Beste ZZP leden van IPMA-NL,st-wiebes

De afgelopen week is er veel actie en publiciteit geweest ten aanzien van de knelpunten en effecten van de Wet DBA. De voorzitter van PZO-ZZP, Denis Maessen, heeft een aantal concrete adviezen aan staatssecretaris Wiebes en aan het gehele Kabinet gegeven. Daarnaast hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW/MKB-Nederland vandaag hun handen van de wet afgetrokken.

Het pleidooi van PZO-ZZP is duidelijk:

“Draagvlak onder de invoering van de Wet DBA daalt snel. PZO-ZZP is van mening dat de invulling die nu door de Belastingdienst aan de wet wordt gegeven niet in lijn ligt met de uitgesproken intenties. Dat is ongewenst en dit vraagt nu om een stevige interventie van de staatssecretaris.

Het probleem is niet alleen van de heer Wiebes maar van het gehele Kabinet. Ook de vice premier zal een standpunt moeten innemen over de huidige ontwikkelingen en afstand moeten doen van de ongewenste uitwerkingen.

  •  De overheden moeten laten zien dat het menens is en zetten om die reden hun contracten met ZZP’ers na 1 januari door. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  •  Hanteer vanaf nu een andere en eigentijds begripsduiding die hoort bij het woord “gezagsrelatie”. De geest van de arbeidswet uit 1907 past niet langer bij de hedendaagse netwerkeconomie.
  •  Alle tijdelijke inhuur van ZZP’ers, zoals bijvoorbeeld bij vervanging wegens zwangerschap/ziekte dan wel pieksituaties, zijn legitiem in de zin dat de Belastingdienst daarin de tijdelijkheid van de inzet beoordeelt en niet de gezagsrelatie.
  •  Er worden over de jaren 2017 en 2018 geen boetes uitgedeeld. Wel gele kaarten met die implicatie dat dan de ongewenste situatie binnen 4 weken beëindigd dient te zijn. Indien dat niet is gebeurd volgt een rode kaart en boete.
  •  Belastingdienst zal deze beleidslijn volgen bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking volgens de Wet op de Loonbelasting.
  •  Om het draagvlak te vergroten zal de Belastingdienst ZZP’ers moeten betrekken bij de beoordeling van de modelovereenkomsten.
  •  Met deze beleidslijn zal er duidelijkheid worden gegeven over de mogelijkheid om ZZP’ers in te zetten en wordt er invulling gegeven aan de wet zoals door alle partijen

Het pleidooi nu is de regeling twee jaar in de koelkast te zetten, zonder boetes. Gedurende deze tijd de dialoog tussen stakeholders aangaan betreffende “de arbeidsmarkt” en de invulling van het begrip “gezagsverhouding/relatie” .

Onderstaand een drietal nieuwsberichten. Mogelijk dat vanavond Denis ook te zien is in Nieuwsuur.

Wiebes gaat weg DBA aanpassen na klachten zzp’ ers

De dogmans over flexwerk en de cijfers 

Jarenlange groei zzp’ers komt tot stilstand

Zet wet dba twee jaar de ijskast

Mochten er vragen en opmerkingen zijn, laat het ons dan weten. Wordt vervolgd.

©2020 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?