Vorig jaar koos de Utrechtse bevolking in een raadplegend referendum voor een verruimd stadshart. De gemeente werkte de visie uit en presenteerde deze zomer het Masterplan Stationsgebied Utrecht. “Het is een misverstand dat hiermee de stedenbouwkundige blauwdruk voor het plangebied op tafel ligt”, zegt directeur Albert Hutschemaekers van de Projectorganisatie Stationsgebied. “Het Masterplan is een ordeningen uitwerking van de gekozen ontwikkelingsrichting. Een raamwerk waarbinnen we de komende twintig jaar samen met betrokkenen en belanghebbenden invulling gaan geven aan de gewenste vernieuwing. Onze taak als projectorganisatie is niet de uitvoering van een vastomlijnd plan, maar het voeren van de regie over het samenspel van verschillende partijen, met verschillende rollen en interpretaties.

Het gebied van en rond het Centraal Station van Utrecht, met winkelcentrum Hoog Catharijne, de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en het muziekcentrum Vredenburg moet veranderen. Het aantal passanten op het grootste treinstation van Nederland groeit snel en door stadsuitbreiding staat het voorzieningenniveau van de binnenstad onder druk. Daarnaast wordt de sociale veiligheid en leefbaarheid in openbare binnen- en buitenruimten in toenemende mate als probleem ervaren.

Aanpak

‘Niets doen is geen optie’ is het motto waaronder het gemeentebestuur van Utrecht het op basis van deze vaststellingen noodzakelijk geachte veranderingsproces aanzwengelde. Voor de vernieuwing en verbetering van de centrumfunctie van de Utrechtse binnenstad wordt een stedenbouwkundige aanpak van het Stationsgebied van wezenlijk belang geacht. Als verkeersknooppunt, winkelhart, kantoor-, zaken- en uitgaanscentrum heeft het gebied immers een spilfunctie in de samenhang van de oude historische binnenstad en de buitenwijken. Het doel van het project ‘Aanpak Stationsgebied’ waarvoor het ‘Masterplan Stationsgebied Utrecht’ de richting aangeeft, is dan ook “… een nieuw centrum van Utrecht… door het nieuwe Stationsgebied en de oude stad te integreren en synergie tussen beide te realiseren.” Een centrum dat door bewoners, reizigers, winkelend publiek en werkenden als prettig, schoon en veilig ervaren wordt en waarin de stedenbouwkundige voorwaarden geschapen zijn voor blijvende vernieuwing. Een sterk logistiek knooppunt, hoogwaardige openbare ruimte, architectuur van hoge kwaliteit en intensief ruimtegebruik zullen daaraan volgens gemeentebestuur en projectorganisatie een wezenlijke bijdrage leveren.

Auteur: Constant Gras

Dit artikel is onderdeel van de rubriek Rewind in Projectie. In deze rubriek plaatsen we artikelen uit oude Projecties. Welke onderwerpen speelden er toen? Wat kunnen we daar nu nog van leren?

Meer lezen?

Benieuwd naar het volledige artikel? Lees verder in de digitale Projectie. 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?