Nieuwe dimensies in urgentie: corona en de kracht van wendbaarheid en slagvaardigheid.

17 maart 2020. De regering kondigt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan, die het inkomen van zelfstandigen aanvult tot het sociaal minimum. Als uitvoerders van de regeling worden de gemeenten aangewezen. IPMA spreekt met Peter Greve, relatiebeheerder bij BKWI. Deze dochterorganisatie van UWV regelt de uitwisseling van gegevens tussen diverse overheidsinstanties op het vlak van sociale zekerheid. Peter Greve en zijn team leverden binnen twee weken een voorziening die de uitvoering van de Tozo mede mogelijk maakte. Was het een huzarenstukje of een routineklus? 


BKWI staat voor Bureau Keten Informatisering Werk en Inkomen en is misschien niet bij iedereen bekend. Dit is te verklaren doordat BKWI, vanuit het gezichtspunt van de burger, op de achtergrond opereert om de samenwerking tussen overheidsorganisaties te faciliteren. 

BKWI werkt als een apart onderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bestaat sinds 2002. De oprichting van BKWI was een resultaat van de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) in datzelfde jaar. 

Core business 

“Er zijn zeker andere dienstverleners binnen de overheid die de gegevensuitwisseling voor de Tozo hadden kunnen optuigen”, aldus Peter Greve. “Maar de keuze voor BKWI was voor de hand liggend. Gegevensuitwisseling, juist tussen de partijen waar het over gaat, is onze core business.” 

“BKWI is opgericht om het uitwisselen van informatie tussen partijen als gemeenten, UWV en de Sociale Verzekeringsbank naar een hoger niveau te tillen. Die gegevensoverdracht vond op zich al wel plaats, maar veel minder dan nu, en vaak ging het nog met papier. De SUWI-wet was erop gericht om veilige en snelle digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen betrokken instanties.” 

“Toen de gemeenten vorig jaar maart de taak kregen om de Tozo te gaan uitvoeren, hadden ze hiervoor gegevens nodig van UWV en de KvK. Aangezien de databases van beide instanties al door ons ontsloten waren, was het logisch dat men bij ons uitkwam. Misschien klinkt het blasé, maar BKWI was in mijn ogen de aangewezen partij om dit te doen.” 

Wendbaarheid 

“Van oudsher is onze kracht om snel en flexibel te kunnen inspelen op vragen van instanties in het domein van sociale zaken en werkgelegenheid. We ontwikkelen onze eigen software en onze eigen services. We beheren onze eigen ICT-infrastructuur. Daardoor kunnen wij snel nieuwe dingen ontwikkelen.” 

Van die snelheid kan de sector met enige regelmaat de vruchten plukken, vertelt Greve: “Het gebeurt nog weleens dat een van onze partners zijn systeem aanpast en dan op het laatste moment tot het besef komt: ‘Oh ja, er zit ook nog een SUWI-component in; laten we de ketenpartners informeren.’ Het verzoek aan ons is dan vaak: kun je het met spoed voor ons regelen? En dat doen wij dan.” 

Suwinet Inkijk 

“Onze applicatie waarmee instanties wederzijds elkaars gegevens kunnen raadplegen heet Suwinet Inkijk. Het brengt de gegevensbronnen samen van vele tientallen overheidsinstanties. Op zich konden gemeenten hiermee al bij de data die ze voor de Tozo nodig hadden, namelijk die van UWV en de KvK. Maar al heel snel kregen we het verzoek: we willen die gegevens niet alleen op het scherm zien, we willen ze graag ook aangeleverd krijgen als bestand, zodat ze automatisch kunnen inlopen in de software die we gebruiken voor de uitvoering van de Tozo.” 

“Die nieuwe voorziening is gerealiseerd als uitbreiding op Suwinet Inkijk. Daarbij mag het systeem nooit meer gegevens teruggeven dan wat we ‘proportionele inkijk’ noemen. Dat wil zeggen dat de set gegevens die een gebruiker te zien krijgt afhankelijk is van zijn of haar rol en gebruikersrechten.” 

Blik programmeurs 

“We hebben niet een heel blik programmeurs hoeven opentrekken om te zorgen dat we de data in bestandsvorm konden gaan aanleveren. Suwinet Inkijk was niet nieuw, dus dat hoefde niet gemaakt te worden. Wél nieuw was de aanlevering in bestandsvorm. Onze programmeurs hebben ervoor gezorgd dat het ingeregeld werd en dat gemeenten geautoriseerd werden voor deze bestanden. Mijn rol was stakeholder management: afstemmen met onder andere de juristen van UWV en de Kamer van Koophandel of zij ermee akkoord waren dat de gegevens op deze manier geleverd zouden gaan worden. We hebben dit gedaan met een man of acht. Een overzichtelijk clubje.” 

“Wat deze opdracht bijzonder maakte was het enorme belang dat eraan gehecht werd. Daarnaast was er de snelheid waarmee het moest gebeuren. Er was geen tijd om rustig te overwegen wat er gedaan moest worden, nee: er moest met spoed wat komen, want de gemeenten moesten de Tozo per direct gaan uitvoeren. Tijdsdruk maakt wel dat je er op een andere manier mee omgaat. Ik wil niet zeggen dat mensen in de stress zijn geschoten, maar we hebben wel in een andere versnelling gewerkt om de klus binnen twee weken te klaren.” 

“Dit soort wendbaarheid en slagvaardigheid is van oudsher de kracht van onze organisatie. De laatste jaren komt dat wel een beetje onder druk te staan. De eerste jaren hadden we maar één product, nu hebben we er veel meer. Ook het aantal bronnen dat we ontsluiten is gegroeid. We begonnen met drie, nu zijn het er tientallen. De wereld wordt steeds complexer, en dan loop je het risico dat je wendbaarheid afneemt. Toch maken wij ons er wel degelijk sterk voor. Wij willen snel, flexibel en wendbaar blijven. Ik heb het idee dat BKWI daar nog steeds aan kan voldoen.” 

Agile en corona 

BKWI speelde een belangrijke rol bij het bestrijden van de economische gevolgen van corona, maar wat betekent de pandemie voor BKWI? “Wat het meest veranderd is, is de communicatie”, vertelt Peter Greve. “Wij ontwikkelen agile, dus de ontwikkelteams werken met zaken als sprints, scrummasters en standups, kortom alle dingen die bij agile horen. Voor de teams is het nu natuurlijk lastig dat ze fysiek niet bij elkaar kunnen zijn. De communicatie loopt nu volledig via de computer en dat betekent dat veel routines op een andere manier moeten.” 

“Toch is het goed opgepakt, want de effectiviteit is nog even hoog als voor de coronacrisis. Dus er is weliswaar veel veranderd, maar onder de streep weten wij nog steeds onze doelen te behalen.” 

“Of het met corona te maken heeft weet ik niet, maar we krijgen steeds vaker opdrachten vanuit het ministerie om ondersteuning te bieden bij nijpende kwesties. Een recent voorbeeld is de zogenaamde schuldenketen. Samen met het Inlichtingenbureau ontwikkelden we een rekenmodule voor de beslagvrije voet, en we zijn gevraagd om een beslagregister te bouwen. De rekenmodule is sinds 1 januari formeel in gebruik. Beslagleggers als het CJIB en de gemeenten kunnen daarvan gebruikmaken om de beslagvrije voet te berekenen.” 

“We hebben er een klein jaar over gedaan om dit te bouwen. We kunnen niet alles in twee weken opleveren.” 

De learnings 

“Dit traject heeft voor mij bevestigd dat de (maatschappelijke) betrokkenheid van mijn collega’s bij BKWI groot is en evenals de bereidheid om een paar stappen extra te zetten. De beperkingen die de coronacrisis ons oplegt maakt effectief samenwerken een grotere uitdaging, zodat je vaker contact moet hebben. Het werd wederom duidelijk dat het een gemis is als je niet kunt samenkomen rond een bord waarop je situaties kunt schetsen en deze met elkaar direct kunt bediscussiëren.” 

“En hoe de uitkomst (in dit geval een aanvullende gegevenslevering aan gemeenten en de, nog niet geheel ingevulde, wens van gemeenten om aanvullende gegevens te ontvangen van de KvK) dingen veranderd voor BKWI? We hebben er een koppelvlak bijgekregen waarlangs we KvK gegevens leveren aan gemeenten via het Inlichtingenbureau welke direct kunnen worden ingelezen. Daarnaast zijn we in gesprek met de KvK over een online koppeling met het NHR waarmee we de gemeenten beter kunnen bedienen. De KvK realiseert zich nu dat het handelsregister ook op BSN bevraagbaar moet zijn en gaat daarmee aan de slag.” 

Door Guido de Kanter

IPMA-lid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?