Laat je als projectleider, projectprofessional of opdrachtgever niet in slaap sussen omdat je je processen in orde zijn want de kans is groot dat het toch mis gaat. Lees waarom Marcel Vilain liever naar inhoud en betrokkenheid kijkt en jij dat ook zou moeten doen.


Een goed proces? De kans is groot dat het project alsnog gaat falen

Projecten gaan niet altijd goed. Als je de literatuur moet geloven is slechts 30 tot 40% van de projecten succesvol. Niet voor niets zijn er veel methoden en analyses die projecten beoordelen en van advies voorzien in de hoop de succes ratio’s te vergroten.

Er is meer dan het proces

Wat mij opvalt is dat veel van deze methodes zich vooral richten op de proceskant van het projectmatig werken. Dit is volgens mij niet juist. Ik wil niet zeggen dat processen onbelangrijk zijn, verre van dat. Goede processen, ook binnen projecten, kunnen de slaagkans wel degelijk verhogen. Alleen zijn goede processen niet allesbepalend. In mijn opinie zijn er twee andere zaken die veel meer zeggen over de slaagkans van een project.

Inhoudelijke kwaliteit

Allereerst heb je daar de inhoudelijke kwaliteit. Hieronder versta ik de mate waarin je leest, hoort en ziet hoe het project ervoor zorgt dat de beoogde doelen gerealiseerd gaan worden, maar ook of de betrokken stakeholders het resultaat daadwerkelijk gaan gebruiken. Te vaak lees ik documenten of hoor ik gesprekken waarin dit niet duidelijk is, met alle gevolgen van dien.

Cruciaal: de betrokkenheid van stakeholders

Een ander belangrijke factor is de betrokkenheid en het begrip bij de al eerder genoemde stakeholders. Heeft iedereen hetzelfde doel en dezelfde aanpak voor ogen? Staan alle neuzen dezelfde kant uit? In veel analysemethoden wordt hier niet of nauwelijks aandacht aan besteed. Dit terwijl verwachtingen vaak al op het niveau van de stuurgroep niet eenduidig zijn. Laat staan binnen de projectgroep zelf! Het gevolg is dat er onbedoeld wordt afgeweken van het beoogde resultaat.

Eerst de basis, dan het proces

Als aan mij wordt gevraagd een oordeel te vellen over de slaagkans van een project, kijk ik dus vooral naar deze twee zaken kijken. Zijn die op orde? Dan kan ook de proceskant van de aanpak zijn waarde toevoegen.

Het is mijn overtuiging dat een slecht proces mét goede inhoudelijke kwaliteit en betrokkenheid veel succesvoller zal zijn dan een goed proces met onvoldoende aandacht voor inhoudelijke kwaliteit en betrokkenheid. Dit is iets waar de meeste analysemethoden niet vanuit gaan. Sterker nog, deze wekken de indruk dat een goede proceskwaliteit het succes van een project garandeert.

Ik weet beter!

Een bijdrage van

Marcel Vilain

Marcel Vilain is een IPMA-A gecertificeerde Project Directeur en Commercieel Directeur van Blue Bricks waar hij er samen met zijn 110 collega’s voor zorgt dat digitale veranderingen succesvol worden gerealiseerd.

Kennis delen
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?