Nieuws uit de jaarlijkse ISO-vergadering in Seoul

Op weg naar een certificeerbare ISO projectmanagementstandaard voor organisaties?

Eind september vond in Seoul, Zuid Korea de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van de ISO technische commissie voor projectmanagement (TC258) plaats. Tevens kwamen aansluitend een aantal werkgroepen bijeen. In de plenaire sessie werd de strategie voor toekomstige ISO richtlijnen en standaarden voor project-, programma- en portfoliomanagement besproken en in de werkgroepen werd gewerkt aan het verbeteren van de conceptversies van nieuwe en herziene standaarden aan de hand van ontvangen commentaren.

Namens Nederland waren Ben Bolland, Marco Buijnsters (beiden mede namens IPMA Nederland) en Rommert Stellingwerf (NL-Delegatieleider, namens PMI Netherlands Chapter) aanwezig.

Naast ISO richtlijnen voor projectmanagement ook een management standaard?

In de plenaire bijeenkomst was een discussie of ISO alleen projectmanagement richtlijnen (niet certificeerbaar) of ook standaarden à la ISO 9001 (wel certificeerbaar) zou moeten ontwikkelen. De wereld is daar sterk over verdeeld, met name grotere landen en bepaalde multinationals zien liever geen certificeerbare standaard aangezien ze vaak al hun eigen interne/lokale standaarden hebben (en deze vaak aan kleinere partijen opleggen) en de certificeringen veel tijd en geld kosten. Kleinere landen en kleinere- en middelgrote en organisaties zien mogelijk wél de toegevoegde waarde van dergelijke certificeerbare projectmanagementstandaarden. Zeker als dit in de vorm van een “plug-in” voor ISO 9001 wordt ontwikkeld. ISO 9001 gecertificeerde organisaties kunnen dan op vergelijkbare basis en zonder al te veel gedoe ook hun projectmanagement uniform inrichten. Nederland (met Rommert als voorzitter en Marco als secretaris) gaat met ondersteuning van een aantal andere landen in de komende maanden de haalbaarheid van een certificeerbare ISO projectmanagement standaard bepalen en een voorstel voor de ontwikkeling van zo’n standaard uitwerken, waarover dan wereldwijd door zo’n 40 landen gestemd gaat worden.

Van ISO 21500:2012 naar ISO 21502:2021

In de werkgroep die de projectmanagement richtlijn ISO 21500 uit 2012 aan het herzien is, werd discussie gevoerd of een richtlijn/standaard alleen het “waarom” en “wat” van projectmanagementpractices moet omschrijven of dat er ook richting moet worden gegeven aan “hoe” dat dan uitgevoerd dient te worden. Ook hier waren de meningen van de PM experts uit verschillende landen sterk verdeeld. Uiteindelijk is besloten het “hoe” niet in de nieuwe versie op te nemen, omdat dat beter past in een aparte implementatiestandaard. Daarnaast werd er verder geschreven aan de inhoud van de herziene standaard die naar verwachting in het najaar van 2021 als ISO 21502:2021 gepubliceerd wordt. Tevens komt er dan een nieuwe overkoepelende, informatieve richtlijn ISO 21500:2021 voor project-, programma- en portfoliomanagement, die een overzicht geeft van de hele ISO21500 familie van standaarden.

Een ISO standaard voor projectmanagementcompetenties?

De afgelopen twee jaren is een studiegroep onder leiding van Ben Bolland bezig geweest met de vraag: Is er behoefte aan een ISO standaard voor competenties van individuele projectbetrokkenen? De eindconclusie? Op dit moment is er geen noodzaak voor een dergelijke ISO standaard. De bestaande IPMA, PMI, PRINCE2, Agile en andere persoonscertificeringen dekken de marktbehoefte voldoende af. Wel heeft de studiegroep gesignaleerd dat, naast de projectprofessionals zelf, óók de projectomgeving een belangrijke factor is voor het behalen van projectsucces. Chili heeft een concreet voorstel ingediend om dit de komende tijd nader te gaan onderzoeken.

Een nieuwe ISO standaard voor de implementatie van EVM

Er was ook een eerste bijeenkomst van de werkgroep die een implementatiestandaard voor Earned Value Management gaat maken. Dit is een vervolg op de bestaande standaard ISO 21508:2018 – Earned value management in project and programme management.

Samenvattend: In de plenaire vergadering veel politiek rondom bestaande belangen van de diverse stakeholders, waarbij uiteindelijk het principe van de meerderheid: één land, één stem de doorslag geeft. In de werkgroepen veel werk aan verbeterde conceptversies van nieuwe en herziene standaarden, waarbij de inbreng van individuele experts uit diverse landen komt in een constructieve sfeer.

(Auteurs: Ben Bolland , Marco Buijnsters, Rommert Stellingwerf)

Benieuwd hoe het verder gaat met “ISO voor projecten”?

Op 20 november 2019 vindt de bijpraatsessie plaats voor de eerstvolgende “ISO voor projecten” sessie.
De definitieve locatie volgt nog. Aanmelden kan via onderstaande link:

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?