Je hebt als professional de passie om kennis te delen, vast te houden en in te bedden in het handelen van jezelf en anderen. Je wilt daarover van anderen leren hoe zij dat doen (en omgekeerd). Je bent een kennisactivist. Je wilt Verbinden, Boeien, Versterken & Borgen. Maar hoe doe je dat dan?

In de community is meer dan 15 jaar geleden het L’Earning Lemniscate ontstaan als interventie op het systeemdenken over Communities of Practice binnen een organisatie. Het kreeg al snel de bijnaam van de KennisKrakeling. In de loop van de tijd zijn er rond deze krakeling vele workshops, masterclasses tot aan MBA modules gegeven. In de Mastercourse Kennisdelen met de KennisKrakeling richten we ons op Communities of Practice.

In deze kleine kennisbank, delen we enkele items uit voornoemde Mastercourse Kennisdelen met de KennisKrakeling. Dan kan je alvast uit de voeten. Heb je interesse kijk dan in ons aanbod van Masterclasses en -courses of neem contact op.

Neem een kijkje in de structuur van de KennisKrakeling

De KennisKrakeling bestaat uit twee vliegwielen die het denken over kennisdelen in de lijnorganisatie en communities of practice ondersteunen. Dit aangevuld met de ondersteunende structuur en versterkt door de wijze van managen. Het hart wordt gevormd door het mandated linking mechanism, dat in de volledige MBA uitvoering 8 dagdelen omvatte. In de kennisbank delen we de introductielaag.

De KennisKrakeling ondersteunt het systeemdenken over kennisdelen in organisaties en de samenwerking met Communities of Practice. Het is een instrument om de dialoog over organisatieleren te voeren en de betekenisgeving daarvan te helpen.

Het reikt jou, je organisatie, thought leaders, subject matter experts en kennisactivisten – zoals Community Leads – invalshoeken en instrumenten aan waarmee je een kennisdelen situationeel en gericht kan (in)richten en activeren.

Zelden of nooit begint een kennisdeling van scratch. In de KennisKrakeling stap je zomaar ergens middenin in en benut je de invalshoeken van meerdere topics om meervoudig te kijken.

Je kan de KennisKrakeling gebruiken om te reflecteren of “voor te denken” over de kennisdeling; alleen of met je team. Niet dogmatisch maar doordenkend en bewust de interventies kiezen om te diagnosticeren, te (her- of ont)structureren en de kennisdeling te activeren.

Je kan het je eigen maken door de KennisKrakeling adhoc te gebruiken…maar neem er kennis van en volg onze masterclasses en – courses als je toe bent aan de diepere betekenis en instructie. Individueel of met je collega’s. Zie ons huidig aanbod en volg onze nieuwsbrieven voor nieuwe edities.Onze Partners

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?