IPMA Premium Mastercourse Veerkracht Organiseren


Forse korting voor leden met een betaald lidmaatschap!

Heb je het juiste lidmaatschap? Dan zie je na inloggen onderstaande prijs verlaagd. Je hebt dan tot 1.000,00 bespaard.

Nog geen lid? Meld je snel aan als individueel lid dan wel collectief lid.


3.950,00 excl. b.t.w.


Mastercourse Veerkracht Organiseren
Na deze Mastercourse heb je jezelf vooruit gebracht naar veerkrachtdeskundige.


Essentie

Als professional (leider, leidinggevende, programmamanager, adviseur, coach of anderszins) sta je voor de taak om mensen, teams en organisaties te begeleiden op hun weg naar veerkracht. Veerkracht heeft positieve effecten op onder meer welzijn, gezondheid, kwaliteit van arbeid en duurzame arbeidsproductiviteit.

Maar…Hoe begeleid je mensen, teams en organisaties op hun weg naar veerkracht? Niet door hun problemen op te lossen; wel door het probleemoplossend vermogen te vergroten. Bouw aan een cultuur met realiteitszin, aandacht en hoop.

In deze Premium Mastercourse ga je op een reis naar overzicht en toegepast eigen vakmanschap. De reis omvat van zes dagen met bijzondere leerervaringen in een zorgvuldig opgebouwd programma dat gebaseerd is op een brede filosofische en stevige academische basis. Je werkt met met veertien interventies die hun waarde hebben bewezen. Dit doe je samen met andere leiders, adviseurs, coaches en belangstellenden in deze toepassingsgerichte reis.

Ervaren docenten en coaches begeleiden je. De intervisie met deelnemers verrijkt de kennisverwerking. Via de taal en tools van veerkracht verwerf je overzicht, dieper inzicht en invloed op de ontwikkeling van mensen in organisaties en organisaties in transitie. Je ontwikkelt jezelf tot veerkrachtdeskundige!

De investering in tijd bedraagt: 6 opleidingsdagen met circa 1 uur aan zelfstudie per opleidingsdag. Daarnaast enkele intervisiebijeenkomsten.

De marktprijs voor deze Mastercourse vind je rechtsboven. Ben je lid? Dan ontvang je een substantiële korting; log in om jouw prijs als lid te zien. 

Het aantal deelnemers is beperkt. Wees dus snel met aanmelden.

Voor Wie

Dit trainingsprogramma is voor jou bedoeld als je je herkent in je rol en je behoefte:

 • Leiders: Op zoek naar een krachtige belofte voor het eigen organisatieverhaal.
 • Leidinggevenden: Door ondersteuning van auteurschap verbeteren van teamdynamiek.
 • Programmamanagers: Overzicht over wat er nodig is op alle niveau’s in de organisatie.
 • Adviseurs: Vragen stellen vanuit een raamwerk gebaseerd op 2500 jaar filosofie.
 • Coaches: Hoe het persoonlijke levensverhaal als bron van veerkracht in te zetten.
 • Onderzoekers: Objectivering van hefbomen en businesscases.
 • Veranderteams: Vanuit dagelijkse problemen, via korte interventies naar een waardevolle cultuur.
 • Allen: Tools, taal, verhalen, games en beelden die de veerkracht van mensen, teams en organisaties aantoonbaar hebben vergroot.
  De verschillende rollen verrijken de gezichtspunten. Omdat overheid en bedrijfsleven steeds vaker gezamenlijke opgaven aangaan, proberen we de leergroepen te laten bestaan uit professionals vanuit de publieke en private sector.

Twijfel je of je voldoet aan deze instroomeisen? Neem dan contact op.

Resultaat

Na deze Mastercourse heb je jezelf vooruit gebracht naar veerkrachtdeskundige en kan je beter de volgende toepassingsresultaten zien in je eigen context:

 • Volwassen arbeidsverhoudingen

 • Een oplossingsgerichte cultuur

 • Duurzame arbeidsproductiviteit

 • Veerkrachtige medewerkers

Je krijgt na een tevredenstellend eindopdracht een certificaat.

De trainer werkt mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma’s). Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.

Aanpak

Van eigenaarschap naar auteurschap

Veel veranderprogramma’s richten zich op eigenaarschap. Veerkrachtontwikkeling richt zich op auteurschap: je schrijft het verhaal van jullie organisatie samen. Jouw rol is dat verhaal tot ontwikkeling te brengen.

Kom samen met andere leiders, strategisch adviseurs en leiderschapscoaches op verhaal. Vind je eigen veerkracht en leer de taal en tools om complexiteit te overzien en anderen daarin mee te nemen. Als geheel bieden de vragen en werkvormen een bruikbare benadering voor alle niveaus van veerkracht, alle fasen van de verandering en op het niveau van symptomen, systemen, en stories.

Cruciale invalshoeken

We werken daarbij aan vier cruciale invalshoeken:

Overtuigingen

Onze overtuigingen:

 • MENSELIJKHEID
  Mensen zijn verhalenvertellers en geven tegenslagen betekenis in de context van het verhaal. Een tegenslag kan ons kwetsbaar maken, meer veranderbereid of doen groeien. De tegenslag zelf is een feit, maar het verhaal kan veranderen als we auteurschap nemen over het verleden, het heden en vooral ook: de toekomst. Daarin speelt de belofte een belangrijke rol. Met realiteitszin, aandacht en hoop kunnen verhalen worden ontwikkeld. Alle ontwikkeling begint bij een goede vraag. De situatie, jouw rol en persoonlijkheid vormen daarbij een kompas.
 • KOMPAS
  Veertien unieke interventies bevatten verschillende manieren van kijken, luisteren, spreken en werken die voor ontwikkeling van veerkracht in een uiteenlopende situaties bruikbaar zijn. In samenhang zijn deze niet alleen gericht op het oplossen van specifieke problemen, maar vooral ook op het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Je leert deze interventies kennen en toepassen. Een academisch en filosofisch fundament is je Kompas om de juiste taal en tools te kiezen.
 • BLIJVEN LEREN
  De interventies zijn en worden in de praktijk toegepast in bedrijven, zorgorganisaties, universiteiten, multinationals en overheden. Vele toepassingsverhalen nemen je mee in de waarde van veerkracht. Je vindt ze regelmatig in onze IPMa community en daarbuiten.

Programma

Opleidingsdagen

We hebben zes interactieve en energiegevende opleidingsdagen van 09:30-16:30 uur:

1e dag

 • Doel: Introduceren Veerkracht en veerkrachtig organiseren in programma’s, projecten, teams en organisaties.
 • Instrumenten: Veerkrachtladder, waarde van tijd, Knoop van Archimedes.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Wie ben je en welke ontwikkeling wil je doormaken, waar streef je naar?
 • Verwerking 1e bijeenkomst: persoonlijke veerkracht (coachgesprek).

2e dag

 • Doel: Relatie fysieke gezondheid, individuele veerkracht, teamveerkracht en veerkrachtig organiseren leggen.
 • Instrumenten: enkele gespreksopeners, serious game, reflectietools.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Hoe vergroot je je eigen veerkracht/of welke invloed heeft je eigen veerkracht op die van je organisatie of team of project.
 • Verwerking 2e bijeenkomst: intervisie.

3e dag

 • Doel: besef ontwikkelen over denkstijlen in combinatie met veerkracht.Instrumenten: teamkaart met denkstijlen, veerkrachtonderzoek.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Vanuit welke denkvoorkeur kijkt jij naar verandering en veerkracht? Hoe vindt je de hefbomen voor verandering?
 • Verwerking 3e bijeenkomst: Intervisie.

4e dag

 • Doel: taal doet ertoe; taal inzetten bij verandertrajecten als fundament en hoopvol perspectief.
 • Instrumenten: Taal van de tijd, verhalen inventarisatie-tool en proces.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Hoe gebruikt de cursist de taal en hoe analyseert hij behoeften en kansen aan de hand van taal.
 • Verwerking 4e bijeenkomst: intervisie.

5e dag

 • Doel: Evalueren is leren, leren van verandering in een continue proces en bouw je in vanaf dag 1
 • Instrumenten: Pragmatisch evaluatieraamwerk, Persoonlijk Kompas in verandering.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Hoe is je leerervaring geweest en wat zet je in en wat niet.
 • Voorbereiden werkstuk: Intervisie, mentorgesprek.

6e dag

 • Werkstukken bespreken, community, accreditatie.

Intervisie

 • Gedurende de opleiding heb je een handvol intervisiebijeenkomsten van 1,5 uur.

Coaching

 • Persoonlijk reflectiegesprek gericht op toepassing in het eindwerkstuk.
 • Een gesprek van 1,5 uur met je persoonlijke veerkrachtcoach.

Investering

Deze Mastercourse kost (inclusief intervisie en de persoonlijke coaching) de rechtsboven vermelde marktprijs. IPMA leden krijgen een substantiële korting van 25%. Na inlog zie je jouw prijs

Jouw investering in tijd schatten we als volgt over een periode van 3-4 maanden:

 • De lesdagen: zes dagen van 7 uur.
 • De intervisie: 4 online intervisie sessies van 1,5 uur.
 • Zelfstudie: 6 uur (je passie kan dat meer laten zijn).
 • In totaal 54 uur.

Pro Memorie: de tijd van het toepassen in je eigen werkomgeving zien we als onderdeel van je werksituatie.

Praktisch

 • Deze mastercourse bestaat uit 6 opleidingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten
  • Data training: zie opties
   Tijd: 9.30-16.30 uur.
  • Data intervisiebijeenkomsten: precieze data volgen na aanmelding.
   Tijd: 1,5 uur per sessie.
 • De bijeenkomsten vinden plaats:
 • Voor de inwendige mens wordt gezorgd (koffie, thee, water en broodjes).
 • We maken gebruik van onze online omgeving op www.connect.ipma.nl.
 • Je hoeft geen boeken aan te schaffen. Lesmateriaal wordt in de bijeenkomsten gedeeld. De trainer voorziet je van een uitgebreide literatuurlijst, handouts en podcasts. Er zijn geen verplichte aan te schaffen boeken.
 • Na aanmelden krijg je toegang tot de online lesmodule.. Je begint dan met je motivatie te delen. De trainer bepaalt in overleg met IPMA en op basis van de instroomeisen en volgorde van aanmelden of je toegelaten wordt tot de Mastercourse.

Trainers

De trainer is Maarten de Winter (1962). Hij is zelfstandig sociologisch econoom. Maarten is kerndocent Strategisch HR bij Hogeschool Avans+ en partner bij Veerkracht College.

“Ik geloof dat organisaties waardevoller kunnen zijn voor klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Ik zie hoe hard dit nodig is en overzie wat er voor nodig is. Graag werk ik met leiders en HR om de potentie die erin zit eruit te halen. Met Maarten organisatieadvies richt ik mij op de samenhangende ontwikkeling van een veerkrachtige strategie, structuur en cultuur, vaak naar aanleiding van taaie problemen in de uitvoering, het leiderschap of de communicatie. 

Je vindt Maarten op www.maartendewinter.nl en veerkrachtcollege. Maarten vind je bij ons regelmatig in bijeenkomsten. Beluister zijn podcasts.

Maarten laat zich ondersteunen door:

Marit Vos – gastdocent en coach Marian Pater – trainer John Furey – gastdocent

Ervaringen

 • “We zijn in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem gekomen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.”
  Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Directeur bedrijfsvoering TU/e
 • “Sinds onze focus op veerkracht blijven medewerkers dichter bij zichzelf en reageren meer gebalanceerd op veranderingen en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit.”
  Hakim El Hasnaoui, plantmanager Philips Lighting
 • Meerdere interventies zijn opgenomen in de Master Strategisch HRM van Avans+.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met de trainer of onze IPMA adviseur (beide IPMA lid):

Mail de trainer Maarten e Winter of bel hem (06-50819705) als je vragen hebt over de inhoud van deze Premium Mastercourse.

Bert Van der Hooft MCM is verandermanager, oud opdrachtgever, project- en programmamanager en een Community Lead van onze verandermanagement community. Mail Bert of bel hem (06 11 11 9405) voor vragen over deze Mastercourse, haar instroomeisen, condities en dergelijke.Onze Partners

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?