Op vrijdag 24 maart organiseerde de interessegroep Goed Opdrachtgeverschap van IPMA een bijeenkomst
over de trends van 2023 in projectmanagement. Er waren 17 deelnemers. IPMA heeft al verschillende trends in beeld gebracht, die je kunt vinden bij de Trendverkenning 2023. Hoe ga je nu als opdrachtgever om met deze trends? Kijk je ernaar en denk je: ja, dat klopt, ik stuur mijn opdrachtnemers ook deze kant op? Of huiver je en hoop je dat jouw opdrachtnemer deze trends niet zelf gaat promoten? Of zit je ergens tussen trendsetter en volger in?

Nico Vermeij trapt af met de drie belangrijkste ontwikkelingen wat hem betreft:


 

1. Kunstmatige intelligentie (AI)

ChatGPT is op dit moment het meest besproken voorbeeld van een toepassing van AI. Voor de projectmanager en de  opdrachtgever kan AI een enorme verandering betekenen als de AI met alle beschikbare data van het project kan aangeven welke nieuwe vragen ontstaan als voor een bepaalde oplossing wordt gekozen. Opdrachtgevers kunnen door AI ondersteund worden bij besluitvorming bijvoorbeeld door een aantal vragen voor te bereiden voor de stuurgroep. Bij faseovergangen let je op andere zaken dan bij een wisseling van opdrachtnemer. En welke vraag stel je als ze tegelijkertijd voorkomen? Vanuit data-analyse op alle uitgevoerde projectevaluaties kunnen die vragen gegenereerd worden.

2. Behoefte aan emotionele intelligentie en soft skills

We zien dat de daily stand-up niet alleen een plek is om de voortgang van het werk te bespreken, maar allereerst de plek is geworden waar mensen even bij elkaar checken hoe het met iedereen gaat. Er is een groeiende aandacht voor mentale gezondheid. Waarna ook de inhoud aan bod komt. Dit speelt bij alle leeftijden, maar voor de generatie Z lijkt nog meer nodig om deze medewerkers ook aan boord te houden. Dit thema speelt op soortgelijke wijze voor zowel opdrachtgevers als projectleiders: bij schaarste op de arbeidsmarkt kan niemand zich veroorloven om arbeidspotentieel te verliezen
door gebrek aan soft skills.

3. Hybride aanpak, waterval en agile worden tegelijk toegepast

Op de werkvloer lijkt de discussie beslecht om óf agile óf waterval te werken. Veel organisaties gaan in de praktijk naar een best of both worlds. Het risico is wel dat er begripsverwarring ontstaat doordat vergelijkbare zaken in deze methoden heel anders benoemd worden. Vanuit de deelnemers werd bevestigd dat een hybride aanpak steeds belangrijker wordt. Niet meer volledig waterval of volledig Agile, maar afhankelijk van het project de juiste aanpak kiezen of een combi daarvan. Het vervangen van een datacenter vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan de bouw van een website.

De hybride werkwijze volgt hiermee de gedachte op dat projectmanagers niet meer nodig zijn omdat we agile werken met SAFe. De essentie van deze trend is toch wel dat projectmanagers zowel in waterval als agile bijdragen door te faseren en te structureren.

Nico heeft gevraagd welke andere trends de aanwezigen belangrijk vinden. Via de chat werden de volgende trends belicht:

• De groeiende aandacht voor de mentale gezondheid.
• Situationeel faseren en structureren blijft onze kerncompetentie.
• Toenemende complexiteit.
• Veel minder op kantoor maar toch samenwerken.
• Klimaatverandering.
• Opdrachtgevers van projecten binnen de overheid zijn steeds minder ter zake kundig door verlies van kennis van de  inhoud. Dit vraagt iets extra’s van de projectmanager om te borgen dat jouw project wél een succes kan worden.

We hebben er vervolgens een paar trends uitgelicht en besproken.

4. Toenemende complexiteit

De toename van complexiteit speelt op meer vlakken: organisatie, architectuur, methodes, etc. Des te groter een organisatie  is, des te complexer het werken. Dat speelt al bij de eenvoudige vraag wie je ergens voor moet benaderen. Welke skills heb je nodig? De rijpingstijd van mensen in organisaties neemt af: jonge mensen vertrekken snel weer en inhuur kan ook na 3 tot 6 maanden weer verdwenen zijn.

Opdrachtnemers moeten wel in staat zijn om de complexiteit te doorgronden, ze moeten bijvoorbeeld wel procesmodellen  kunnen lezen. Toenemende complexiteit kan alleen doorgrond worden als het analytisch vermogen ook toeneemt.  Opdrachtnemers moeten vervolgens de complexiteit weer verkleinen voor hun team, wat met een agile aanpak in backlog, feature en epic ook gebeurt. De rol voor de opdrachtgever hierbij is om het overzicht te behouden en te blijven letten op de waarde die je als opdrachtgever wil laten creëren.

5. Aandacht voor mentale gezondheid

Met name ook om de jongere generatie te kunnen binden is aandacht voor de mentale gezondheid een belangrijke trend. Een voorbeeld kwam langs vanuit een IT consultancybureau waar het hoofdkantoor een boerderij in het groen is. Men heeft voor medewerkers geregeld dat men dezelfde dag nog online een gesprek kan voeren met een psycholoog om bijvoorbeeld een vervelende ervaring op het werk een goede plek te kunnen geven. Uitval door stress kan hierdoor beter worden
voorkomen.

De opdrachtgever kan hierop letten bij de selectie van zijn opdrachtnemer: hoe geeft de opdrachtnemer aandacht aan de mentale gezondheid? De gedachte bij enkele aanwezigen is ook dat het beter is voor jonge mensen om in een kleinere organisatie te starten omdat daar meer ruimte is voor innovatie. Ze zouden in een grote organisatie met 30.000 medewerkers makkelijker ten onder kunnen gaan in de bureaucratie. Als dat waar is, is natuurlijk de vraag hoe je in die organisaties alsnog kunt zorgen dat ook daar voldoende aandacht voor mentale gezondheid komt en ruimte voor innovatie kan ontstaan.

Voor de opdrachtgever is het zaak om:
a. in beeld te houden welke waarde gecreëerd moet worden en voor iedereen inzichtelijk te maken
welke waarde al gerealiseerd is. De nieuwe generatie vindt dit heel belangrijk.
b. de opdrachtnemer te laten faseren en structureren;
c. het overzicht te bewaren, regisseren en waar nodig bijsturen.

Een bijdrage van

Edwin van Dieën is auteur van diverse publicaties over opdrachtgeverschap. Daarenboven is hij een leider in de IPMA Community “Interessegroep Goed Opdrachtgeverschap

IPMA lidmaatschap
IPMA-NL bijeenkomsten

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?