andere groepen bestaan die voor jou interessant zijn? Bekijk dan ons overzicht

leden

Onze Partners

©2020 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?